Valg

Valg

Valg foregår annenhvert år og her finner du generell informasjon om valg, samt kommende og tidligere valg i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 07.03. 2019 - 13:57

Valg

Kommune- og fylkestingsvalg, og Stortings- og sametingsvalg foregår vekselsvis annenhvert år. Det var Stortings- og fylkestingsvalg 1 2017 noe som betyr at det i 2019 er kommune- og fylkestingsvalg.

Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget er satt til mandag 9. september 2019.

Frist for innlevering av valglister er mandag 1 april kl 12.00.
Listene skal leveres kommunens servicetorg, Bergmannsgata 23, for videre behandling.

Kommunes- og fylkestingsvalget 9 september 2019.

Så fort valglokalene for gjennomføring av høstens kommune- og fylkestingsvalg er klart legges informasjon ut her. Det er ønskelig å bruke samme lokaler som ved forrige valg. 

Verket Røros / Røros gymnastikkbygg kl.
Brekken samfunnshus kl.
Glåmos samfunnshus  kl.

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning 12 august til 6 september eller på valgtinget 09.09, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12 august i valgåret.

Du trenger ikke valgkort i denne perioden, men legitimasjon må medbringes.

Stemmested:  Røros kommune servicetorget, Bergmannsgata 23.
Åpningstiden er fra kl. 09.00-15.00.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmeperioden foregår på servicetorget til kommunen i Bergmannsgata 23.

Du kan forhåndsstemme hos oss i ordinær åpningstid fra kl. 09.00-15.00 på hverdager, i perioden mandag 12 august til fredag 6 september.

Det vil også bli muligheter for stemming noen ettermiddager når det nærmer seg valgting, men dette er ikke bestemt enda. 

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har selv som velger ansvaret for å avgi forhåndstemmen i så god tid at den i postforsendelse kommer frem til den gjeldende kommune tidsnok og senest innen tirsdag 10 september kl. 17.00.

Valgkort

Valgkort sendes ut til alle manntallsførte i kommunen. Skulle det vise seg at du ikke har mottatt valgkort når forhåndstemmeperioden er i gang kan du henvende deg til servicetorget.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon? Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer.

Målet er å forhindre valgfusk, men når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Institusjonsstemming

Det skal avholdes forhåndsstemmegivning ved Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem. Det er også muligheter for ansatte og pårørende å forhåndsstemme når det er forhåndstemmegivning ved Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem. Det er ikke vedtatt hvilken dag dette blir, men det blir kunngjort så fort det er bestemt

Opplysninger om dato og nøyaktig fordeling av tidspunkt for Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem varsles her så fort det er avklart.

Stemme hjemme

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndstemme på servicetorget på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.

Om dette gjelder deg må du varsle servicetorget i Røros kommunen på telefon 72 41 94 00 . Fristen for dette kommer når saken er vedtatt i valgstyret.

Stemmemottak foretas av stemmemottakere i Røros kommune torsdag 07.09.2017.

Tidligere valgresultat
Valgstyre

I Røros kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider:
09.00-15.00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X