Kontaktinformasjon og viktige telefonnummer

Kontaktinformasjon

RØROS KOMMUNE
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Org.nr.: 939 898 743
Kontonr.: 4280.05.23022
IBAN: NO8142800523022
SWIFT: RORBNO21
Kommunenr.: 5025

Fakturainformasjon for leverandører

Åpningstider: Ma. – Fre. kl. 09:00 – 15:00

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektøren

Liste over ansatte

Informasjonskapsler / Cookies

Utviklet av: Ren Røros Frontal
Profilbilder: Tom Gustavsen

SIST OPPDATERT: 28.04. 2020 - 11:05

Nødtelefoner

POLITI
112

AMBULANSE
113

BRANN
110

Viktige telefonnummer korona

Ring Røros legesenter når du trenger å snakke med lege:

  • 72 41 94 80 – tastevalg 1
    mandag til fredag fra 09.00 til 15.00.
    lørdag til søndag fra 10.00 til 14.00

Utenfor åpningstid, ring legevakt: 116 117

Generelle spørsmål om korona?

Hvis du er frisk får du informasjon på:

Trenger du noen å snakke med?

• Psykisk helse- og rustjenesten telefon: 72 41 98 60
• Kommunepsykolog telefon: 480 93 700
• Helsestasjonen for ungdom telefon: 928 27 464

Andre viktige døgnåpne telefonnummer

Nødnummer for døve
1412

Lokalt politi og viltpåkjørsel
02800

Mistet betalingskort
08989

Statens vegvesen
175

Ruteopplysning for kollektivtrafikk
177

Nærmeste legevaktsentral
116 117

Giftinformasjon
22 59 13 00

Jordmorberedskap for Røros og Holtålen
468 17 570

Veterinærvakt Røros og Holtålen
88 02 30 75

Alarmtelefon for barn og unge
116 111

Vern for eldre
800 30 196

Orkdal og omegn krisesenter
72 48 24 10

Mental helses hjelpetelefon
116 123

X