Bygge og bo

Bygge og bo

På disse sidene vil du som boligsøker, boligeier eller boligbygger finne en rekke kommunale tjenester du har behov for.

SIST OPPDATERT: 21.09. 2021 - 09:54

Bygge og bo i Røros kommune

Er du eier av en tomt eller har planer om å kjøpe en, vil du ha behov for kjennskap til hva du kan bygge, hvordan du lager en byggesøknad eller hvordan du går fram for å lage en arealplan. Her finner du opplysninger om en rekke kommunale tjenester knyttet til bygging, bolig og eiendom.

Arbeid med arealplaner

Her finner du alle reguleringsplaner og kommunedelplaner som er i arbeid.

Se alle varsler om oppstart, høringer og vedtatte planer

Vi fornyer 30 boligplaner i Røros tettsted

Nå er arbeidet med å fornye 30 reguleringsplaner startet. Du kan følge med på arbeidet på prosjektets informasjonsside.

Illustrasjonsfoto for Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder tekniske områder
Dag Øyen
Tlf: 919 14 944
E-post: dag.oyen@roros.kommune.no

X