Røros kommunes frivilligpris

Røros kommunes frivillighetspris

Her finner du informasjon om Røros kommunes frivillighetspris. Du finner også informasjon om hvordan du nominerer en kandidat og hvem som avgjør hvilken kandidat som får prisen.

SIST OPPDATERT: 11.09. 2023 - 09:18
[easy-social-share]

Røros kommunes frivilligpris

Røros Kommunes frivilligpris deles ut på grunnlag av forslag fremmet av innbyggere i Røros kommune, eller Røros kommune selv.

Vi priser frivilligheten!

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivilligpris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.

Hva består prisen av?

Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr. 10 000,-

Hvem bestemmer hvem som skal få prisen?

Formannskapet vedtar hvem som skal motta frivilligprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Jeg vil foreslå en kandidat. Hva gjør jeg?

Les vedtektene for kommunens frivilligpris, skriv hvorfor du syns denne kandidaten fortjener å motta frivilligprisen, og send til:

Røros Kommune
Bergmannsgata 23
7374 Røros

eller:

postmottak@roros.kommune.no

Frist for å sende inn forslag

Forslag til kandidat må sendes kommunen senest 1.oktober.

Hvem har fått frivilligprisen?

2012 – Inger Marie Frostvoll
2013 – Sextus
2014 – Turutvalget ved Harry Bakos og Olav Storli
2015 – Gunhild Døhl
2016 – Ester Mikkelsen
2017 – Ikke delt ut
2018 – Gunnar Berg
2019 – Reidun Båtnes Sødal
2020 – Lorns Olav Skjemstad
2021 – Jostein Økdal
2022 – Røros sanitetsforening

Vedtekter frivilligpris

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivilligpris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune.

  • Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.
  • Alle innbyggerne i Røros kommune kan komme med forslag på kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Det skal komme fram hvem som har foreslått kandidaten(e). Kommunen kan selv fremme forslag på kandidater.
  • Forslag må være kommunen i hende senest 1. oktober hvert år, og det kunngjøres i lokalpresse og på kommunens hjemmesider.
  • Formannskapet vedtar hvem som skal motta frivilligprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.
  • Prisen kan eventuelt deles opp i to like store deler og utdeles til to enkeltpersoner og/eller lag/foreninger. Dette avgjøres av Formannskapet.
  • Tildelingen av prisen skjer normalt på frivillighetsdagen, men også andre anledninger kan benyttes.
  • Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr. 10 000,-

Revidert i Røros Kommunestyre 15.12.2022

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning
X