Barnehage

På denne sida kan du søke barnehageplass i en av våre barnehager – kommunal eller privat. Siden inneholder felles informasjon for barnehagetilbudet i Rossen tjïelte / Røros kommune, og en kortfattet presentasjon av hver barnehage.

FORESATTPORTALEN

Les “Viktig om årets opptak” før du søker om plass.
Søknadsfrist hovedopptak og overflyttingsopptak: 1. mars

Søknad om barnehageplass, endring, oppsigelse og søknad om redusert betaling/gratis kjernetid skjer i foresattportalen.

 

    1. FORESATTPORTALEN.
    2. Logg inn med elektronisk id, fyll ut skjema.
    3. Bekreftelse på at Røros kommune har mottatt din søknad, kommer på e-post.
    4. Svar på søknad mottar du i din digitale postkasse.
    5. Du svarer på tilbud i foresattportalen.

 

Ved behov kan du få hjelp til å legge inn søknad manuelt ved å kontakte servicetorget, virksomhetsleder eller styrer i en av barnehagene. Dersom du ikke har registrert digital postkasse, sendes utskrift av brev i posten.

SIST OPPDATERT: 31.01. 2024 - 14:06
[easy-social-share]

Barnehager i Røros kommune

Røros kommune eier og driver fem barnehager. Tre lokalisert på Røros og to som er del av oppvekstsentrene i Brekken og på Glåmos. I tillegg er det to private barnehager; Stenbråttet på Røros og Galåen naturbarnehage i Galåen.
Barnehagens bemanning består av barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Viktig om årets opptak

Nye barnehager

Røros kommune bygger to nye barnehager; Hengfonna barnehage/Gåeblie maanagïerte og nye Luvlege maanagïerte/Ysterhagan barnehage. Disse skal erstatte Kvitsanden barnehage, Øya barnehage og dagens Luvlege maanagïerte/Ysterhagan barnehage.

Planlagt åpning i Hengfonna/Gåeblie: oktober 2024

Planlagt åpning i nye Luvlege/Ysterhagan: august 2025

 

Barn som tildeles plass i Hengfonna barnehage/Gåeblie maanagïerte, med oppstartsdato før åpninga i oktober

Starter i Kvitsanden barnehage, i den gruppa de skal gå på. Når Hengfonna/Gåeblie åpner flytter hele Kvitsanden dit.

 

Barn som tildeles plass i Luvlege maanagïerte/Ysterhagan barnehage

Luvlege/Ysterhagan har tilhold i modulbygget på Kvitsanden i byggeperioden for nye Luvlege/Ysterhagan. Når Kvitsanden flytter til Hengfonna/Gåeblie i oktober, blir kun Luvege/Ysterhagan igjen på Kvitsanden. Det vil da være rikelig med plass.

I perioden fra 15. august fram til åpninga av Hengfonna/Gåeblie blir det flere barn enn vanlig i Kvitsanden. Det jobbes derfor med en midlertidig organisering av tilbudet, slik at dette skal fungere for alle parter.

 

Fastsetting av oppstartsdato

Oppstartsdato har sammenheng med den lovfestede retten til barnehageplass. Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, har rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november, har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

Barnehageopptak

Hovedopptak – søknadsfrist 1. mars.

Barnehageåret starter 15. august og avsluttes 14. august året etter.

Hovedopptaket gjelder barn som har lovfestet rett til barnehageplass og som står uten barnehageplass, og barn som søker endring av oppholdstid.

Overflyttingsopptak 2024

Søknadsfrist: 1. mars

Overflyttingsopptak gjelder for barn som har en barnehageplass i Røros, og som søker plass i en annen barnehage fra 15. august.

 

Supplerende opptak

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av året. Dette opptaket gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptak.

Kommunale barnehager tilbyr kun 50% og 100% plass.

Samordnet opptak

Søknad om barnehageplass skjer gjennom foresattportalen. Dersom du av årsaker ikke benytter/eller ikke har tilgang til internett, kontakt servicetorget, styrer i en av barnehagene eller virksomhetsleder for hjelp.

Opptakskriteriene er hjemlet i Lov om barnehager og i barnehagenes vedtekter.

Planleggingsdager 2023-2024

PLANLEGGINGSDAGER KOMMUNALE BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2023 – 2024 

Ifølge særavtale i Kommunenes sentralforbund pkt. 3.4, med hjemmel i Hovedtariffavtalen, skal det avsettes 37,5 timer (5 dager) pr. år til planlegging, kompetanseheving og samarbeid for personalet ved den enkelte barnehage.

 

Barnehagen er stengt følgende 5 dager p.g.a. at de er avsatt til planlegging/kompetanseheving: 

Tirsdag 15. august

Onsdag 29. november

Fredag 8. mars

Torsdag 25. april

Fredag 26. april

 

Eventuelle endringer vil bli kunngjort i god tid.

De private barnehagene kan ha andre dager enn de kommunale barnehagene.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Røros kommune i samarbeid med bl.a. helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

En elektronisk stafettlogg skal hjelpe oss i dette arbeidet. Loggen skal være et verktøy for oss som jobber i kommunen sammen med foreldrene , slik at vi kan kommunisere og dokumentere bedre de tiltakene vi gjør for å hjelpe barnet/ungdommen.

Les mer om BTI

Betalingssatser

Betalingssatser kommunale barnehager:
Kr 3 000,00 for 100% plass fra 01.01.2023.

Kostpenger kr 220,00 for 100% plass.

Vi tilbyr 50 og 100% plasser.

• Juli måned er betalingsfri.
• Kjøp av enkeltdag: For ett barn kr 350,-. For søskenpar kr 500,-.

Her finner du oversikt over gebyrene.

Moderasjonsordninger

Moderasjonsordninger – både kommunale og private barnehager:
1. Søskenmoderasjon :  Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. Samme moderasjon gis også dersom en familie har barn både i kommunal og privat barnehage.

2. Barn med utsatt skolestart gis halv moderasjon, dvs. at det betales for halvparten av hva barnehagetilbudet koster.

3. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

4. Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger her

SØKNAD SENDES I FORESATTPORTALEN

Prosjekt: Den gode Rørosbarnehagen

Behovet for nye barnehager i sentrum har vært et tema gjennom mange år. I oktober 2019 vedtok kommunestyret å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer.

Du kan følge prosessen på Den gode Rørosbarnehagens prosjektside.

X