Politikk

Politikk

På disse sidene finner du aktuell informasjon om politikk og politiske møter i  Rossen tjïelte / Røros kommune, sakspapirer og informasjon om ulike råd og utvalg. Du finner også informasjon om hvordan du kan medvirke i utviklingen av Rossen tjïelte / Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 02.02. 2024 - 14:20
[easy-social-share]

Politikk i Røros kommune

Kommunen styres av folkevalgte politikere, mens kommunal administrasjon og kommunale tjenesteytere sørger for å omsette politikk til praktisk handling. I alle kommuner velges et kommunestyre hvert fjerde år.

Det er kommunestyret som velger både ordfører, formannskap, kontrollutvalg og utvalgene.

Politikk og lokaldemokrati

Alle møter i folkevalgte organ er offentlige, det vil si åpen for alle, bortsett fra når det behandles saker unntatt fra offentlighet, herunder personalsaker.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Ordfører
Isak Veierud Busch
Tlf: 72 41 94 20
Mobil: 452 07 674
E-post: isak.busch@roros.kommune.no

Rådhuset,
Bergmannsgata 19,
7374 Røros

Varaordfører
Christian Elgaaen
Mobil: 911 28 988
E-post: christian.elgaaen@roros.kommune.no

Servicetorget
Telefon: 72 41 94 00
E-postadresse: postmottak@roros.kommune.no

Bergmannsgata 23, 1. etg.
7374 Røros

Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag:
10:00 – 14:00
Tirsdag: 10:00 – 17:00, kun etter avtale med byggesaksbehandler.

X