Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Røros kommune arbeider blant annet med forebyggende og rehabiliterende tiltak rettet mot innbyggerne i kommunen.

SIST OPPDATERT: 31.10. 2022 - 09:28
[easy-social-share]

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Røros kommune skal forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Tjenesten skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapitjenesten har oppgaver som inkluderer:

 • Terapiridning
 • Bassengtrening; forebyggende trening i varmt basseng
 • Hjemmebehandling; for personer som ikke kommer seg til fysikalske institutt
 • Barn og unge; barseltrim, oppfølging på helsestasjon, barnehage eller skole
 • Forebyggende trening for eldre hjemmeboende og i institusjon

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Ta kontakt etter henvisning fra lege.

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten jobber forebyggende og rehabiliterende med innbyggere i alle aldre i Røros kommune.  Gjennom  ulike tiltak bidrar vi til å opprettholde og forbedre evne til å mestre daglige aktiviteter og bosituasjon. Ergoterapi er aktuelt for personer som har utfordringer med bevegelse, kognisjon, syn og hørsel. Tjenesten er gratis, og alle som ønsker kontakt med ergoterapeut kan henvende seg direkte.

Les mer om tilrettelagt bolig

Helseplattformen og HelsaMi

Når vi tar i bruk Helseplattformen, kan ventetiden før og etter 12. november bli lengre for deg som venter på ny time eller oppstart av behandling hos fysioterapeut eller ergoterapeut.

Fysioterapitjenesten

RØROS FYSIKALSKE INSTITUTT
Bergmannsgt. 20, 7374 Røros

Fysioterapeut
Hans Arild Skjevdal
E-post: hansa.skjevdal@roros.net

Manuellterapeut
Gaute Kristiansen
E-post: gautekristiansen2002@yahoo.no

Telefon: 72 41 18 61

BREKKEN FYSIKALSKE INSTITUTT
Brekken skole, 7370 Brekkebygd

Fysioterapeut, psykomotoriker og rideterapeut
Janne Herje
Tlf: 995 09 204
E-post: janneherje@gmail.com

RØROS KOMMUNALE FYSIOTERAPI 

Øverhagaen 7, 7374 Røros

Fysioterapeut
Runar Aune
Tlf: 72 41 95 91
E-post: runar.aune@roros.kommune.no

Fysioterapeut og frisklivskoordinator
Frode Bukkvoll
Tlf: 958 31 538
E-post: frode.bukkvoll@roros.kommune.no

Fysioterapeut barn
Julie Damsboe Zülow
Tlf. 989 06 693
E-post: julie.zulow@roros.kommune.no

Ergoterapitjenesten

Forebyggende tiltak

 • Tidlig innsats; besøk av ergoterapeut og fysioterapeut ved behov for ganghjelpemiddel.
 • Forebyggende hjemmebesøk; det året du fyller 75 år.
 • Bistand av ergoterapeut ved planlegging eller utbedring av egen bolig til livsløpsstandard.

Rehabiliterende tiltak

 • Hjelp til kartlegging av situasjonen ved funksjonsnedsettelser og sykdom.
 • Bistand til å finne egnede hjelpemidler til bruk i dagliglivet. For barn og unge gjelder dette også barnehage, skole og fritid.
 • Hjelp med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Trening på å mestre aktiviteter i dagliglivet, eventuelt med hjelpemidler.
 • Bistand til å finne egnede løsninger for å utbedre egen bolig til funksjonell bolig eller til livsløpsstandard.
 • Hjelp med søknad til kommunen om timer med arkitekt eller ingeniør der dette er aktuelt, eller hjelp til å søke om økonomisk tilskudd.
 • Hverdagsrehabilitering: Du får spesifikk trening for å nå egne personlige og praktiske mål for å fungere i hverdagen. Hverdagsrehabilitering går ut på å trene på «det som er viktig for deg», og varer vanligvis i 6 uker. Sykepleier eller hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut inngår i teamet.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf.: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

Synskontakt

Ergoterapeut er synskontakt i Røros kommune, og samarbeider med øyelege, optiker og NAV Hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag.

Synskontakten kan hjelpe med kartlegging av behov i forhold til utfordringer i dagliglivet, råd og veiledning, utprøving av synshjelpemidler, opplæring og samarbeid med andre instanser. Bruker og pårørende kan ta kontakt på e-post, sms eller telefon, eller sende en skriftlig henvendelse per post.

Hørselkontakt

Ergoterapeut er hørselskontakt i Røros kommune, og samarbeider med audiograf på Røros sykehus og NAV hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag.

Hørselskontakten kan hjelpe deg med kartlegging av behov i dagliglivet, eksempelvis høre tv, ringeklokke, telefon, samtale, m.m. Bruker og pårørende kan ta kontakt på e-post, sms eller telefon, eller sende en skriftlig henvendelse per post.

Tekniske hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler av Røros kommune om du trenger et eller flere hjelpemidler i en avgrenset periode. Ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen, eller forvaltningskontoret.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Røros kommunale fysioterapi
Øverhagaen 7, 7374 Røros

Avdelingsleder fysioterapitjenesten
Runar Aune
Tlf: 72 41 95 91
E-post: runar.aune@roros.kommune.no

 

Ergoterapitjenesten
Øverhagaen 7, 7374 Røros

Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

X