Brekken oppvekst- og lokalsenter

Brekken oppvekst- og lokalsenter

Brekken oppvekst- og lokalsenter ligger 35 km øst for Røros og 10 km fra riksgrensa mot Sverige. Oppvekst- og lokalsenteret består av barneskole,  skolefritidsordning og barnehage.

SIST OPPDATERT: 24.11. 2023 - 14:33
[easy-social-share]

Brekken oppvekst- og lokalsenter

Skolen er en fådelt barneskole med elever fra 1.- 7.trinn og skolefritidsordning. Brekken barnehage har to avdelinger barnehage for barn i alderen 0-6 år

Om barneskolen

Elevene er organisert i aldersblandede grupper. Aldersblanding blir brukt som et pedagogisk virkemiddel. Det arbeides systematisk med kartleggingsresultater, for å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring. Blioteket brukes for å styrke lese- og skriveopplæringen. Det gjennomføres prosjekter på tvers av skole og barnehage, som fører til god overgang fra barnehage til skole. Barna blir flinke til å inkludere hverandre på tvers av alder.

Brekken oppvekst- og lokalsesenter har gymsal og svømmebasseng. Ute finnes et allsidig område med blant annet ballbinge, skøytebane, akebakke, kunstgressbane og skiløyper. Det legges til rette for at elevene skal kunne være aktive hele året.

Dagsrytme

Skoledagen varer fra 09:00 til 14:40.

Mandag: 09:00- 14:40.

Tirsdag: 09:00-12:45

Onsdag: 09:00- 14:40

Torsdag: 09:00- 14:40

Fredag: 1.-3.trinn 09.00-12.45 oddetallsuker og 09.00-14:40 i partallsuker
4.-7.trinn 09.00-14.40.

Satsningsområder

Vi arbeider med skriving i alle fag og vurdering for læring.

Småtrinnet har skrivedag annenhver uke. Vi jobber etter metoden veiledet skriving. 

Mellomtrinnet har et stort fokus på å skrive i ulike sjangre

Helsestasjon

Helsesøster har arbeidsdag ved Brekken oppvekst- og lokalsenter i oddetallsuker.
Klikk her for å lese mer om helsestasjonen.

Kulturskolen

Elevene ved Brekken oppvekst- og lokalsenter får sin kulturskoleundevisning intergrert i den ordinære skoledagen. Det er et tett samarbeid mellom de to virksomhetene. Elever som ønsker kulturskoletilbud søker opptak ved Røros kulturskole.

Leksehjelp

Leksehjelp blir gitt til alle elever før skoleslutt. Det betyr at timetallet er noe utvidet.

Opplæring i og på sør-samisk

I Røros kommune får elevene opplæring i samisk språk og på samisk i enkelte fag.  Inneværende skoleår undervises det i samfunnsfag, krle og K&H. Elevene i kommunen får all undervisning ved nærskolen.

Om barnehagen

Vår visjon er “med et rikt språk og mange venner inn i fremtiden/ Voelpigujmie, eensi gïelibe, båetije biejide”.

Brekken barnehage er en toavdelings barnehage med 30 plasser til barn i alderen 0 – 6 år. Tett samarbeidet mellom barnehage og skole bidrar til en myk overgang til skolen.

Fokusområdet er at barn skal kunne uttrykke tanker og følelser. For å utvikle kompetansen brukes blant annet litteratur, konkreter, film, dans, tegning, sang og joik.

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 40 63 10
E-post: brekkenskole@roros.kommune.no

Brekken Oppvekst- og lokalsenter
Borgosveien 2
7370 Brekkebygd

Virksomhetsleder
Ingvild Prøsch-Moen
E-post: ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no
Tlf. 924 42 975

Avdelingsleder
Signy Thorsvoll
Tlf: 922 24 907
E-post: Signy Thorsvoll@roros.kommune.no

Fakturaadresse:
Røros kommune
Økonomi
Bergmannsgata 23
7374 Røros

X