Legesenter og legevakt

Legesenter og legevakt

Her finner du hjelp når du skal bestille time, trenger øyeblikkelig hjelp eller skal ta prøver. Du finner også informasjon om legesenteret og legevakten, og andre nyttige tjenester.

SIST OPPDATERT: 23.08. 2023 - 08:20
[easy-social-share]

Når du trenger helsehjelp

Timebestilling lege

 • Ring Røros legesenter 72 41 94 80 i vår åpningstid.

Øyeblikkelig hjelp
Ved akutt sykdom eller skade med behov for legehjelp samme dag:

 • Legevakt i Røros, hverdager klokken 8-15
  Ring Røros legesenter: 72 41 94 80
  Besøksadresse er Øverhagaen 7
  Befinner du deg i Holtålen eller Os kommune? Da kontakter du legesentrene i Holtålen og Os for øyeblikkelig hjelp.
 • Legevakt, kveld/natt/helg
  Ring interkommunal legevakt: 116 117
  Besøksadresse er Henrik Grønns vei 24 (Røros sykehus, hovedinngangen). Interkommunal legevakt flytter til Røros sykehus fra 23. august 2023
  Den interkommunale legevakten gjelder for alle som befinner seg i Røros, Os og Holtålen kommune.

Ved akutt livstruende sykdom eller skade, ring:

 • Nødnummer 113
 • Nødnummer for døve: 1412
Trenger du drosje til legetimer og spesialisthelsetjenesten?

Om du av medisinske grunner trenger drosje til time hos oss eller spesialisthelsetjenesten, ringer du Røros legekontor i vår åpningstid. Vi bestiller drosje til deg.

Må du avbestille eller endre reisen? Kan du selv gjøre dette ved å ringe Pasientreiser på tlf. 05515

Saemien healsoedåehkie / Samisk helseteam

Som samisk innbygger skal du få likeverdige tjenester og helsehjelp av personell med samisk kompetanse.

Saemien healsoedåehkie Plassjen tjïelte

Samisk helseteam i Røros kommune

Influensavaksine

Alle som ønsker kan nå få influensavaksinen.

Akkurat nå er det sesongvaksinen for vinteren 2022/2023, du får. Oppdatert vaksine for vinteren 2023/2024 blir tilgjengelig rundt oktober/november. Vi legger ut informasjon når den har kommet.

Ønsker du å ta influensavaksine nå?

Da kan du ringe til legesenteret og avtale tid, eller komme innom i laboratoriets åpningstid:
hverdager kl. 9–11 og 13.30–14.30.

Den koster:
– 200 kroner  for voksne
– 100 kroner for barn

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  diabetes type 1 og diabetes type 2
  – kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  – kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  – nedsatt immunforsvar
  – svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  – annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter. Det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling, da disse selv kan ha dårligere effekt av vaksinen.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Du finner mer informasjon om influensavaksinen på FHI sin nettside

Koronavaksine

Koronavaksine på Vitus apotek Røros

Du kan også ta koronavaksine hos Vitus apotek Røros. Du bestiller tid for vaksinering på apoteket (Domussenteret, Peder Hiort gata 7, Røros)

Hvem bør ha oppfriskningsdose med koronavaksine?

Følgende grupper bør ta oppfriskningsdose høst/vinter 2022/23:

 • aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer fra 18 år og eldre med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom fra 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • gravide i 2. eller 3. trimester

Følgende bør ta en oppfriskningsdose våren 2023:

 • Personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere hvor det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose

Hvor lang tid bør det gå før du tar ny oppfriskningsdose?

Intervall mellom forrige dose og ny oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til disse gruppene gjelder også dersom du nylig har hatt koronasykdom. Det bør gå 3 måneder fra du er frisk til det gis en ny oppfriskningsdose.

Les mer om koronavaksinering på FHIs nettsider

Priser legetime, ikke møtt til time

Vi følger normaltariffen for fastleger og legevakt.

Hvis du ikke møter til avtalt time, så må du betale et gebyr. Avbestill timen senest 24 timer før timen, så slipper du gebyret.

Om Røros legesenter og legevakt

På legesenteret har vi både leger, turnuslege, sykepleiere, bioingeniører og helsesekretær og eget laboratorium. Vi samarbeid også med Røros sykehus for røntgen, laboratorium og akuttmedisin. På hverdager klokken 8-15 har legesenteret ansvaret for legevakttjenesten for alle som befinner seg i Røros kommune.

Røros legesenter og legevakt hverdager klokken 8–15 finner du på Øverhagaen helse- bo- og velferdssenter, Øverhagen 7. Se hvordan du finner oss i nye lokaler.

Den interkommunale legevakta har lokaler på Røros sykehus i Henrik Grønns vei 24.

Kontakt oss via helsenorge.no

Du kan sende melding til Røros legesenter når du har logget inn på helsenorge.no. Tjenesten er tilgjengelig for pasienter over 16 år, og for deg som har fastlege ved Røros legesenter. Vi svarer deg så raskt vi kan og innen fem virkedager.

Slik logger du inn på helsenorge.no
 • Du logger deg sikkert inn på helsenorge.no med BankId, Buypass eller Commfides.
 • Du må opprette egen bruker for å bruke tjenesten.
 • Du må fylle ut din kontaktinformasjon slik at du får varsel når vi svarer på dine henvendelser.
Bilde tatt ute av hovedinngangen på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Kontakt oss

Røros legesenter
Øverhagaen 7
Telefon 72 41 94 80

Åpningstider:
Mandag kl. 8–12 og 13–15
Tirsdag kl. 8–12 og 13–15
Onsdag kl. 9–12 og 13–15
Torsdag kl. 8–12 og 13–15
Fredag kl. 8–12 og 13–15

Laboratoriet er åpent:
mandag–fredag, kl. 9–11 og 13.30–14.30

Telefontid: 
Mandag–fredag
kl. 10–12 og 13–14

Øyeblikkelig hjelp

Dagtid:
Røros legesenter: 72 41 94 80
Os legesenter: 62 47 03 55
Holtålen legesenter: 72 41 76 60

Kveld/natt/helg:
Interkommunal legevakt Røros, Os og Holtålen
Telefon: 116 117
Henrik Grønns vei 24, Røros (på Røros sykehus)

Nødnummer i Norge

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Nødnummer for døve: 1412
 • Nasjonalt legevaktnummer: 116 117
X