Valg

Valg

Valg foregår annenhvert år og her finner du generell informasjon om valg, samt kommende og tidligere valg i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 29.08. 2017 - 12:46

Valg

Kommune- og fylkestingsvalg, og Stortings- og sametingsvalg foregår vekselsvis annenhvert år. Det var kommune- og fylkestingsvalg i 2015 noe som betyr at det i 2017 er Stortings- og sametingsvalg.

Valgdagen for stortings- og sametingsvalg er satt til mandag 11. september 2017.

Stortings – og sametingsvalg 2017

Her kan du stemme på valgdagen 11 september 2017:

Verket Røros / Røros gymnastikkbygg kl. 09.00-20.00
Brekken samfunnshus kl. 12.00-19.00.
Glåmos samfunnshus  kl. 12.00-19.00.

Tidligstemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning (10.8. – 08.09.) eller på valgtinget 11.09, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 03. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.

Du trenger ikke valgkort i denne perioden, men legitimasjon må medbringes.

Stemmested:  Røros kommune servicetorget, Bergmannsgata 23.
Åpningstiden er fra kl. 08.00-15.00.

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmeperioden foregår på servicetorget til kommunen i Bergmannsgata 23.

Du kan forhåndsstemme hos oss i ordinær åpningstid fra kl. 08.00-15.00 på hverdager, i perioden 10. august til den 8. september.

I tillegg har vi utvidet åpningstid til kl. 18.00 tirsdag 5. og onsdag 6. september for mottak av forhåndsstemmer.

Du kan også avgi stemme som gjelder valg i annen kommune, men du har selv som velger ansvaret for å avgi forhåndstemmen i så god tid at den i postforsendelse kommer frem til den gjeldende kommune tidsnok og senest innen tirsdag 12 september kl. 17.00.

Valgkort

Valgkort er sendt ut til alle manntallsførte i kommunen. Skulle det vise seg at du ikke har mottatt valgkort kan du henvende deg til servicetorget. Vi har fått endel valgkort i retur.

Legitimasjon

Hvordan forholde seg til kravet om legitimasjon? Stortinget har vedtatt at velgerne må vise legitimasjon når de stemmer.

Målet er å forhindre valgfusk, men når stemmemottakeren og velgeren kjenner hverandre, er det ikke nødvendig å vise legitimasjon.

Institusjonsstemming

Det avholdes forhåndsstemmegivning ved Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem tirsdag 5 september mellom kl. 09.00-kl.15.00. Forhåndsstemmegivningen deles mellom de to institusjonene.

Opplysninger om nøyaktig fordeling av tidspunkt for Røros sykehjem og Gjøsvika sykehjem varsles her så fort det er avklart.

Stemme hjemme

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndstemme på servicetorget på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.

Om dette gjelder deg må du varsle servicetorget i Røros kommunen på telefon 72 41 94 00 innen 04.09.2017.

Stemmemottak foretas av stemmemottakere i Røros kommune torsdag 07.09.2017.

Tidligere valgresultat
Valgstyre

I Røros kommune er det formannskapet som fungerer som valgstyre.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1.etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider:
08.00-15.00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X