Archives

Kommunedirektøren legger i dag frem årsrapport og årsregnskap for 2019. Årsregnskapet er avsluttet med et overskudd på omlag 1,8 millioner kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 6 millioner kroner for året. Etter flere år med bedre resultater enn budsjettert, endte altså 2019 med et noe svakere resultat enn budsjettert. Bakgrunnen for det […]

Klikk her for å lese videre

Vi har nå iverksatt tiltak overfor egne ansatte for å begrense smittefaren i Røros kommune. Dette gjøres både for å sikre tjenesteproduksjonen i kommunen og for å redusere smittefaren i samfunnet for øvrig. Vi oppfordrer gjerne andre bedrifter og virksomheter i kommunen til å gjøre tiltak for å begrense smitte. Kan påvirke servicetilbudet i noen […]

Klikk her for å lese videre

Har du kroniske lidelser eller andre behov for legeoppfølging? Da er det viktig at du kommer på timene du har hos oss. Vi skal fortsette å ta vare på dere. Hvis vi får et utbrudd av korona på Røros er det viktig at dere som har kroniske sykdommer er godt behandlet. Derfor er det viktig […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen informerte tirsdag 24. mars at alle tiltakene for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres foreløpig til og med 13. april. De samme reglene gjelder også i Røros kommune. Tiltakene videreføres for å bremse smitten Strategien som regjeringen har fastsatt er for å begrense smittespredningen. Det betyr at hver enkelt som er smittet […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker å bistå det lokale næringslivet på Røros i den pågående situasjonen koronaviruset har skapt. Vi ser med stor bekymring på situasjonen bedriftene befinner seg i. Ikke minst de menneskelige aspektene i dette. Det er viktig at vi jobber sammen i tiden framover for å begrense de negative konsekvensene Bredden i næringslivet på Røros […]

Klikk her for å lese videre

Flere har valgt å reise på hytta akkurat nå. Og vi får en del spørsmål fra hytteeiere på Røros om de må reise hjem? Reis hjem hvis du er frisk Hvis du er frisk, og ikke har fått symptomer bør du reise hjem. Selv om du er frisk nå, kan du få smitte. Hvis du […]

Klikk her for å lese videre

Røros legesenter har opprettet en egen koronatelefon: 72 41 94 80 – tastevalg 1 Ring dette nummeret hvis du lurer på: Om du trenger å ta koronaprøve Om du trenger å kontakte lege Telefonens åpningstider: mandag til fredag 09.00–12.00 og 13.00–15.00 De vanligste spørsmålene om koronaviruset Før du ringer kan også se om du finner svar […]

Klikk her for å lese videre

Vi på Røros er glad i hyttebefolkningen vår. Vi er en stor hyttekommune, men med en liten befolkning og et veldig begrenset helseapparat. Ved et smitteutbrudd, vil helsetilbudet vårt strekkes til det ytterste bare med å ta vare på lokalbefolkninga, sier fungerende ordfører Christian Elgaaen. Vi vil ikke ha kapasitet til å bistå deg dersom […]

Klikk her for å lese videre

Ordfører Isak Busch må i karantene. Årsaken er Helsedirektoratets bestemmelser som ble presentert av regjeringen i dag torsdag 12. mars. Dette til tross for at ordføreren har testet negativt for koronavirus og i dag har vært tilbake i ordinært virke. Han må i henhold til bestemmelsene være i karantene i 14 dager fra den dagen […]

Klikk her for å lese videre

I tråd med nasjonale bestemmelser opphører all kultur- og idrettsaktivitet, i tillegg til planlagte arrangement, med umiddelbar virkning. Dette gjelder inntil videre. Samtidig gjøres det oppmerksomt på at Verket har stengt for all virksomhet, både treninger, arrangement og møter. Kommunens nettsider oppdateres fortløpende med  informasjon om situasjonen rundt koronaviruset og lokale retningslinjer. Informasjon finnes også […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har besluttet å stenge følgende virksomheter på ubestemt tid i dag: Skoler, barnehager og SFO stenges. Alle barn kan hentes til vanlig tid i dag. Undervisning vil foregå via nett. Følgende virksomheter stenges umiddelbart: Bibliotek Storstuggu inklusive kino Kulturskole Frivilligsentralen Ungdommens Hus Følgende stenges for besøkende: Servicetorget. Henvendelser skal gjøres via telefon og […]

