Vann og avløp

Vann og avløp

Her finner du informasjon om vann og avløp til hus, hytter og næringsbygg i Røros kommune. Det er avdeling for kommunalteknikk som ivaretar vannforsyning og avløpshåndtering. Dette omfatter nyanlegg, drift og vedlikehold av hovedledninger for drikke- og avløpsvann, vannbasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.

SIST OPPDATERT: 27.09. 2023 - 09:35
[easy-social-share]

Vann og avløp i Røros kommune

Vi drifter og vedlikeholder 81 900 meter vann- og avløpsrør, 3 høydebassenger, 3 vannverk og 4 renseanlegg, henholdsvis på Røros, Glåmos, Galåen og Brekken. Denne infrastrukturen ivaretar behovene til ca. 2 600 abonnenter. Årlig produserer Røros kommune ca. 990 000 m3 vann, og renser 600 000 m3 avløpsvann.

Du får et varsel på sms hvis du blir berørt av planlagt arbeid, og når uforutsette hendelser skjer. Under finner du svar på de vanligste spørsmålene om vann og avløp. Finner du ikke svar på det du lurer på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Vedlikehold av vann- og avløpsrør

Kommunale vann- og avløpsrør
Røros kommune eier, og har ansvaret for drift- og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsrørene.

Private vann- og avløpsrør
Vann- og avløpsrør som er tilknyttet de kommunale rørene, er private. Dette gjelder til og med anboringsklamme på kommunalt rør. Det er eier eller eierne av de private vann- og avløpsrørene som har vedlikeholdsansvar for disse.

Én eier
Hvis et vann- eller avløpsrør går inn til kun én eiendom, eies dette av huseier. Denne alene har ansvaret for drift og vedlikehold av rørene. Dette kalles en privat stikkledning.

Flere eiere
Hvis et vann- eller avløpsrør går til flere eiendommer, kalles dette en privat fellesledning. Da har hver eier et solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom huseierne om annen ansvarsdeling.

Figuren viser ansvarsforholdet mellom kommunale ledninger, private fellesledninger og private stikkledninger.

Vannet er borte

Det første du bør gjøre hvis vannet er borte, er å sjekke om årsaken finnes i hos deg. Alt nytt utstyr har en aquastopp. Det er en liten boks som reagerer på fuktighet og stenger vannet automatisk for å unngå vannlekkasjer. Denne boksen finner du på vannledningen til blant annet nyere oppvask- og vaskemaskiner. Sjekk også at stoppekranene står åpne. Finner du ingen feil i huset ditt, ringer du oss.

Avløpene i huset er trege

Er avløpet tett bare ett sted, må du sjekke om vannlåsen under vasken er tett, eller om rørene under, for eksempel kjøkkenbenken, er tett. Over tid er det helt  vanlig at avløpsrør tettes av naturlige årsaker. Er avløpet tregt i hele huset kan kontakte oss. Vi sjekker om det skyldes forhold i våre rør, eller om det skyldes din egen stikkledning.

Slik unngår du tette rør i huset ditt

Det er lett å tenke at det som skylles ned i do er borte og en miljøvennlig måte å kvitte seg med søppel på. Faktum er at mye fører til tette rør i eget hus og avløpspumper som stopper i kommunale anlegg. Det betyr merarbeid og økte kostnader for hver enkelt innbygger.

Dette skal IKKE i do eller vasken:

  • Fett
  • Olje
  • Matrester
  • Våtservietter
  • Bleier
  • Q – tips
  • Vaskefiller

Les mer om dovettregler

Vannet i krana er brunt

Når vannet i springen blir brunt skyldes det avleiringer fra naturlige pigmenter i rørene. Disse løsner fra tid til annen og er helt ufarlige. Sett krana på kaldt og la vannet renne til det blir klart. Har du fått brukt vann i klesvasken kan du vaske den på nytt. Brunfargen setter seg ikke i klærne.

