Slik klager du på vedtak i plan- og byggesak

Slik klager du på vedtak i plan- og byggesak

Her kan du se hvordan du går frem om du vil klage på et vedtak i en plan- eller byggesak. 

SIST OPPDATERT: 22.02. 2022 - 11:57

Slik går du frem

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i saken, eller har rettslig klageinteresse. Les om hvem som har rettslig klageinteresse.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag du har mottatt vedtaket. Det er tilstrekkelig at du har sendt inn klagen før fristen er ute.

Du har rett til å få en begrunnelse

Du kan be om en nærmere begrunnelse for vedtaket innen klagefristen. Når du mottar begrunnelsen, har du frist på tre uker til å sende inn en eventuell klage.

Hva skal være med i klagen?

  • Hvilket vedtak du klager over.
  • Årsaken til at du klager.
  • Hvilken endring du ønsker.
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Du må skrive under på klagen

Den signerte klagen kan du sende på e-post (pdf-vedlegg), eller per post.

Send klagen til Røros kommune

Du kan sende klagen på e-post eller per brev.

E-post: postmottak@roros.kommune.no
Postadresse: Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen videre til Statsforvalteren for avgjørelse.

Alle med klagerett kan be om å utsette iverksetting av vedtaket

Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du kan be om å få utsatt iverksettingen av vedtaket til klagefristen er utløpt, eller til klagen din er ferdigbehandlet. Hvis du får avslag på søknaden om utsatt iverksetting, kan du ikke klage på denne.

Du kan se dokumenter og få veiledning

Du har rett til å se dokumentene i saken, men noen dokumenter kan være unntatt offentlighet. Du kan finne dokumentene i saken på kommunens postliste. Du kan kontakte servicetorget på postmottak@roros.kommune.no for å få mer informasjon om innsyn i saker og veiledning om klage.

Du kan søke om å få dekket kostnader ved klagesaken

Hvis vedtaket blir endret som følge av klagen din, kan du søke om å få dekt kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret.

  • Hvis vedtaket er gjort av Røros kommune, sender du søknaden til postmottak@roros.kommune.no, senest tre uker etter at du har mottatt det nye vedtaket.
  • Hvis vedtaket er gjort av statsforvalteren, sender du søknaden til statsforvalteren.

Du kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp. Ved fri rettshjelp er det din inntekt og formue som avgjør om du har rett til å få dekket advokatutgiftene.

Aktuelt lovverk om klage og omgjøring

Om klage og omgjøring er beskrevet i forvaltningsloven kapittel 6.

Illustrasjonsfoto for Bygge og bo

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med oss på:
Telefon: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 Røros

X