Valg

Valg

Valg foregår annenhvert år og her finner du generell informasjon om valg, samt kommende og tidligere valg i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 03.02. 2023 - 11:58
[easy-social-share]

Valg

Valgdagen for kommunestyrevalget 2023 er mandag 11. september.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag innen fristen den 31. mars kl. 12.00. Ser mer om krav til listeforslag her

Tidligstemming

Hvis du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme på kommunens servicetorg fra 3. juli 2023 til og med 9. august 2023.

Åpningstider

Mandag, onsdag, torsdag og fredag (tirsdag stengt) fra klokken 10.00 til klokken 14.00.

Har du behov for å stemme utenfor åpningstiden, ta kontakt med servicetorget.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Står du i manntallet?

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Hvor du er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Du kan forhåndsstemme i hele Norge, men på valgdagen må du stemme i kommunen du er manntallsført i.

For å kunne stemme ved høstens kommunestyrevalg må du stå i manntallet.

Finn ut om du står i manntallet

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Listen vil ligge tilgjengelig fra uke 28 og frem til valgdagen 11. september på følgende steder:

  • Servicetorget Røros
  • Coop Marked Brekken
  • Coop Marked Glåmos

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregistrert innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Får du valgkort i posten betyr det at du står i manntallet

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Du kan klage på manntallet

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener at det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til: Valgstyret Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros, eller til postmottak@roros.kommune.no

Forhåndsstemming

I Røros kommune kan du forhåndsstemme på Storstuggu fra 10. august til 8. september.

I denne perioden kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du måtte ønske i hele landet.

Husk at det ikke er mulig å angre på en tidligstemme eller en forhåndsstemme. Hvis du har stemt kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Institusjonsstemming

Tirsdag 7. september kan beboerne stemme ved sykehjemmene i kommunen. Mer informasjon om nøyaktig tidspunkt kommer.

Stemme hjemme

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) betyr at to valgmedarbeidere kommer og tar imot stemmen din der du bor.

Forhåndsstemme hjemme på grunn av sykdom eller uførhet

Hvis du som velger ikke kan komme til forhåndsstemmelokalet på grunn av sykdom eller uførhet, kan du etter søknad til kommunen avgi forhåndsstemme der du er.

Ambulerende stemmegivning i Røros kommune foregår tirsdag 31. august fra kl. 9-15, og du må søke om det senest dagen før.

Stemme hjemme dersom du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19

Hvis du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 kan du søke om å forhåndsstemme der du befinner deg frem til fredag 10. september kl. 10.00.

Hvis du er manntallsført i Røros kommune og er i isolasjon, kan du søke om å få stemme der du befinner deg innen mandag 13. september kl. 10.00.

Tidligere valgresultat
Valgstyre

I Røros kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre.

Her kan du lese mer om valg

Nasjonal valgportal 

Valgloven

Valgforskriften

Illustrasjon av valg - stemmeseddel i valgurne

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider:
10.00-14.00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X