Samisk helseteam

Samisk helseteam

Saemien healsoedåehkie/samisk helseteam i Røros skal hjelpe deg som er samisk innbygger, slik at du får tilgang på likeverdige tjenester.

SIST OPPDATERT: 08.12. 2023 - 16:37
[easy-social-share]

Prosjektet samisk helseteam ble avsluttet 30. september 2023. Det betyr blant annet at det for tiden ikke er en kontaktperson til samiske pasienter i kommunen eller på St. Olavs Hospital. Den delen av prosjektet som retter seg mot samiske eldre med blant annet helsefremmende treff og samisk mat til hjemmeboende og pasienter på institusjon fortsetter som før.

Tilbud til eldre

  • Vi arrangerer helsefremmende treff for samiske eldre hver måned.
  • Vi lager også samisk mat til eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten
Om samisk helseteam / Saemien healsoedåehkie

Saemien healsoedåehkie/samisk helseteam er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Vi er et tverrfaglig team av helsepersonell med kompetanse på samisk språk, kultur og helse.

Helseteamet har ansatte i Røros kommune, SANKS og St. Olavs hospital, og består av lege, sykepleiere, psykiatriske sykepleiere, kokk, livsgledeansvarlig, helsefagarbeider. Vi skal skape både kliniske tjenester, bidra til informasjonsformidling til kommuner og helseforetak, samt etablere kontakt mot kommuner og reinbeitedistrikt. Vi har også et samarbeid med sørsamisk prest i Åarjelsaemien Åålmege.

Prosjektets visjon er at samisk befolkning skal ha tilgang på god helsehjelp og likeverdig helsetjenester, for slik å bidra til sikre det samiske samfunnets fremtid. Helsehjelpen skal gis på eget språk og med bakgrunn i samisk kultur, slik samiske pasienter både har rett til og behov for. Dette skal gi det samiske samfunnet psykisk og fysisk velbefinnende, og sikre et robust og helsemessig sterkt samisk samfunn.

Helseteamet jobber også med kompetanseheving og informasjonsformidling til andre kommuner og helseforetak med samiske pasienter.

Prosjektet saemien healsoedåehkie/samisk helseteam har en varighet til september 2022.

Les mer om samisk helseteam

Les prosjektbeskrivelsen til samisk helseteam (PDF)

Bildet av bryst og hals på en person med hvit legefrakk, rød genser med grønne border i halsen, og et stetoskop rundt halsen

Kurs og utdanning

E-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»
Et kurs for deg som jobber innen helse- og omsorgsyrker, som gir grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Andre kan også ha nytte av kurset. Les mer om e-læringskurset: «Sørsamiske forhold og helse»

X