Valg

Valg

Valg foregår annenhvert år og her finner du generell informasjon om valg, samt kommende og tidligere valg i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 14.06. 2021 - 10:19

Valg

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september

Du kan stemme på forhånd

Tidligstemmegivning foregår fra 1. juli til 9. august

Tidligstemmegivning er et innenriks tilbud for deg som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. Du kan tidligstemme på kommunens servicetorg. Du kan også ta kontakt for å avtale et tidspunkt, hvis du ikke har mulighet i åpningstiden.

Forhåndsstemming foregår fra 10. august til 10. september

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet.

I Røros kommune kan du forhåndsstemme på Storstuggu, 1. etasje.

  • Åpningstidene er fra kl. 10.00 til kl.16.00 mandag, onsdag, torsdag og fredag.
  • Tirsdager er åpningstidene fra kl. 10.00 til kl. 18.00.
  • Det er også åpent lørdag 4. september fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Husk at det ikke er mulig å angre på en tidligstemme eller en forhåndsstemme. Hvis du har stemt kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Valgkretser i Røros kommune

Røros er delt inn i tre valgkretser:

  • Glåmos
  • Brekken
  • Røros

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører, slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du tar med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet. Les mer om dette på www.valg.no

Tidligstemming

Hvis du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme på kommunens servicetorg fra 1. juli 2021 til og med 9. august 2021.

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag (tirsdag stengt) fra klokken 10.00 til klokken 14.00.

Har du behov for å stemme utenfor åpningstiden, ta kontakt med servicetorget.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Står du i manntallet?

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Du kan forhåndsstemme i hele Norge, men på valgdagen må du stemme i kommunen du er manntallsført i.

Du kan lese mer om manntall på denne siden.

Forhåndsstemming

I Røros kommune kan du forhåndsstemme på Storstuggu fra 10. august til 10. september.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på en tidligstemme eller en forhåndsstemme. Hvis du har stemt kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Valgkort

Mer informasjon kommer.

Legitimasjon

Mer informasjon kommer.

Institusjonsstemming

Mer informasjon kommer.

Stemme hjemme

Mer informasjon kommer.

Tidligere valgresultat
Valgstyre

I Røros kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre.

Her kan du lese mer om valg

Nasjonal valgportal 

Valgloven

Valgforskriften

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider:
10.00-14.00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X