Helseplattformen Røros

Fotkollasje med bilde av 6 helsearbeidere, en lege som lytter på brystet til en pasient og en lege som lytter til brystet på bamsen til en liten gutt som sitter på fanget til en dame, og logoen til Helsplattformen

Helseplattformen i Røros kommune

Helseplattformen er et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Nå innfører vi denne i Røros kommune.

Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal». For helse- og omsorgssektoren i Røros kommune betyr det at vi faser ut fire journalsystemer som erstattes av Helseplattformen.

På denne nettsiden kan du følge arbeidet med innføringsprosjektet. Her vil du finne aktuelle nyheter og oppdatert informasjon om prosjektet underveis i prosessen. Finner du ikke svar på det du lurer på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Aktuelt

En innbygger, en journal

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Hvorfor Helseplattformen?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. I dag lagres opplysningene om deg og din behandling i ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset hvor du kanskje har vært til behandling. Når informasjonen om deg lagres i ulike systemer betyr det at helsepersonell ikke nødvendigvis har tilstrekkelig informasjon om deg for å gi deg riktig helsetjeneste. Helseplattformen gir et felles journalsystem for hele helsetjenesten.

Det er ønskelig med en bedre løsning for god samhandling, og å slippe å bruke tid på å lete etter og oppsummere informasjon om deg som pasient. Videre så er det dyrt, ressurskrevende og ikke helt risikofritt å drifte fire ulike systemer som hver må settes opp til å kunne sende informasjon ut fra systemet og inn i et annet.

Hva betyr dette for deg?

Som innbygger vil du få tilgang til innbyggerportalen HelsaMi hvor du kan se, endre og bestille timeavtaler, få tilgang til journalen din, komme i kontakt med helsepersonell, se prøvesvar og dele informasjon med nærmeste pårørende.
HelsaMi skal ikke erstatte den nasjonale nettsiden Helsenorge.no, men vil være et supplement og inneholde mer informasjon om deg enn du finner i Helsenorge.no.

Du vil oppleve at helsetjenesten blir mer sømløs og at informasjonen er tilgjengelig for behandleren din når det er nødvendig. Du skal alltid føle deg trygg på at din behandler har nødvendig og relevant informasjon om deg til riktig tid.

Les mer om HelsaMi

Om Helseplattformen og innføringsprosjektet

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Trøndelag og Møre- og Romsdal har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

Røros kommune vedtok i mars 2021 å utløse opsjon på Helseplattformen, og vil være en av seks kommuner til å ta i bruk Helseplattformen som de første kommuner etter Trondheim.

Sammen med Holtålen, Indre Fosen, Ørland, Verdal og Levanger skal vi ta i bruk Helseplattformen fra november 2022.

Styringsgruppen for innføringsprosjektet

Styringsgruppen for innføringsprosjektet har følgende medlemmer:

 • Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør og leder av styringsgruppen
 • Jan Roger Wold, kommunalsjef helse- og omsorg
 • Marit Trollerud, kommunalsjef oppvekst
 • Elisabeth Wikan Heidtmann, kommunalsjef organisasjon
 • Rune Meli, IT-leder
 • Roger Mikkelsen, Økonomileder
 • Bjørn Are Wigtil, HR-leder
 • Mari Lien, hovedtillitsvalgt
 • Heidi Kristin Tharaldsen, kommunikasjonsrådgiver
 • Maj Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder

Styringsgruppen har møter en gang pr måned.

Vi har etablert en lokal prosjektgruppe for innføring av Helseplattformen. Den består av:

 • Jan Roger Wold, konstituert kommunalsjef for helse- og omsorg
 • Nina Leer Harborg, virksomhetsledere for hjemmebaserte tjenester
 • Gonda Brouwer, virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester
 • Frode Bukkvoll, konstituert virksomhet helse
 • Li Soderhielm, tillitsvalgt for Sykepleieforbundet
 • Anne Marit Engan, saksbehandler forvaltningskontor
 • Rune Meli, IT-leder
 • Maj-Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder

Prosjektgruppen møtes jevnlig og har ansvar for å gjennomføre de ulike arbeidspakkene som Helseplattformen skal ha løst. Lokal innføringsleder har ukentlige møter med alle de ulike delprosjektene i Helseplattformen, og videreformidler informasjon og oppgaver til prosjektgruppen.

Overordnet tidsplan for prosjektet
 • januar–september: forberedelser
 • januar–juni: oppsett av løsning
 • juni–oktober: opplæring og testing
 • november 2022: generalprøve og oppstart

Vil du vite mer?

Da kan du ta kontakt med:

Maj-Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder

Mer informasjon

X