Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Vil du ha bryllupet ditt på Røros? Her finner du informasjon om borgerlig vielse i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 05.01. 2021 - 19:54
[easy-social-share]

Vil dere gifte dere på Røros?

Fra 1.1.2018 fikk kommunene ansvaret for borgerlige vielser, og  vigselsmyndigheten ble overført fra tingretten til kommunene.

Røros kommune foretar vielser i Røros rådhus, Bergmannsgata 19.

Hvem kan gifte seg i kommunen og hva koster det?
Innbyggere i Røros kommune kan gifte seg gratis i kommunen. Det er også mulig å gifte seg for par som ikke er innbyggere i Røros kommune mot et gebyr på kr 2750 for vigsler og kr 2000 for leie av lokale.

Før dere kan gifte dere
Dere må begge fylle ut en egenerklæring og forloverne fyller ut hver sin forlovererklæring. Erklæringene skal sendes til ditt/deres lokale skattekontor. Skatteetaten sender dere en prøvingsattest hvis vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt, dere må sende attesten til kommunen i forkant av vielsen. Attesten er gyldig i 4 måneder. MERK! Dere kan nå søke om prøvingsattest elektronisk. Les mer om det på skatteetatens sider, og i dokumentet til høyre på siden.

Skal du/dere endre navn fyller dere ut melding om endring av navn. Har du/dere vært gift tidligere fylles det ut en erklæring om skifte. Begge disse skjemaene må også sendes til ditt/deres lokale skattekontor.

Husk at det må være to vitner til stede under seremonien, forloverne kan være vitner.

Dato og tidspunkt for vielse
Ordinære tider for vielse er fredager mellom klokken 11:00-14:00

Ønsker dere å ha seremonien et annet sted må dette avtales på forhånd, og kommunen tar betalt for merkostnader knyttet til transport.

Hvordan foregår seremonien?
Brudepar med vitner møter senest 15 min før avtalt vielse. Legitimasjon og original prøvingsattest må vises før vielsen kan starte. Under seremonien leser vigsleren opp vigselsformularet.

Eventuell dekorasjon, musikk eller andre innslag ordnes av brudeparet selv. Gi beskjed om dette på forhånd.

Etter vielsen
Kommunen sender et midlertidig bevis (vigselsattest) til Skatteetaten, som da lager en endelig vigselsattest.

Har du endret navn og skal på bryllupsreise utenlands? Pass på at navnet på billetten stemmer overens med navnet i passet ditt.

Oversiktsbilde Røros Bergstad

Kontaktinformasjon

Vielsen bestilles hos kommunen minimum 6 uker i forkant via postmottak@roros.kommune.no eller på telefon 72419400.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med servicetorget på e-post postmottak@roros.kommune.no eller på telefon 72419400.

Ta kontakt med Skatteetaten hvis du har spørsmål om dokumentasjon eller regelverk.

Hvem vier i Røros kommune?

Isak Veierud Busch (ordfører)

Christian Elgaaen (varaordfører)

Marit Trollerud Jansen (kommunalsjef)

X