Digital post

Digital post

Her finner du informasjon om digital post i Røros kommune. Både innbyggere og firma, lag og foreninger kan motta brev fra kommunen i den elektroniske postkassen.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2018 - 17:45
[easy-social-share]

Digital post

Røros kommune innfører Digital post fra 11. april 2018. Dette fører til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Dette er i tråd med regjeringens program om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.

Posten blir distribuert fra oss til din postkasse Digipost eller eBoks.

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker.

→ Velg og opprett din digitale postkasse her.

Motta post digitalt på en sikker måte

Brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post fordi det ikke er sikkert nok. I e-Boks og Digipost sender det offentlige brevene kryptert, og de lagres på en sikker måte slik at det bare er du som har tilgang til din egen post.Med en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost kan du også motta digital post fra private virksomheter samme sted som du mottar post fra det offentlige.

Dette får du med en digital postkasse:

  • Du får post digitalt på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.
  • Du får post fra det offentlige på ett sted. Med digital postkasse får du samlet post fra det offentlige sikkert på ett sted. Du kan lagre posten så lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen.
  • Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare miljøet.
Velg mellom to likeverdige postkasser

Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen som passer best for deg.Den største forskjellen mellom de to postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra. Postkassene har også ulikt design og noe ulik funksjonalitet. Dette kan du lese mer om på nettsidene til de to postkassene.

Hvis du angrer på hvilken postkasse du valgte, kan du enkelt bytte senere hvis du ønsker det.

Gradvis overgang til digital kommunikasjon

I tiden som kommer vil du kunne oppleve å få post på papir fra det offentlige selv om du har opprettet en digital postkasse. Det er fordi det vil ta litt tid før alle offentlige virksomheter har tatt i bruk digital postkasse for alle tjenestene sine.Ved å opprette en postkasse er du klar til å motta digital post den dagen det offentlige har behov for å sende deg noe.

Vil du fortsatt motta brevet ditt i posten?

Hvis du velger og ikke åpne posten du mottar digitalt, vil den bli sendt til deg i posten. Det også mulig å reservere seg fra å motta digital post. Gå inn på norge.no og klikk på «Reserver deg mot kommunikasjon på nett» eller ring 800 30 300.

Lovendring – digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Det er vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsdrivende.

Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd er endret til å lyde:
«Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»
Les mer om dette på Difi sin hjemmeside.

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

X