Valg

Valg

Valg foregår annenhvert år og her finner du generell informasjon om valg, samt kommende og tidligere valg i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 17:36

Valg

Kommune- og fylkestingsvalg, og Stortings- og sametingsvalg foregår vekselsvis annenhvert år. Det var Stortings- og fylkestingsvalg 1 2017 noe som betyr at det i 2019 er kommune- og fylkestingsvalg.

Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget er satt til mandag 9. september 2019.

Godkjente valglister til kommunevalget 2019

Kommunes- og fylkestingsvalget 9. september 2019.

Valglokaler for gjennomføring av høstens kommune- og fylkestingsvalg er: 

Verket Røros / Røros gymnastikkbygg kl. 09.00-20.00
Brekken samfunnshus kl. 12.00 – 19.00
Glåmos samfunnshus  kl. 12.00 – 19.00

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning 12. august til 6. september eller på valgtinget 09. september kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12. august i valgåret.

Du trenger ikke valgkort i denne perioden, men legitimasjon må medbringes.

Stemmested:  Røros kommune servicetorget, Bergmannsgata 23.
Åpningstiden er fra kl. 09.00-15.00.

Står du i manntallet?

Her kan du finne manntallet:
Manntallet for Røros kommune ligger ute til offentlig ettersyn følgende steder: Servicetorget, Røros bibliotek, Coop marked Glåmos og coop marked Brekken. Ring 72 41 94 00 hvis du har spørsmål om manntallet.

Hvem står i manntallet?
Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmeperioden foregår på servicetorget til kommunen i Bergmannsgata 23.

Du kan forhåndsstemme hos oss i ordinær åpningstid fra kl. 09.00-15.00 på hverdager, i perioden mandag 12. august til fredag 6. september.

Det vil også bli muligheter for stemming hver tirsdag ettermiddag til kl.17.00 i forhåndsstemmeperioden. Siste tirsdag som er mulig å forhåndstemme på ettermiddag er tirsdag den 3. september. Tirsdag den 3 september og onsdag den 4. september er servicetorget åpent til kl. 18.00 for forhåndsstemming. 

Servicetorget er oppe for forhåndsstemming lørdag den 24 august fra kl. 10.00 – 14.00.

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har selv som velger ansvaret for å avgi sin forhåndsstemme i så god tid at den i postforsendelse kommer frem til den gjeldende kommune tidsnok og senest innen tirsdag 10 september kl. 17.00.

Valgkort

Valgkort sendes ut til alle manntallsførte i kommunen. Skulle det vise seg at du ikke har mottatt valgkort når forhåndstemmeperioden er i gang kan du henvende deg til servicetorget.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon? Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer.

Målet er å forhindre valgfusk, men når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Institusjonsstemming

Det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem. Det er også muligheter for ansatte og pårørende å forhåndsstemme når det er forhåndstemmegivning ved Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem.

Tirsdag den 3 september er det mulig å stemme ved Gjøsvika og Røros sykehjem. Dagen deles mellom de to sykehjemmene og eksakt tidspunkt blir bestemt litt nærmere valget. Infomasjon om dette vil bli gitt så fort det er bestemt.

Stemme hjemme

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndstemme på servicetorget på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.

Om dette gjelder deg må du varsle servicetorget i Røros kommunen på telefon 72 41 94 00 . Fristen for å gi beskjed om hjemmestemming / ambulerende stemming er onsdag den 4 september.

Stemmemottak ambulerende foretas av stemmemottakere i Røros kommune torsdag 05.09.2019. Tidspunkt/klokkeslett for stemming avtales med den/de det gjelder.

Tidligere valgresultat
Valgstyre

I Røros kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider:
10.00-14.00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X