Barnehage

På denne sida kan du søke barnehageplass i en av våre barnehager – kommual eller privat. Siden inneholder felles informasjon for barnehagetilbudet i Røros kommue, og en kortfattet presentasjon av hver barnehage.

SIST OPPDATERT: 17.09. 2019 - 14:11

Barnehager i Røros kommune

Røros kommune eier og driver fem barnehager. Tre lokalisert på Røros og to som er del av oppvekstsentrene i Brekken og på Glåmos. I tillegg er det to private barnehager; Stenbråttet på Røros og Galåen naturbarnehage i Galåen.
Barnehagens bemanning består av barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

OPPTAK - SØKNADSPROSESS

HOVEDOPPTAK – Søknadsfrist 1. mars.

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august året etter.

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass, og barn som søker endring av oppholdstid.

 

OVERFLYTTINGSOPPTAK – Søknadsfrist 1. februar

Overflyttingsopptak gjelder for barn som har en barnehageplass i Røros, og som søker plass i en annen barnehage fra 15. august.

 

SUPPLERENDE OPPTAK

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av året. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptak.

 

Kommunale barnehager tilbyr kun 50% og 100% plass.

 

Samordnet opptak

Søknaden leverer du elektronisk via Røros kommunes nettside. Røros kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Vi har felles søknadsskjema og felles koordinering av barnehageopptaket. Foreldre har anledning til å prioritere barnehager i sin søknad.

 

Opptaksprosess

Søkerlister blir sendt den enkelte barnehage til vurdering. Noen barnehager mottar mange søknader, mens andre mottar få. Noen vil av den grunn ikke få sitt ønske om en spesiell barnehage oppfylt. Det er her den største fordelen med samordnet opptak ligger. Styrerne gjør seg kjent med hva slags tilsynsbehov foreldrene har og også hva de andre barnehagene kan tilby av plasser. Dette skjer i koordineringsmøter som kommunens barnehagemyndighet har ansvar for. Det betyr at søknadene blir vurdert i forhold til alle barnehagene for om mulig å finne en plass som tilsvarer de ønsker foreldrene beskriver.

 

Opptakskriteriene er hjemlet i Lov om barnehager og i barnehagenes vedtekter.

Øya barnehage

Øyaveien 1
7374 Røros
Styrer: Ingrid Ødynn
Tlf: 482 34 825
E-post: ingrid.odynn@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:45 – 16:45

Bilde Øya barnehage

Øya barnehage har 3 avdelinger med barn i alderen 0 – 6 år, fordelt på Klinken, Solskinnet og Quintus. Vi har en erfaren
personalgruppe og god pedagogdekning på alle avdelinger, mange fagarbeidere og erfarne assistenter.

Klinken er en småbarnsavdeling, mens Solskinnet og Quintus har aldersblandede grupper.

Med denne inndelinga sikres barnets progresjon og barna får følge sine jevnaldrende venner oppover barnehageårene. Det viktigste for barn
er å ha venner, og vår erfaring er at de fleste barna velger/ønsker kamerater på noenlunde samme alder.

Barnehagens egen visjon:

“En god start på livet” Med dette ønsker vi å ha noe å strekke oss etter, samtidig som den gir retning og energi i arbeidet vært med
barna. Med utgangspunkt i visjonen vil vi tilrettelegge for læring, mestring og sosial kompetanse.

Ysterhagan barnehage, Luvlege maanagïerte

Ysterhagaveien 25
7374 Røros

Styrer: Sigrid Frostvoll
Tlf: 482 82 649
E-post: sigrid.frostvoll@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:45 – 16:45

Bilde Ysterhagan barnehage

Barnehagen ligger ved Ulvstugguhaugen på Hagaen, og stod ferdig i 1986. Barnehagen har 3 avdelinger hvorav den ene er samisk avdeling.

I barnehageåret 2016/2017 har avdeling Rauhåmmårn barn i alderen 3-6 år mens Skåkåsen har barn i alderen 1-3 år. Gruppesammensetningen varierer etter alderen på barna som søker seg inn hvert år. Den samiske avdelingen heter Svaale (betyr fjellrev) og er en aldersblandet avdeling. Svaale vektlegger sørsamisk språk og kulturell arv, og skal styrke barnas sør-samiske identitet. De 3 avdelingene samarbeider tett og fokuserer på gruppeaktiviteter og lek. Gruppene settes sammen etter alder og behov.

