Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Røros kommune arbeider blant annet med forebyggende og rehabiliterende tiltak rettet mot innbyggerne i kommunen.

SIST OPPDATERT: 16.04. 2020 - 08:44

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Røros kommune skal forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Tjenesten skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapitjenesten har oppgaver som inkluderer:

 • Terapiridning
 • Bassengtrening; forebyggende trening i varmt basseng
 • Hjemmebehandling; for personer som ikke kommer seg til fysikalske institutt
 • Barn og unge; barseltrim, oppfølging på helsestasjon, barnehage eller skole
 • Forebyggende trening for eldre hjemmeboende og i institusjon

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Ta kontakt etter henvisning fra lege.

Ergoterapi

Ergoterapi jobber forebyggende og rehabiliterende mot innbyggere i alle aldre i Røros kommune, hvor tiltak søker å opprettholde og forbedre evne til å mestre daglige aktiviteter og bosituasjon. Ergoterapi er aktuelt for personer med utfordringer til bevegelsesevne, kognisjon, syn og hørsel. Tjenesten er gratis, og alle som ønsker kontakt med ergoterapien kan henvende seg direkte.

Følg lenken for å lese mer om tilrettelagt bolig.

Fysioterapitjenesten

RØROS FYSIKALSKE INSTITUTT
Bergmannsgt. 20, 7374 Røros

Fysioterapeut
Hans Arild Skjevdal
E-post: hansa.skjevdal@roros.net

Manuellterapeut
Gaute Kristiansen
E-post: gautekristiansen2002@yahoo.no

Telefon: 72 41 18 61

BREKKEN FYSIKALSKE INSTITUTT
Brekken skole, 7370 Brekkebygd

Fysioterapeut, psykomotoriker og rideterapeut
Janne Herje
Tlf: 995 09 204
E-post: janneherje@gmail.com

RØROS KOMMUNALE FYSIOTERAPI 

Øverhagaen 5, 7374 Røros

Fysioterapeut
Runar Aune
Tlf: 72 41 95 91
E-post: runar.aune@roros.kommune.no

Fysioterapeut og frisklivskoordinator
Frode Bukkvoll
Tlf: 958 31 538
E-post: frode.bukkvoll@roros.kommune.no

Fysioterapeut
Tove Hegseth
Tlf: 969 41 558
E-post: tove.hegseth@roros.kommune.no

 

Ergoterapitjenesten

Forebyggende tiltak

 • Tidlig innsats; besøk av ergoterapeut og fysioterapeut ved behov for ganghjelpemiddel
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Bistand av ergoterapeut ved planlegging eller utbedring av egen bolig til livsløpsstandard.

Rehabiliterende tiltak

 • Hverdagsrehabilitering: Dette innebærer spesifikk trening på å nå egne personlige og praktiske mål for å fungere i hverdagen. Hverdagsrehabilitering innebærer å trene på «det som er viktig for deg», og varer vanligvis i 6 uker. Sykepleier/ hjelpepleier, fysioterpeut og ergoterapeut inngår i teamet.
 • Hjelp til kartlegging av situasjonen ved funksjonsnedsettelser/ sykdom.
 • Bistand til å finne egnede hjelpemidler. For barn og unge gjelder også dette barnehage, skole og fritid.
 • Hjelp med søknad til NAV hjelpemiddelsentral
 • Trening på å mestre aktiviteter i dagliglivet evt. med hjelpemidler
 • Bistand til å finne egnede løsninger for å utbedre egen bolig til funksjonell bolig.
 • Hjelp med søknad Husbanken om gratis timer med arkitekt/ ingeniør der dette er aktuelt.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Øverhagaen 5, 7374 Røros
Tlf: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

Synskontakt

Ergoterapeut er synskontakt i Røros kommune, og samarbeider med øyelege, optiker og NAV Hjelpemiddelsentral i Sør-Trøndelag.

Synskontakten kan hjelpe med kartlegging av behov i forhold til utfordringer i dagliglivet, råd og veiledning, utprøving av synshjelpemidler, opplæring og samarbeid med andre instanser. Bruker og pårørende kan ta kontakt på e-post, sms eller telefon, eller sende en skriftlig henvendelse per post.

Hørselkontakt

Ergoterapeut er hørselskontakt i Røros kommune, og samarbeider med audiograf på Røros sykehus og NAV hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag.

Hørselskontakten kan hjelpe deg med kartlegging av behov i dagliglivet, eksempelvis høre tv, ringeklokke, telefon, samtale, m.m. Bruker og pårørende kan ta kontakt på e-post, sms eller telefon, eller sende en skriftlig henvendelse per post.

Tekniske hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler av Røros kommune om du trenger et eller flere hjelpemidler i en avgrenset periode. Ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen, eller forvaltningskontoret.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Røros kommunale fysioterapi
Øverhagaen 5, 7374 Røros

Avdelingsleder fysioterapitjenesten
Runar Aune
Tlf: 72 41 95 91
E-post: runar.aune@roros.kommune.no

 

Ergoterapitjenesten
Øverhagaen 5, 7374 Røros

Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

X