Legesenter og legevakt

Legesenter og legevakt

Røros kommune har ett legesenter som er en del av kommunenes helseavdeling. Legesenteret har kommunale fastleger. Den interkommunale legevakt  har tilhold ved Henrik Grønns vei 25.

SIST OPPDATERT: 30.01. 2023 - 07:38
[easy-social-share]

Om Røros legesenter og legevakt

Røros legesenter er lokalisert ved Øverhagaen helse- bo- og velferdssenter, Øverhagen 7, og er bemannet med både leger, turnuslege, sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær. I tillegg har vi egen laboratorievirksomhet. Legesenteret har et nært samarbeid med Røros sykehus for røntgen, laboratorium og akuttmedisin.

Den interkommunale legevakta ligger i legesenterets gamle lokaler i Henrik Grønns vei 25.

Vikarlege

Fastlege Marius Kaland går ut i utdanningspermisjon på januar 2023, det er ansatt en vikarlege som vil ivareta hans fastlegeliste under permisjonen. Kaland fortsetter som kommuneoverlege og lege på helsestasjonen i denne perioden.

Helseplattformen og HelsaMi

Når vi tar i bruk Helseplattformen, kan ventetiden før og etter 12. november bli lengre for deg som venter på:

 • ny time eller oppstart av behandling, hos helsestasjonen, fysioterapeutene, ergoterapeut og psykisk helse og rustjeneste
 • svar på søknad om helsetjenester

Legekontoret og fastlegene tar ikke i bruk systemet før i 2023. Kommunikasjon med legesenteret foregår som før via helsenorge.no.

Drosje til legetimer og spesialisthelsetjenesten

Om du av medisinske grunner trenger drosje til konsultasjoner hos oss eller spesialisthelsetjenesten, kan du ringe Pasientreiser selv og bestille drosje.

Telefon: 05515

Legevakt

På dagtid, mellom kl. 08-15 på hverdager, fungerer Røros legesenter som legevakt i Røros kommune. Holtålen og Os har egen legevakt ved sine legesentre i samme periode.

Interkommunal legevakt

Utenom legesenterets åpningstid benyttes den Interkommunale legevakta som kontaktes på tlf. 116117.
Legevakt på kveld/natt/helg har tilholdssted på Røros legesenter.
VED AKUTT LIVSTRUENDE SYKDOM – RING 113

Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam

Som samisk innbygger skal du få likeverdige tjenester og helsehjelp av personell med samisk kompetanse.

Saemien healsoedåehkie Plassjen tjïelte

Samisk helseteam i Røros kommune

Informasjon om koronatiltak

Her finner du informasjon om koronatiltak i Roros kommune:

Her finner du informasjon om koronavaksinering i Røros kommune:

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen i Røros Kommune er leder av den interkommunale legevakten i Os, Røros og Holtålen  kommuner.

Kontakt oss via helsenorge.no

Helsenorge.no er Helsedirektoratets portal for digital kommunikasjon.  Tjenesten er tilgjengelig for pasienter over 16 år, og for deg som har fastlege ved Røros legesenter.

Vi svarer deg så raskt vi kan og innen fem virkedager.

Hvordan logge inn?

 • Du logger deg sikkert inn med BankId, Buypass eller Commfides.
 • Du må opprette egen bruker for å bruke tjenesten. Du må fylle ut din kontaktinformasjon slik at du får varsel når vi svarer på dine henvendelser.

Klikk her for å komme til helsenorge.no

Filmen under viser hvordan du kommer i gang:

Vaksinering

Ta kontakt ved Vitus apotek for korona vaksine.

Ønsker du å ta influensavaksine?

Da kan du ringe til legesenteret og avtale tid eller komme innom i åpningstiden til laboratoriet. Laboratoriet er åpent mellom kl. 9-11 og kl. 13.30-14.30.

Alle som ønsker kan nå få influensavaksinen.

Den koster 200 kr for voksne og 100 kr for barn.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2.
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt.

Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling, da disse selv kan ha dårligere effekt av vaksinen.

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl.

 

Hvem bør ha oppfriskningsdose med koronavaksine?

En ny oppfriskningsdose tilbys for følgende grupper:

 • aldersgruppen 45 år og eldre
 • 18 år og eldre og tilhører risikogruppene
 • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • gravide i 2. eller 3. trimester

Intervall mellom forrige dose og ny oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til disse gruppene gjelder også dersom du nylig har hatt koronasykdom. Det bør gå 3 måneder fra du er frisk til det gis en ny oppfriskningsdose.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Røros legesenter
Øverhagaen 7
Tlf. 72 41 94 80

Åpningstider:

Mandag kl. 08.00-12.00 og 13.00-15.00
Tirsdag kl. 08.00-12.00 og 13.00-15.00
Onsdag kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.00
Torsdag kl. 08.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag kl. 08.00-12.00 og 13.00-15.00

Laboratoriet er åpent: mandag – fredag kl. 9.00-11.00 og fra kl.13.30-14.30

Telefontid: 
Mandag – fredag
kl. 10.00-12.00 og 13.00-14.00

Priser:

Vi følger normaltariffen for fastleger og legevakt.  Hvis du ikke møter til avtalt time, så kan du bli avkrevd et gebyr. For å slippe gebyret må du melde fra tidligere enn 24 timer før timen.

Dagtid:
Røros legesenter – tlf. 72 41 94 80
Os legesenter – tlf. 62 47 03 55
Holtålen legesenter – tlf. 72 41 76 60

Interkommunal legevakt Røros, Os og Holtålen
Henrik Grønns vei 25, 7374 Røros

Kveld/natt/helg
Landsdekkende legevaktnummer – tlf. 116117

Kommuneoverlege
Marius Kaland
Tlf. 72 41 94 80

Nødnummer i Norge

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Nødnummer for døve: 1412
 • Nasjonalt legevaktnummer: 116117
X