Priser for byggesak

Priser for byggesak

Du må betale for at kommunen skal behandle byggesøknaden din. Prisen avhenger av hva du skal bygge eller rive, og dekker kommunens kostnader ved behandling av søknaden.

SIST OPPDATERT: 22.02. 2022 - 11:56

Priser for saksbehandling

Du får en faktura fra oss når byggesøknaden din er behandlet. Her finner du noen av de vanligste prisene for mindre tiltak, dispensasjoner og andre priser. Komplett prisliste for plan- og byggesaker finner du i gebyrregulativet.

Priser på denne gjelder for 2022.

Mindre tiltak:

 • Uthus, tilbygg eller påbygg til bolig/fritidsbolig til og med 15 m2: 3 500 kroner
 • Uthus, tilbygg eller påbygg til bolig/fritidsbolig over 15 m2 til og med 50 m2: 6 000 kroner
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller fra hoveddel til tilleggsdel: 3 000 kroner

Dispensasjonssaker:

 • Dispensasjonssøknad uten høring: 4 500 kroner
 • Dispensasjonssøknad med høring: 7 500 kroner

Andre vanlige priser:

 • Ferdigattest, når du søker innen 3 år fra godkjent byggesøknad: 0 kroner
 • Ferdigattest, når du søker etter 3 år fra godkjent byggesøknad: 1 500 kroner
 • Situasjonskart: 1 000 kroner
 • Forhåndskonferanse: 1 400 kroner per time. Maksimumspris er 5 000 kroner
 • Tilkobling vann: 15 426,43 kroner og et tillegg på 41,09 kroner per kvm.
 • Tilkobling utløp: 21 054,01 kroner og et tillegg på 60,72 kroner per kvm.

Større tiltak?

Priser for tiltak som du må søke om med hjelp av fagfolk finner du i gebyrregulativet. Det gjelder blant annet bolig, fritidsbolig, næringsbygg og landbruksbygninger.

X