Politikk

Politikk

På disse sidene finner du aktuell informasjon om kommunens planer, politikk og politisk virksomhet. Du finner også sakspapir, politisk møtekalender og informasjon om ulike råd og utvalg.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2020 - 15:27

Politikk i Røros kommune

I en kommune er det politikerne som bestemmer, mens kommunal administrasjon og kommunale tjenesteytere sørger for å omsette politikk til praktisk handling. I alle kommuner velges et kommunestyre hvert fjerde år.

Det er kommunestyret som velger både ordfører, formannskap, kontrollutvalg og komiteene.

Politikk og lokaldemokrati

Alle møter i folkevalgte organ er offentlige, det vil si åpen for alle, bortsett fra når det behandles saker unntatt fra offentlighet, herunder personalsaker.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Ordfører Isak Veierud Busch
Bergmannsgata 19, 7374 Røros
Tlf: 72 41 94 20
Mobil: 452 07 674
E-post: isak.busch@roros.kommune.no

Varaordfører Christian Elgaaen
Mobil: 911 28 988
E-post: christian.elgaaen@roros.kommune.no

Servicetorget
Postadresse
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag:
10:00 – 14:00
Tirsdag: 10:00 – 17:00, kun etter avtale med byggesaksbehandler.

X