Barnehagen har en spennende arkitektonisk utforming med torvtak og villmarkspanel, og glir naturlig inn i terrenget. Barnehagen ligger idyllisk til med natur, skiløyper og med det vernede seterområdet Småsetran som nærmeste nabo. Området er et spennende mål for turer og aktiviteter og brukes mye, spesielt i sommerhalvåret. I Svorenråa har barnehagen egen bålplass, med taudisser, balanseaktiviteter, edderkoppnett, revehi, trehytter etc. Vinterstid er Ulvstugguhaugen en eneste stor akebakke. Barnehagen ligger midt i verdensarven med gangavstand til en rekke fasiliteter.

I tillegg til språk og lokale fotavtrykk, har barnehagen fokus på utelek og uteaktiviteter året rundt. Ansatte setter lek, glede og humor høyt, for både store og små.

Mål/visjon for barnehagen er:
«Lek og samspill skal være den viktigste aktiviteten i Ysterhagan med vekt på å utvikle vennskap og å lære regler for samspill med andre».

Kvitsanden barnehage

Sundveien 3
7374 Røros

Styrer: Unni Sandnes
Tlf: 482 51 088
E-post: unni.sandnes@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:45 – 16:45

Kvitsanden barnehage er Røros eldste og største barnehage. Den ble åpnet i 1975 og fra høsten 1998 åpnet vi Egga. Vi er 5 avdelinger fordelt på 2 hus, og vi har alle avdelingstyper.

Visjonen vår er «Trygge barn, gode minner». Det som er viktig for oss er trygghet, omsorg, respekt og mangfold, samt å bruke nærmiljøet vårt med alle de mulighetene det har.

Opplevelser og erfaringer tilrettelegges ut i fra ungenes alder. Vi har utarbeidet progresjonsplaner innenfor hvert fagområde i rammeplanen. Det vil si at vi møter barna der de er og gir støtte til mestring og utvikling.

Glåmos barnehage

Glåmosveien 25
7372 Glåmos

Styrer: Marit Haltli Nysetvoll
Tlf: 477 98 959
E-post: Marit.Nysetvoll@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:30 – 16:30

Glåmos barnehage har en avdeling for barn fra 0 – 6 år. Barnehagen ligger bare 10 min med bil nord for Røros sentrum og er en del av Glåmos oppvekstsenter.

Barnehagen flyttet i februar 2011 inn i nye og lyse lokaler med ny og moderne innredning. Vi har gymsal vegg i vegg som vi bruker jevnlig. Vi har et stort uteområde med blant annet gapahuk og bålplass og fin natur i umiddelbar nærhet som vi bruker både sommer og vinter. I tillegg er det et lite og trygt miljø.

Vårt hovedsatsningsområde er:

«Fysisk aktivitet – ute og inne».

Brekken barnehage/ Prahken maanagïerte

Borgosveien 2
7370 Brekkebygd

Styrer: Christina Dalenius
Tlf: 477 56 159
E-post: Christina.Dalenius@roros.kommune.no

Åpningstid: 06:30 – 16.30

Brekken barnehage er en enavdelings barnehage med 18 plasser til barn i alderen 0-6 år. Visjon:»Med et rikt språk og mange venner, inn i fremtiden/ Voelpigujmie, eensi gïeline, båetije biejjide».

Bemanning: På avdelingen er det styrer, barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og fagarbeider, med tilgang til samisk språkstimulering.

Uteområdet: Vi har et allsidig uteområde i nærmiljøet, som gir muligheter for mange ulike aktiviteter både sommer og vinter. I barnehagen har vi en lavvo, som brukes flittig året rundt. Vi har en fast utedag hver uke.

Mat: Varm mat 3- 4 ganger hver uke.

Målsetting:
-Å bidra til at barna opplever trygghet, trivsel og tillit.

Galåen naturbarnehage

Finneveien 70
7374 Røros

Tlf: 918 03 515
E-post: galaaenbarnehage@roros.net

Åpningstid: 07:30 – 16:30

Privat 1-avdelings naturbarnehage med 24 plasser for barn mellom 0 – 6 år. Barnehagen ligger i Galåen, 8 km sør-vest for Røros sentrum.
Vi har stort areal både inne og ute, og vi ligger i naturskjønne omgivelser som gir gode muligheter for natur og friluftsliv. Vi har fotballbane, skøytebane, gymsal og besøksgårder i umiddelbar nærhet.
Vi har et strekt fokus på personaltetthet og kvalitet i barnehage. Variert fysisk aktivitet er av stor betydning for utvikling av
motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.  Aktiv bruk av nærmiljøet gir inspirasjon og mange muligheter.
«En god og lykkelig barndom er grunnmuren for videre vekst og utvikling.»

