Pulsen i fjellet

visjonslogo
Pulsen i fjellet

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet er Rossen tjïelte / Røros kommune sin visjon. Bakgrunnen for visjonen er en omfattende prosess, hvor nærmere 500 rørosinger aktivt har deltatt og kommet frem til kvaliteter som er særegne for Røros og verdiord som beskriver Rørossamfunnet. De tre kvalitetene som betegner, beskriver og gir Rørossamfunnet identitet er kultur, verdensarv og industri. Rørossamfunnet er inkluderende og stolt – engasjementet og dugnadsånden pulserer. Det er lagt til grunn at disse kvalitetene og verdiordene omfattes av Rossen tjïelte / Røros kommune sin visjon Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet.

Visjonen beskriver hva Rossen tjïelte / Røros kommune skal være; den er en rettesnor for alle ansatte og representanter for Rossen tjïelte / Røros kommune.

Pulsen i fjellet er et nyttig verktøy som synliggjør hvor hardt og raskt pulsen slår innenfor ulike avdelinger og områder. Den er et visuelt uttrykk som til enhver tid formidler kommunens og Rørossamfunnets puls – fra hvilepuls til makspuls, og alle nivåene i mellom.

Pulsen starta i grunnfjellet, av den har Røros vokst fram og her skal den fortsatt slå sterkt. Pulsen i fjellet omfatter alle aspekter av vår felles fjellpuls. Det pulserende kulturlivet er rangert som landets beste fem år på rad. Samtidig er utfordringer knyttet til budsjett, kommuneøkonomi og kommunestruktur en påminnelse om viktigheten av at Rossen tjïelte / Røros kommune daglig jobber for at pulsen i fjellet skal fortsette å slå sterkt. Pulsen i fjellet omfatter alle ansatte, fastboende, tilreisende og tilflyttende i Røros kommune, og minner oss om at pulsen slår jevnt og varierende, i takt med arrangementer, årstider, samfunns- og næringsutvikling.

Visjonen Pulsen i fjellet med grafisk profil er utarbeidet av Form til fjells og Heldalcon i samarbeid med Røros kommune.

X