Klikk her for å lese videre

Kommunedirektøren har i kveld satt krisestab, og avholdt tirsdag kveld første møte i kriseledelsen på grunn av situasjonen med koronaviruset. Det viktigste nå er å trygge innbyggerne. På Røros har vi to personer i isolasjon, men vi har ingen som er smittet. Allikevel fant kommunedirektøren det riktig å sette krisestab for å få en bred […]

Klikk her for å lese videre

Ordfører Isak Veierud Busch og Ingrid Schjølberg Busch, avdelingsleder Røros sykehjem sitter nå i isolasjon etter å ha vært på utenlandsreise. Isolasjon er et preventivt tiltak, opplyser kommuneoverlege Anne Lajla Kalstad. Begge har oppholdt seg hjemme etter reisen. De skal testes for koronavirus i dag, og vil sitte i isolasjon inntil prøveresultatene foreligger. Kommuneoverlegen oppfordrer […]

Klikk her for å lese videre

Vi skal i vinter prøve ut et tiltak med tråkka trase for fotgjengere langs Falunveien. Tiltaket skal bidra til økt trafikksikkerhet. Midlertidig gangvei i vinter Det er et mål om å fullføre byggingen av gang-og sykkelvei parallelt med hovedfartsårene rundt Røros, fylkesvei 30 og 31. Av ulike årsaker ser vi at det tar tid og […]

Klikk her for å lese videre

Håndvask forebygger smitte. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. Her er Folkehelseinstituttets råd for håndvask med såpe og vann Fukt hendene med vann. Tilfør tilstrekkelig såpe til å dekke begge henders overflater. Gni håndflatene mot hverandre. Gni høyre håndflate over venstre håndbak inkludert mellom fingrene, og motsatt. Plasser […]

Klikk her for å lese videre

Informasjonen om koronaviruset (coronaviruset) endrer seg ofte. Vi anbefaler alle å følge med på oppdatert informasjon fra norske helsemyndigheter: Helsenorge sin temaside om koronaviruset Folkehelseinstituttet (FHI) sin temaside om koronaviruset Hva gjør du hvis du mistenker smitte? Kommuneoverlege i Røros kommune, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, ønsker å gi følgende råd dersom du skulle mistenke smitte. […]

Klikk her for å lese videre

Neste uke skal sesong 2 av den populære Netflix-serien «Hjem til jul» spille inn scener på Røros. Sesong 2 kan du se på Netflix i desember 2020. Redusert fremkommelighet i Kjerkgata Kjerkgata skal gjøres om til julegate. Arbeidet med rigging pågår fra fredag 28. februar til mandag 2. mars. Selve innspillingen vil foregå mellom 3. og […]

Klikk her for å lese videre

Røros bergstaden jïh Circumferensen reeremesoejkesje 2019-2023 lea govlehtæmman bïejesovveme / Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 2019-2023 er lagt ut på høring. Røros bergstad jïh Circumferensen Vearteneaerpieraerie lea Røros bergstaden jïh Circumferensen reeremesoejkesjem 2019-2023 govlehtæmman bïejeme. Reeremesoejkesje gamte bijjieguvviem vadta dej ovmessie dajvi jïh aarvoej bijjeli vearteneaerpesne, guktie dej tsiehkie lea daelie, giejstie jïh guktie vearteneaerpie […]

Klikk her for å lese videre

Vi har gjennomført en brukerundersøkelse blant våre beboere på Røros sykehjem, og deres pårørende. Resultatet viser at både pasienter og pårørende generelt sett er fornøyde med tjenesten de får fra oss. Beboerne på sykehjemmet gir oss en helhetsvurdering på 4,8 som er litt under landsgjennomsnittet på 5,4. Helhetsvurderingen fra de pårørende er 5,1 mot landsgjennomsnittet […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet startet arbeidene med panel, gesims og vindusomramning under årets Rørosmartna. Da arrangerer de handverksmartna i Kurantgården. Workshop i Kurantgården Fra 18. til 22. februar, klokken 10.00–16.00, kan du besøke Kurantgården og se hvordan de jobber. Workshop: Kopiering av panelet på Rådhuset i Bergmannsgata fra 1790 Workshop: Rådhuset i Bergmannsgata anno 1790 Foredrag om istandsettingen av […]

Klikk her for å lese videre

X