Luft i vannrørene

Det kan komme luft i vannet når vi har gjort arbeid i området. Du kan la kaldvannet renne til lufta er ute. Hvis du ikke blir kvitt lufta ved å la vannet renne varsler du oss.

Kalknivået i vannet

Det er mineralsammensetningen i berggrunnen som avgjør hvor mye kalk det er i vannet. På Røros bruker vi grunnvann og det inneholder ofte mer kalk enn overflatevann (drikkevann fra innsjøer).

Vi har et kalknivå på 5,5–6,5 dHº, det vil si middels hardt vann. Opplever du at det blir kalkbelegget i oppvaskmaskina kan du redusere dette ved å bruke ekstra mengde oppvaskmiddel. Du kan også tilsette salt beregnet på oppvaskmaskin. Spesialsaltet kjøper du i dagligvarebutikken.

Hva betaler jeg for vann og avløp?

Her finner du oversikt over gebyrene.

Alle beløp er inklusive merverdiavgift.

Kommunen tilbyr fleksibel fakturering. Det vil si at du selv kan bestemme hvor ofte du ønsker å motta faktura for kommunale avgifter.

Utregning av vann og kloakkavgift

Hvis du ikke har vannmåler regnes forbruket av vann og kloakk ut fra størrelsen på huset:

Under 60 m2 BRA betales etter 70m3
Inntil 120 m2 BRA betales etter 150m3
Inntil 200 m2 BRA betales etter 225m3
Over 200 m2 BRA betales etter 300 m3

Bor du i et stort hus, og bruker lite vann kan vannmåler lønne seg! Ta kontakt med en rørlegger hvis du ønsker å installere vannmåler i boligen.

Eierskifte
Ved eierskifte er det det nye eieren som mottar fakturaen for årsavlesninga på vannmåleren. Selger og kjøper må avklare seg imellom når det gjelder fordelingen på gebyret ved årsoppgjøret.Det er viktig at det blir tatt eierskiftemåling ved kjøp/salg, og at dette blir innmeldt til kommunen.

Vannmåler

Har du vannmåler er det ditt ansvar å lese av vannmåleren innen fristen 31.12 hvert år.
Du mottar SMS eller avlesningskort fra kommunen i løpet av desember måned. Det er viktig at du svarer på denne så fort du mottar den slik at vi kan regne ut nøyaktig hvor mye vann du har brukt i løpet av året.

Vannmålere som ikke er lest av innen fristen faktureres etter størrelsen på boligen, noe som fører til at vannforbruket blir større en nødvendig.

Vannlekkasje
Vannlekkasje kan være dyrt. En kran som drypper langsomt eller en wc som lekker kan bruke flere tusen liter på et år. Slike lekkasjer må du selv betale for.  Gjør det derfor til en vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg. 

Eierskifte
Ved eierskifte er det det nye eieren som mottar fakturaen for årsavlesninga på vannmåleren. Selger og kjøper må avklare seg imellom når det gjelder fordelingen på gebyret ved årsoppgjøret. Det er viktig at det blir tatt eierskiftemåling ved kjøp/salg, og at dette blir innmeldt til kommunen.

Hvis du ikke har vannmåler, men ønsker å installere ta kontakt med en rørlegger som gjør jobben for deg!
Bor du i et stort hus, og bruker lite vann kan vannmåler lønne seg!

Graving og tilkobling vann og avløp

Du trenger en godkjenning fra oss for å grave eller koble deg til det offentlige vann- og avløpsnettet. Du må sende en plan for tilkobling sammen med byggesøknaden til Røros kommune. Du betaler en tilkoblingsavgift for å koble deg på (se pris på gebyrene over).

Sentrale forskrifter

Området vann og avløp omfattes av mange lover og forskrifter, lokale som nasjonale. Reglene sørger for en lik praksis i hele landet. De mest sentrale forskriftene er listet opp under:

Drikkevannsforskriften

Forurensningsforskriften

Bygge og bo

KONTAKTINFORMASJON

Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Tlf: 72 41 94 00 (Ved problemer utenfor åpningstid kobles du til vakttelefonen)
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X