Stenbråttet barnehage

Stenbråttveien 5
7374 Røros

Styrer: Ann Kristin Nymoen
Tlf: 72 41 29 33/  911 45 943
E-post: post@stenbrottet.no

Åpningstid: 06:30-16:45.

Bilde Stenbråttet barnehage

Stenbråttet barnehage er en privat 2-avdelings barnehage og ligger i Gjøsvika boligfelt på Røros.
Rød tråd:
I Stenbråttet barnehage har vi valgt å jobbe temabasert. Vi velger oss et tema i fellesskap og jobber med dette et helt barnehageår. Temaet følger oss som en rød tråd gjennom det meste vi gjør. Fra bilder i garderoben, aktiviteter/opplegg, lekmaterial, formingsaktiviteter, bilder, sanger og mye mer. Temaet vårt er delt inn i fire perioder, se modell nedenfor. Når vi har valgt oss et tema tar vi utgangspunkt i «Rammeplan for barnehagen», slik at våre planer skal stå i samsvar med føringene som ligger der. Den sier noe om omsorg, lek og læring, og fagområdene vi skal innom. I tillegg legger vi i Stenbråttet barnehage stor vekt på sansing. Med utgangspunktet i dette lager hver avdeling sin halvårsplan og sine månedsplaner.

Ilustrasjon Stenbråttet

Hovedmål
Vi ønsker at alle i barnehagen vår skal føle tilhørighet, livslyst og vite at alle mennesker er verdifulle.
Visjon
Glede – for barn og voksne

Vi mener glede er en viktig faktor for at barn og voksne skal trives. Trivsel er igjen viktig for trygghet, og trygghet er selve grunnsteinen for læring. Vi ønsker at barnehagen vår skal være et sted hvor det er trivsel, tillit, trygghet og kreativitet. Dette ønsker vi for både oss voksne og for barna. For å oppnå dette mener vi det er viktig at vi har stor takhøyde for hverandre, og at vi har god kommunikasjon mellom barn/barn og oss voksne.

Bemanning
Personalet er barnehagens viktigste ressurs, og barnehagen har valgt å satse på 2 pedagoger per avdeling. Dette er med på å styrke kvaliteten i barnehagen. Personalgruppa består av positive, engasjerte og faglig dyktige medarbeidere som trives godt sammen.

Måltid
Barnehagen har et utvidet kosttilbud. Barna får varm lunsj 3 dager i uka. Vi kjøper mat fra LHL. I tillegg har vi en dag med havregrøt og en dag med brødskive. Til mellom-måltid (ca kl. 14.00) får barna naturell yoghurt med kornblanding, knekkebrød eller ev andre rester fra lunsj i tillegg til frukt.

Sørsamisk barnehageavdeling

16. august 2016 ble Røros kommunes sørsamiske barnehageavdeling åpnet på Ysterhagan barnehage.

Avdelinga heter Svaale (fjellrev), og bruker samisk som driftsspråk.

Foreldre som ønsker samisk opplæring barnehagetilbud for sitt barn,  må derfor søke plass i Ysterhagaen barnehage.

 

Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Barnehagen skal bidra til at

samiske barn kan utvikle sin samiske identitet og få trygghet og glede i forhold til sin egen kultur og sitt språk.

Rammeplan for barnehager fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse
i et demokratisk samfunn. Konkretiseringen av barnehagens arbeid nedfelles i årsplan som danner grunnlaget for avdelingenes planer. Den
samiske kulturen skal formidles slik at samiske barn får et positivt syn på det samiske og kan være stolte av sin tilhørighet, og slik at
barn og voksne som ikke tilhører denne kulturen tilegner seg kunnskap som danner grunnlaget for økt forståelse for og verdien av denne
kulturen.
Barnehagen skal jobbe ut fra virkeligheten som samene lever i. Det betyr blant annet å synliggjøre mangfoldet, frodigheten og
variasjonene. Med endringer i det samiske samfunn må dagens barn få del i og være med på å skape nye positive elementer i det moderne
samfunnet. Barnehagens ansvar er å formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar, og representere et miljø som
bygger opp om forståelse og respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Dette være seg samisk avdeling og barnehagen for
øvrig.

Et godt språkmiljø for alle barn

Alle barnehagene i Røros er igang med et barnehagebasert utviklingsprosjekt, under veiledning av Dronning Mauds Minne Høgskolen.

Temaet for prosjektet er «Et godt språkmiljø for alle barn».

Arbeidet tilpasses hver barnehage, som alle har definert hvert sitt utviklingsområde, hvor det skal være et spesiellt fokus på språk.
Eksempel på et slikt område kan være måltidssituasjonen.

