Helseplattformen og HelsaMi i Røros

Fotkollasje med bilde av 6 helsearbeidere, en lege som lytter på brystet til en pasient og en lege som lytter til brystet på bamsen til en liten gutt som sitter på fanget til en dame, og logoen til Helsplattformen

Helseplattformen i Rossen tjïelte / Røros kommune

Helseplattformen er et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Vi tok i bruk løsningen 12. november 2022 i i Rossen tjïelte / Røros kommune.

Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «Én innbygger- én journal». For helse- og omsorgssektoren i Røros kommune betyr det at vi har faset ut fire journalsystemer som er erstattet av Helseplattformen.

På denne nettsiden kan du følge med på aktuelle nyheter og finne oppdatert informasjon. Finner du ikke svar på det du lurer på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Aktuelt

HelsaMi

HelsaMi er din digitale innbyggerportal, der du finner timeavtaler, prøvesvar og notater fra helsetjenestene i kommunen og St. Olavs Hospital, unntatt legekontoret. Fastlegene og legevakten skal ta i bruk systemet senere.

Dette kan du gjøre i HelsaMi nå:

 • Søke om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Få oversikt over timeavtaler hos kommunale tjenester og St.Olavs hospital
 • Kontakte dine behandlere i helsetjenestene gjennom HelsaMi, enten app eller på PC
 • Se timer, prøvesvar og notater fra besøk som du har hos St. Olavs Hospital
 • Legge inn hvem du ønsker skal være din pårørende, og oppdatere din kontaktinformasjon
 • Lese notater og besøkssammendrag fra din kontakt med helsetjenestene
 • Be om å få tilgang til opplysninger til de du er pårørende for
 • Be om å få tilgang til dine barns opplysninger
Dette får du når fastlegene tar i bruk systemet
 • Se timeavtaler du har på legekontoret
 • Se svar på prøver du har tatt på legekontoret
 • Notater og besøkssammendrag en informasjon som legen deler med deg. Det er fortsatt legen som avgjør hva som deles med deg i din pasientjournal.

Det er ikke bestemt når fastlegene i Røros tar i bruk legeløsningen i systemet.

Slik logger du inn på HelsaMi
 • på app’en HelsaMi på mobiltelefon eller nettbrett
 • på nettsiden helsami.no

Du logger på med sikker innlogging med ID-porten (for eksempel Bank-ID).

Få tilgang som foreldre eller pårørende

Du kan også få tilgang på vegne av andre som ønsker at du skal ha oversikt og muligheter til å kommunisere for dem. Det kan for eksempel være barna dine, eldre forelder eller andre du er pårørende til.

Forskjellen på Helsenorge og HelsaMi

Du vil fortsatt ha tilgang til Helsenorge.no. HelsaMi er et supplement der du finner mer informasjon om deg enn det som ligger på Helsenorge.no.

Kontakt og brukerstøtte

Har du spørsmål om hvordan du bruker HelsaMi, oppretter brukertilgang til deg selv og andre, finner journalinfo eller trenger annen hjelp?

Da kan du ringe telefon 72 88 37 97 hverdager, klokken 9–15.

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

Hvorfor Helseplattformen?

For å gi deg god helsehjelp, må helsepersonell ha informasjon om deg. Tidligere ble opplysningene om deg og din behandling lagret i flere ulike systemer – på helsestasjon, hos fastlegen din eller på sykehuset der du hadde vært til behandling. Når informasjonen om deg ble lagret i ulike systemer hadde ikke helsepersonell tilgang til all informasjon som de trengte for å gi deg riktig helsetjeneste.

Med Helseplattformen har vi fått et felles journalsystem for hele helsetjenesten. Vi har nå en felles løsning der vi kan samhandle på tvers av helsetjenestene, og vi slipper å bruke tid på å lete etter og oppsummere informasjon om deg som pasient.

Hva betyr dette for deg?

I tillegg til at du som innbygger har fått tilgang til HelsaMi , vil du også oppleve at helsetjenesten har blitt mer sømløs, fordi behandleren din nå har nødvendig og relevant informasjon om deg tilgjengelig når de trenger den.

Om Helseplattformen og innføringsprosjektet

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Trøndelag og Møre- og Romsdal har opsjonsavtale knyttet til Helseplattformen.

Røros kommune vedtok i mars 2021 å utløse opsjon på Helseplattformen, og vil være en av seks kommuner til å ta i bruk Helseplattformen som de første kommuner etter Trondheim.

Sammen med Holtålen, Indre Fosen, og Ørland tok vi i bruk Helseplattformen den 12 november 2022.

Styringsgruppen for innføringsprosjektet

Styringsgruppen for innføringsprosjektet har følgende medlemmer:

 • Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør og leder av styringsgruppen
 • Jan Roger Wold, kommunalsjef helse- og omsorg
 • Marit Trollerud, kommunalsjef oppvekst
 • Elisabeth Wikan Heidtmann, kommunalsjef organisasjon
 • Rune Meli, IT-leder
 • Roger Mikkelsen, Økonomileder
 • Bjørn Are Wigtil, HR-leder
 • Mari Lien, hovedtillitsvalgt
 • Heidi Kristin Tharaldsen, kommunikasjonsrådgiver
 • Maj Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder

I innføringsfasen hadde styringsgruppen møter en gang pr måned. Nå etter vi gikk i drift så vil møtefrekvensen variere etter behov.

I innføringsfasen etablerte vi en lokal prosjektgruppe bestående av:

 • Jan Roger Wold, konstituert kommunalsjef for helse- og omsorg
 • Nina Leer Harborg, virksomhetsledere for hjemmebaserte tjenester
 • Gonda Brouwer, virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester
 • Frode Bukkvoll, konstituert virksomhet helse
 • Li Soderhielm, tillitsvalgt for Sykepleieforbundet
 • Anne Marit Engan, saksbehandler forvaltningskontor
 • Rune Meli, IT-leder
 • Maj-Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder

Etter vi gikk over til drift så fortsetter prosjektgruppen med jevnlige driftsmøter hvor vi jobber med videre opplæringstiltak og kontinuerlige forbedringer av arbeidsrutiner.

Overordnet tidsplan for prosjektet
 • januar–september: forberedelser
 • januar–juni: oppsett av løsning
 • juni–oktober: opplæring og testing
 • november 2022: generalprøve og oppstart

Vil du vite mer?

Da kan du ta kontakt med:

Maj-Britt Fjerdingen
lokal innføringsleder
93 04 33 44
maj-britt.fjerdingenroros.kommune.no

Mer informasjon

En innbygger, en journal

X