Legesenter og legevakt

Legesenter og legevakt

Røros kommune har ett legesenter som er en del av kommunenes helseavdeling. Legesenteret har kommunale og privatpraktiserende fastleger. Kommunens legevakt har tilhold ved legesenteret.

SIST OPPDATERT: 17.10. 2019 - 12:00

INFLUENSAVAKSINERING SESONGEN 2019/2020

Vi har nå fått inn årets influensavaksine og har satt opp to ettermiddager for vaksinasjon:

tirsdag 29. oktober og onsdag 30. oktober mellom kl. 17.00-19.00.

Influensavaksinen koster 200 kr.

For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

For mer informasjon kan du trykke på denne lenken: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Digital dialog med Røros legesenter – helsenorge.no

Hittil har pasienter kommunisert digitalt med Røros Legesenter gjennom Helserespons. Denne løsningen har vært mye omdiskutert det siste året, og vi har derfor valgt å kutte ut denne og gå over på Helsedirektoratets portal for digital kommunikasjon, kjent som Helsenorge.no
Gjennom Helsenorge.no vil den digitale kommunikasjonen med legesenteret bli sikrere fordi du må logge deg på enten ved bruk av BankId, Buypass eller Commfides. Tjenesten er foreløpig kun tilgjengelig for pasienter over 16 år og for deg som har fastlege ved Røros legesenter. Du får svar i løpet av fem virkedager.

Hvordan logge inn? Se filmen under. Klikk her for å komme til helsenorge.no. Du kan også laste ned helsnorge sin App. Du må opprette egen bruker for å kunne ta i bruk tjenesten fullt ut. Husk å oppgi kontaktinformasjon når du oppretter bruker slik at du får beskjed om tilbakemeldinger på henvendelser.

NB! De som har Anne Lajla Westerfjell Kalstad som fastlege kan ikke kontakte oss via Helsenorge.no per dags dato, vi vil gi beskjed når det blir mulig.

Film fra helsenorge.no - slik kommer du i gang

Legevakt

På dagtid, mellom kl.08-15 på hverdager, fungerer Røros legesenter som legevakt i Røros kommune. Holtålen og Os har egen legevakt ved sine legesenter i samme periode.

Interkommunal legevakt

Utenom legesenterets åpningstid benyttes den Interkommunale legevakta som kontaktes på tlf. 116117.
Legevakt på kveld/natt/helg har tilholdssted på Røros legesenter.
VED AKUTT LIVSTRUENDE SYKDOM – RING 113

Kommuneoverlege

Holtålen og Røros kommune har felles kommuneoverlege med arbeidssted i Røros kommune. Kommuneoverlegen er også leder av den interkommunale legevakten i Os, Røros og Holtålen  kommuner.

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege
Anne Lajla Westerfjell Kalstad
Røros Legekontor
Tlf: 41 33 33 42
E-post: anne.kalstad@roros.kommune.no

Om Røros legesenter og legevakt

Røros legesenter ligger ved Røros sykehus, og er bemannet med både leger, turnuslege, sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær. I tillegg har vi egen laboratorievirksomhet. Legesenteret har et nært samarbeid med Røros sykehus for røntgen, laboratorium og akuttmedisin.
Den internkommunale legevakta har tilknytning i de samme lokalene.

Illustrasjonsfoto for Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Røros legesenter
Henrik Grønns vei 25
Tlf: 72 41 94 80

Åpningstider
Mandag-tirsdag-fredag: 08.00-15.30
Onsdag-torsdag: 09.00-15.30

Telefontid
Mandag-tirsdag-fredag: 08.00-12.00 og 13.00-15.00
Onsdag-torsdag: 09.00-12.00 og 13.00-15.00

Dagtid
Røros legesenter – tlf: 72 41 94 80
Os legesenter – tlf: 67 47 03 55
Holtålen legesenter – tlf: 72 41 76 60

Kveld/natt/helg
Landsdekkende legevaktsnummer – tlf: 116117

Kommuneoverlege
Anne Lajla Westerfjell Kalstad
Tlf.: 41333342
E-post: anne.kalstad@roros.kommune.no

Nødnummer i Norge

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113
 • Nødnummer for døve 1412
 • Nasjonalt legevaktnummer 116117
X