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig
del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på
deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket.

Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring
på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder
skriftspråk og leseforståelse.

Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for
tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Noen barn har sen
språkutvikling eller andre språkproblemer. De må få tidlig og god hjelp.

Felles opplevelser og aktiviteter gir unik mulighet for kommunikasjon mellom barn. I samhandling mellom barn er det viktig å bli
forstått. Barn bruker ofte en mer fantasifull og kreativ kommunikasjon seg imellom enn sammen med voksne. En veksling mellom bruk av
kropp, bevegelse og ord er en støtte for utviklingen av talespråket. I lek bruker barna ofte variert og komplisert tale.

En rekke barn har et annet morsmål enn norsk og lærer norsk som andrespråk i barnehagen. Det er viktig at barna blir forstått og får
mulighet for å uttrykke seg. Barnehagen må støtte at barn bruker sitt morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas
norskspråklige kompetanse.

Personalet er viktige som språklige forbilder. Samtaler, høytlesing og varierte aktiviteter vil være viktige sider ved barnehagens
innhold.

MyKid - Papirløs barnehage

For foreldre

Foresatte i en MyKid-barnehage får all informasjon rett på mobilen i sin mobilapp eller via nettleser på pc. Alt fra aktiviteter, bilder, dagen i dag, nyhetsbrev kan leses via mobil, nettbrett eller pc. Kun to tastetrykk for registrering av fravær, sending av beskjed til barnehagen. FAU/SU har sine egne publiseringsmuligheter på MyKid, og det er fasilitert for enklere dialog mellom foresatte.

Som mamma og pappa kommer du tettere på ditt barns hverdag i barnehagen, og du kan enklere dele den med familien. Samtalene rundt middagsbordet blir langt mer innholdsrike fordi du får vite mer om hva som har skjedd i dag. Med MyKid trenger du ikke lenger huske på hva som henger på oppslagstavla, men du kan lese det akkurat når det passer deg på din mobil. MyKid er passord beskyttet, og tilgang gis til foreldrene når barnet starter i barnehagen.

 

For barnehagen

MyKid gjør informasjon lekende lett mellom barnehage og foresatte, så vel som mellom ansatte. Smarte og enkle funksjoner for fremmøteregistrering, ferie og fravær, sovetider, telling av barn, dagen i dag, tillatelser og beskjeder knyttet til det enkelte barn. Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Barnehagen har alltid full oversikt over barn og ansatte tilstede, samt kontaktlister på barn og ansatte. Bilder fra barnehagehverdagen lastes opp på MyKid og deles med foresatte via et smart taggesystem. Dokumentasjon av pedagogisk arbeid publiseres i form av bilder og infoskriv på MyKid.

Illustrasjonstegning MyKid

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med bl.a. helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

En elektronisk stafettlogg skal hjelpe oss i dette arbeidet. Loggen skal være et verktøy for oss som jobber i kommunen sammen med foreldrene , slik at vi kan kommunisere og dokumentere bedre de tiltakene vi gjør for å hjelpe barnet/ungdommen.

Les mer om BTI

Betalingssatser kommunale barnehager

Betalingssatser kommunale barnehager:
Kr 3040,00 for 100% plass fra 01.08.2019.

Kostpenger kr 300,00 for 100% plass.

Vi tilbyr 50 og 100% plasser.

• Juli måned er betalingsfri.
• Kjøp av enkeltdag: For ett barn kr 300,-. For søskenpar kr 450,-.

Moderasjonsordninger for alle barnehager

Moderasjonsordninger – både kommunale og private barnehager:
1. Søskenmoderasjon : 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere. Samme moderasjon gis også dersom en familie har barn både i kommunal og privat barnehage.

2. Barn med utsatt skolestart gis halv moderasjon, dvs. at det betales for halvparten av hva barnehagetilbudet koster.

3. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

4. Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Det må søkes på egne skjema. Se over.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder Røros Barnehage
Inge Aas
Tlf: 996 97 343
E-post: inge.aas@roros.kommune.no

Avdelingsleder Glåmos oppvekstsenter
Anne Mari Mørtvedt
Tlf. 477 97 571
E-post: anne.mortvedt@roros.kommune.no

Avdelingsleder Brekken oppvekst- og lokalsenter
Gerd Alice Sødal
Tlf: 480 24 561
E-post: gerd.sodal@roros.kommune.no

Barnehagekonsulent
Eva Brynhildsvold
Tlf: 480 90 307
E-post: eva.brynhildsvold@roros.kommune.no

X