Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi og ergoterapi

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten i Røros kommune arbeider blant annet med forebyggende og rehabiliterende tiltak rettet mot innbyggerne i kommunen.

SIST OPPDATERT: 17.01. 2024 - 11:41
[easy-social-share]

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i Røros kommune skal forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Tjenesten skal også fremme medisinsk habilitering og rehabilitering. Den kommunale fysioterapitjenesten har oppgaver som inkluderer:

 • Terapiridning
 • Bassengtrening; forebyggende trening i varmt basseng
 • Hjemmebehandling; for personer som ikke kommer seg til fysikalske institutt
 • Barn og unge; barseltrim, oppfølging på helsestasjon, barnehage eller skole
 • Forebyggende trening for eldre hjemmeboende og i institusjon

Fysioterapeuter med driftstilskudd inngår som en del av kommunens helsetilbud. Ta kontakt etter henvisning fra lege.

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten jobber forebyggende og rehabiliterende med innbyggere i alle aldre i Røros kommune.  Gjennom  ulike tiltak bidrar vi til å opprettholde og forbedre evne til å mestre daglige aktiviteter og bosituasjon. Ergoterapi er aktuelt for personer som har utfordringer med bevegelse, kognisjon, syn og hørsel. Tjenesten er gratis, og alle som ønsker kontakt med ergoterapeut kan henvende seg direkte.

Les mer om tilrettelagt bolig

Fysioterapitjenesten

RØROS FYSIKALSKE INSTITUTT
Bergmannsgt. 20, 7374 Røros

Fysioterapeut
Hans Arild Skjevdal
E-post: hansa.skjevdal@roros.net

Manuellterapeut
Gaute Kristiansen
E-post: gautekristiansen2002@yahoo.no

Telefon: 72 41 18 61

BREKKEN FYSIKALSKE INSTITUTT
Brekken skole, 7370 Brekkebygd

Fysioterapeut, psykomotoriker og rideterapeut
Janne Herje
Tlf: 995 09 204
E-post: janneherje@gmail.com

RØROS KOMMUNALE FYSIOTERAPI 

Øverhagaen 7, 7374 Røros

Fysioterapeut og avd.leder
Marita Krokstad

Tlf: 457 21 992

E-post: marita.krokstad@roros.kommune.no

Fysioterapeut og frisklivskoordinator
Vilde Mari Horven
Tlf: 989 06 693
E-post: vilde.horven@roros.kommune.no

Fysioterapeut
Gerlinde Denecke
Tlf:
E-post: gerlinde.denecke@roros.kommune.no

Ergoterapitjenesten

Forebyggende tiltak

Ta kontakt med ergoterapeut hvis du ønsker:

 • et forebyggende hjemmebesøk med tanke på å bli eldre i egen bolig
 • bistand ved planlegging eller utbedring av egen bolig til livsløpsstandard

Rehabiliterende tiltak

 • Hjelp til å kartlegge situasjonen ved funksjonsnedsettelser og sykdom.
 • Bistand til å finne riktige hjelpemidler til bruk i dagliglivet. For barn gjelder dette også barnehage og skole.
 • Hjelp med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Trening på å mestre aktiviteter i dagliglivet, eventuelt med hjelpemidler.
 • Bistand til å finne riktige løsninger for å utbedre egen bolig til funksjonell bolig eller til livsløpsstandard.
 • Hjelp med søknad til kommunen om timer til arkitekthjelp der dette er aktuelt i forbindelse med ombygging.
 • Hverdagsrehabilitering: Du får spesifikk trening for å nå egne personlige og praktiske mål for å fungere i hverdagen. Hverdagsrehabilitering går ut på å trene på det som er viktig for deg, og varer vanligvis i 6 uker. Sykepleier eller hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut er med i teamet.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf.: 40 45 41 71
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

Synskontakt

Ergoterapeut er synskontakt i Røros kommune, og samarbeider med øyelege, optiker og NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Synskontakten kan hjelpe med å kartlegge behov knyttet til utfordringer i dagliglivet, råd og veiledning, utprøving av synshjelpemidler, opplæring og samarbeid med andre instanser. Du kan også få bistand med søknad på tekniske hjelpemidler fra NAV.

Bruker og pårørende kan ta kontakt med ergoterapeut på e-post, sms eller telefon, eller sende en skriftlig henvendelse per post.

Hørselkontakt

Ergoterapeut er hørselskontakt i Røros kommune, og samarbeider med audiograf på Røros sykehus, lokale hørselshjelpere og NAV hjelpemiddelsentral Trøndelag.

Hørselskontakten kan hjelpe deg med å kartlegge behov i dagliglivet, eksempelvis høre tv, ringeklokke, telefon, samtale, m.m. Du kan også få bistand med søknad på tekniske hjelpemidler fra NAV.

Bruker og pårørende kan ta kontakt med ergoterapeut på e-post, sms eller telefon, eller sende en skriftlig henvendelse per post.

Tekniske hjelpemidler

Har du et varig behov for tekniske hjelpemidler? Da kan du ta kontakt med ergoterapeut.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Røros kommunale fysioterapi
Øverhagaen 7, 7374 Røros

Avdelingsleder fysioterapitjenesten
Marita Krokstad
Tlf: 457 21 992
E-post: marita.krokstad@roros.kommune.no

 

Ergoterapitjenesten
Øverhagaen 7, 7374 Røros

Ergoterapeut
Inger Therese Holm
Tlf: 404 54 171
E-post: inger.therese.holm@roros.kommune.no

X