Egenberedskap – varsling, informasjon og hva du kan gjøre selv

Egenberedskap

Her finner du råd og hjelp til hva du kan gjøre selv dersom en krise rammer befolkning og lokalsamfunn.

SIST OPPDATERT: 16.02. 2023 - 10:11
[easy-social-share]

Vanlige spørsmål ved kriser

Kriser kan ha ulike grunner. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig i ulike situasjoner.

Varsling og informasjon

Slik varsler vi deg om en krise

 • I en krise som truer liv og helse vil du få en tekstmelding på mobiltelefon. Det er kommunen eller politiet som sender tekstmeldingen. Noen ganger sendes tekstmeldingen til alle innbyggere i et område, andre ganger til alle som oppholder seg i det relevante området. Følg instruksjonene du får i tekstmeldingen. Du kan ikke svare på tekstmeldingen.
 • Varslingsanleggene (tyfoner, flyalarm) brukes også til å varsle om akutt fare. Når alarmen går, kan du søke informasjon på NRK P1. På www.sikkerhverdag.no står det mer om hvordan du varsles ved en krise.

Varsling ved stengt vann
Hvis vannleveransen stopper som følge av en akutt hendelse eller krise, vil vi sende en tekstmelding på mobiltelefon til alle som er berørt.

Oppdater kontaktinformasjonen din

 • Vi bruker kontaktinformasjon fra det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret. Her kan registrere deg og oppdatere din kontaktinformasjon: Kontaktregister
 • Hvis du oppholder deg på en adresse du ikke er folkeregistrert (for eksempel fritidsbolig, pendlerbolig eller annen midlertidig bolig), kan du registrere deg her: Tilleggsregister
 • Har du hemmelig nummer? Da må du registre deg her: Tilleggsregister

Her finner du informasjon ved kriser eller ulykker

 • Følg med på offentlige nettsider, nettaviser, radio, TV og sosiale medier. NRK har et særskilt ansvar for å informere om meldinger fra myndighetene.
 • Du kan følge politiet på twitter og facebook.
 • Du kan følge Røros kommune på facebook, og Rørosregionen brann- og redning på facebook
 • Vi legger også ut informasjon på kommunens nettsider om hva som har skjedd, hva du bør gjøre og hvordan du kan få hjelp fra kommunen.
 • Du kan også få nødvarsel til din mobil, som er en tjeneste fra norske myndigheter. Oppstår det en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, kan du få et nødvarsel til din mobil.
 • Råd og meldinger kan du også høre via beredskapskanalen NRK P1. Det er lurt å ha tilgang til en DAB-radio som også er batteridrevet.
 • Krisesituasjoner er uoversiktlige, og noen kan spre feilinformasjon. Vær ekstra oppmerksom på at du bruker pålitelige kilder når vi søker etter informasjon.
Slik kan du forberede deg selv

Det er ulike grunner til en krise, men de fører ofte til at vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi normalt er avhengig av.

Eksempler er at:

 • strømmen blir borte i flere dager
 • mobilnettet slutter å virke
 • vannet er forurenset eller avstengt
 • du kommer ikke deg hjemmefra fordi veien er sperret
 • butikkene har ikke de varene du trenger
 • du må vente på hjelp fordi mange andre er i samme situasjon

Det er viktig at du tar ansvar for deg selv. På sikkerhverdag.no finner du råd og tips til forberedelser du kan gjøre hjemme. Som hovedregel bør du kunne klare deg selv i minst tre dager:

https://www.sikkerhverdag.no/

Digital sikkerhet – private og bedrifter

Privat næringsliv og offentlig forvaltning

Ulike typer dataangrep er en av de største truslene privat og offentlig sektor står overfor i dagens samfunn.

 

Nettvett for alle

De fleste av oss bruker internett daglig og til mange ulike ting – både på jobb og privat. Både nettsvindel og falske nyheter utgjør en trussel for oss som enkeltpersoner og samfunn.

Tilfluktsrom

I Røros kommune finnes det tre offentlige tilfluktsrom som kan benyttes av alle:

 • Lorentz Lossius gate 45, Rørosmuseet: 20 plasser
 • Peder Hiorts gate 18B, Røros barne- og ungdomsskole: 200 plasser
 • Sollihagaen 17, Røros kjøleservice: 16 plasser

Her finner du oversikt over registrerte offentlige tilfluktsrom

I tillegg finnes det flere private tilfluktsrom som kan brukes av de som oppholder seg i disse bygningene. For eksempel ansatte, kunder, beboere og lignende. De private tilfluktsrommene disponeres av eieren av rommet.

Både private og offentlige tilfluktsrom skal kunne klargjøres for bruk i løpet av 72 timer.

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for offentlige tilfluktsrom (bomberom):

Jodtabletter og råd ved en atomhendelse

Hvis vi blir rammet av en atomhendelse, vil kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss mot radioaktiv forurensning og stråling.

Generelle tiltak som kan redusere konsekvensene er:

 • Holde deg inne
 • Ta jodtabletter*
 • Dusje om du har blitt forurenset
 • Følge kostholdsråd
 • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering

Mer om hva du kan gjøre ved en atomhendelse

Hvem bør ta jodtabletter?

Du skal bare ta jodtabletter etter råd fra myndighetene.

Dette er først og fremst barn under 18, gravide og ammende som kan oppnå beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, ved å ta jodtabletter. Personer under 40 kan også oppnå beskyttelse.

Røros kommune har jodtabletter til våre innbyggere under 18, gravide og ammende, i en situasjon der nasjonale myndigheter anbefaler det.

Øvrige innbyggere under 40 år må skaffe jodtabletter selv.

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Telefon: 72 41 94 00 (hele døgnet)

Nødnummer:
112 – politi
113 – ambulanse
110 – brann

Nødnummer for døve:
1412

Andre døgnåpne hjelpetelefoner

X