Glåmos oppvekstsenter

Glåmos oppvekstsenter

Her finner du det du trenger å vite om Glåmos oppvekstsenter. Skolebarn som tilhører Glåmos skolekrets, går 1. – 7. trinn på Glåmos oppvekstsenteter. Her er det også skolefritidsordning (SFO) og barnehage.

SIST OPPDATERT: 18.08. 2021 - 20:36

Glåmos oppvekstsenter

Glåmos oppvekstsenter er en fådelt skole med SFO og barnehage som ligger naturskjønt til like ved Glomma 10 minutter og 13 km nord for Røros sentrum.
Fra 01.08.2015 ble skole og barnehage organisert sammen til et oppvekstsenter med felles ledelse. I alt 20 ansatte er knytta til oppvekstsenteret i større og mindre stillinger.

Skoleåret 2021/2022 har skolen 34 elever fordelt på 1.-7.trinn.

Dagsrytme

Skoledagen varer fra kl 08:10 – 13:55. 5. – 7. trinn er på skolen i dette tidsrommet (tilbud om leksehjelp torsdag kl 13.10 – 13.55).

1. – 4. trinn har korte dager: tirsdag (tilbud om leksehjelp kl 13.10 – 13.55), torsdag og fredag slutt kl 13:00, onsdag slutt kl. 12:05

Leksehjelp

1.- 4. trinn har leksehjelp tirsdager kl.13:10 – 13:55 og 5.-7. trinn torsdager samme tid.
Tilbudet er frivillig og gis ved påmelding.

Fysisk aktivitet

5. – 7. trinn ha fysisk aktivitet fredager siste time, kl.13:10 – 13:55 sammen med skolens assistent. Elevene har medbestemmelse på type aktivitet.

Helsestasjonen

Kl. 11:00 – 13:00 onsdager i partallsuker er helsestasjonen åpen for skole- og barnehagebarn og foreldre.
Det kan også gjøres avtale med helsesykepleier om andre tider.

Skolefritidsordning

Glåmos skolefritidsordning åpner kl 06.45 og stenger kl.16.00. For generell info om SFO, klikk her.

Glåmos barnehage

Glåmos barnehage har en avdeling for barn fra 0 – 6 år. Her er det et lite trygt miljø, med stort uteområde og tilgang til fin natur med blant annet gapahuk og bålplass i umiddelbar nærhet. For mer informasjon om å søke barnehageplass og barnehagetilbudet, klikk her.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Glåmos oppvekstsenter
Tlf: 72 41 98 29/ 477 97 571
E-post: glamosskole@roros.kommune.no

Virksomhetsleder
Monica Nilssen
E-post: monica.nilssen@roros.kommune.no
Tlf. 911 00 558

Avdelingsleder
Anne Marie Mørtvedt
E-post: anne.mortvedt@roros.kommune.no
Tlf:  477 97 571

Adresse
Glåmos oppvekstsenter
Glåmosveien 25
7372 Glåmos

Fakturaadresse
Røros kommune
Att: Røros skole
Fakturamottak
Postboks 8998
7439 Trondheim

X