Helseplattformen

Mens Inger Lise Nyrud, Marianne Økdal og Rebekka Løkken tar sykepleierutdanning på Tynset, hadde de praksisplass i hjemmetjenesten her på Røros høsten 2023. På Røros hadde vi brukt Helseplattformen i nesten ett år og verktøyet var fortsatt nytt for medarbeiderne i tjenestene. Da de tre Tynset-studentene skulle velge tema for oppgavene de skulle gjøre mens […]

Klikk her for å lese videre

Alle ungdommer mellom 16 og 20 år, som bor i Røros kommune, kan nå bestille time på helsestasjon for ungdom selv. Det gjør du i HelsaMi-appen på mobilen.  Timen du bestiller vises ikke for foreldrene dine. Det er kun du og helsestasjonen som vet om den. – Vi er mest vant til at ting kan […]

Klikk her for å lese videre

Denne uken har vi hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og EPIC. De ønsker å snakke med ansatte som bruker løsningen i det daglige for å ta med seg de ansattes erfaringer inn i videre utviklingsarbeid. Representantene fra Helseplattformen og EPIC har fulgt ansatte i to av våre tjenesteområder, saksbehandling og hjemmetjeneste, mens de utførte […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke om kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Før måtte du fylle ut søknadsskjema på papir. Nå kan du sende oss en henvendelse i HelsaMi, som vi behandler som en søknad. – Det betyr at søkeprosessen blir enklere og mer effektiv både for deg som søker og for oss som behandler den, […]

Klikk her for å lese videre

I samarbeid med Helseplattformen har vi nå hatt en detaljert gjennomgang av alle 21 tilfellene av pasientbrev som er forsøkt sendt som elektronisk melding. 13 mars fikk vi tilsendt en detaljert liste over antall pasientbrev. Umiddelbart samme dag ble listen gjennomgått i detaljer sammen med ressurser fra Helseplattformen. Hvert brev ble gjennomgått, og det ble […]

Klikk her for å lese videre

Mandag 6. mars ble det hasteinnkalt til et møte med Helseplattformen AS (HPAS). Innkallingene gikk til ledelsen i de ni kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen i full drift.  På møtet ble det informert om at det under feilsøking i Helseplattformen ble avdekket at feilen som ble funnet på St. Olavs hospital også […]

Klikk her for å lese videre

Nå er det tre måneder siden vi tok i bruk Helseplattformen i helse og omsorgstjenestene i Rossen Tjïelte / Røros kommune, 12. november. Den første tiden etter lansering har vært viktig for oss for å lære systemet, avdekke og rette opp systemfeil, og ta tak i utfordringer de som bruker systemet har opplevd med mer […]

Klikk her for å lese videre

Siste nytt fra Helseplattformen, februar 2023

Klikk her for å lese videre

Nå kan du som innbygger ta i bruk HelsaMi. Der finner du dine opplysninger som sykehus og kommuner legger inn i Helseplattformen. I starten vil HelsaMi være ganske tom for de fleste av oss, men så snart du har vært i kontakt med helsetjenesten i kommunen eller på St.Olavs vil du se flere opplysninger. Foreløpig […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 03.00 natt til 12. november ble det nye journalsystemet Helseplattformen tatt i bruk hos i helse- og omsorgstjenestene i Rossen tjïelte / Røros kommune, sammen med St. Olavs Hospital og fem andre kommuner. – Klokka 2.44 i natt meldte vi inn til Helseplattformen at alt var klart hos oss, og klokka 3.00 gikk overgangen […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 3.00, lørdag 12. november slår Røros kommune av gamle journalsystemer, og går over til Helseplattformen. – Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. – Vi blir nå med på å bidra til oppfyllelse av det nasjonale målet om èn innbygger – èn journal, det vil si at […]

Klikk her for å lese videre

Nå skjer det mye! Vi er på oppløpssiden av innføringsprosjektet vårt, og det er hektisk aktivitet på mange nivåer i organisasjonen. En viktig del i å klargjøre Helseplattformen før vi tar den i bruk er å legge inn pasientinformasjonen i strukturert form, og rigge løsningen klar til oppstart den 12/11, sier lokal innføringsleder Maj- Britt […]

Klikk her for å lese videre

Denne uken startet vi med manuell overflytting av data- en viktig milepæl i innføringsprosjektet. Alt av pasientdata skal flyttes over fra eksisterende systemer til Helseplattformen. Mye overføres automatisk, mens en god del må flyttes over manuelt i flere omganger slik at informasjonen blir strukturert på riktig måte.  Første konverteringsaktivitet består i å  legge inn pasientens […]

Klikk her for å lese videre

Nå er det stor aktivitet i de fleste av våre tjenesteområder, og ansatte gjør en formidabel jobb med å forberede seg så godt som mulig til å ta i mot den nye journal-løsningen. Helseplattformen skal som kjent brukes både av helseforetak, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og det krever derfor at systemet brukes riktig […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune er godt i gang med opplæring i Helseplattformen. En viktig del av opplæringsstrategien er egentrening i et testmiljø som Helseplattformen oppretter for alle kommuner. En av dem som er i gang med egentrening er Trine Nyrud, en av våre superbrukere. Hun har akkurat vært på klasseromsundervisning, og denne dagen fant vi henne på […]

Klikk her for å lese videre

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge som vil gi deg mange nye muligheter. HelsaMi er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser, og her kan du få oversikt over helseopplysningene dine, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer, konsultasjoner med mer. Det er helt frivillig […]

Klikk her for å lese videre

I dag var første dagen med opplæring for de som skal være superbrukere for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter for institusjon. Det var en spent gjeng med ansatte fra Røros, Os og Holtålen som stilte klar til dyst i dag tidlig på Glåmos skole. PC’er og skjermer var rigget og klar til bruk, og etter litt […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av innføringsløpet med Helseplattformen gjennomføres tre viktige “stopp-punkter” som kalles “E-vi-klar”. E-vi-klar gjennomføres 90, 60 og 30 dager før produksjonssetting, og 25 august deltok vi på første gjennomkjøring. Maj Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder var tilstede på Piren i Trondheim og representerte Røros. Hensikten med dagen er å undersøke og få bekreftet om […]

Klikk her for å lese videre

Gjennom 6 uker til høsten skal 300 ansatte i helse- og omsorg gjennomgå kurs og opplæring i Helseplattformen. Opplæringen gjennomføres ved at alle ansatte først gjennomgår et e-læringskurs før de kommer til klasseromsundervisning. De aller fleste ansatte skal gjennomgå et heldagskurs i klasserom, og da er vi så heldige at vi får disponere to klasserom […]

Klikk her for å lese videre

Når ansatte skal kurses i den nye journalløsningen så kreves det dyktige instruktører. I tillegg til at det kommer instruktører fra Helseplattformen hit til fjellregionen, så utdanner hver kommune egne instruktører innenfor utvalgte områder. På den måten sikrer vi kompetansen i eget hus også når det kommer nye ansatte som trenger opplæring. I tillegg vil […]

Klikk her for å lese videre

X