Archives

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen (covid-19) før høst- og vintersesongen 23/24, hvis du er blant disse gruppen Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere Aldersgruppen 18- 64 år som inngår i risikogruppene, Aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom, Aldersgruppen 6 måneder- 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering, Gravide i 2. […]

Klikk her for å lese videre

Røros bergstad og Circumferensen er tildelt Nordic World Heritage Award for et langvarig godt arbeid med verdensarv i lokalsamfunnet. Verdensarvkoordinator Odd Sletten mottok i går prisen på vegne av alle som bor i Circumferensen. – Det var en ære å motta denne på vegne av de mange som i flere tiår har bidratt i dette […]

Klikk her for å lese videre

Fredag markerte vi starten på bygginga av Hengfonna barnehage i Vola sammen med barn og ansatte fra barnehagene! Ordfører Isak Busch var med oss og tok det første spadetaket i jorda. Herfra er entreprenør Johan Kjellmark AS, som tar over. De har fått oppdraget med å bygge barnehagen.  

Klikk her for å lese videre

For å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, både på system- og tjenestenivå, har sju kommuner i Trøndelag opprettet interkommunalt brukerpanel Brukerpanelet er satt sammen av personer som bruker eller har brukt tjenestene i psykisk helse og rus – både brukere, erfaringskonsulenter og pårørende. Våre oppgaver er: å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen å få […]

Klikk her for å lese videre

Samarbeidsrådet for småvilt og fisk i Røros besluttet i møte 25. august å stenge all jakt på rype og skogsfugl i jaktåret 2023/2024. Grunnlaget for beslutningen baserer seg på resultatene fra linjetakseringen som er gjennomført i samarbeid med Røros jeger- og fiskeforening og Statskog. Resultatene viser, som i mange andre områder i Sør-Norge, at bestanden […]

Klikk her for å lese videre

Røros legesenter har over en lengre periode hatt ei liste med pasienter som ikke har vært tilknyttet en fast lege. Disse vil nå få Svend Peder Vesterfjell som fastlege fra 1. september. Samtidig vil vi flytte noen pasienter fra sin fastlege i dag, over til Vesterfjell sin liste. Dette er et grep vi gjør for […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune. Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no Kommunestyret skal behandle disse sakene: 55/23 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 31.08.23 – NÆRINGSUTVIKLING I RØROS KOMMUNE 56/23 REFERATSAKER – KOMMUNESTYRET 31.08.23 57/23 DIALOGKONFERANSE 1 – BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024-2027 58/23 UTVIKLING AV PARKEN VED NILSENHJØRNET 59/23 […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker oss flere bilder fra hele kommunen vår! Har du tatt et fint bilde som du vil dele med oss? Da kan du: Legge ut bildet offentlig på Instagram eller Facebook, og tagge det #pulsenifjellet eller #vaerienvuelie. Har du privat Instagram, eller du ikke er på Facebook eller Instagram? Da kan du sende bildet […]

Klikk her for å lese videre

Fra 23. august blir den interkommunale legevakten å finne i midlertidige lokaler på Røros sykehus. Adressen er Henrik Grønns vei 24. Legevakten får egen ringeklokke ved hovedinngangen til sykehuset, og kontoret blir i 1. etasje. Ring først Ring 116 117 når du trenger øyeblikkelig hjelp kveld, natt og helg. Hvis du må komme til oss på […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka skal barn i Brekken, Glåmos og Røros starte på et nytt skoleår, og mange spente førsteklassinger har sin første skoleuke. Alle vi som bor og jobber i Røros, Brekken og Glåmos har et felles ansvar for å gi barna våre en trygg skolevei. Ikke kjør barna til skolen hvis du ikke må Når mange […]

Klikk her for å lese videre

Nå er sommerferien snart over, og vi ønsker dere velkommen tilbake til skolestart! Første skoledag høsten 2023 er torsdag 17. august Røros skole 2.–10. trinn: Elevene starter torsdag 17. august klokken 8.00, og møter opp utenfor sitt trinnareal. 1. trinn: Eleven starter torsdag 17. august klokken 9.00, og møter opp utenfor A-fløya. SFO: Nytt SFO-år starter opp igjen […]

Klikk her for å lese videre

Per 7. august rapporterer Mattilsynet til kommunene at de har fått inn en del meldinger om døde fugler i Midt-Norge, og en stabil og fallende trend gjennom uke 31. Det er ingen kjent fugleinfluensa i Røros kommune per 7. august. Mattilsynets generelle råd til innbyggere og turister i områder uten kjent fugleinfluensa Ikke ta på […]

Klikk her for å lese videre

Det har gått fint i vår kommune under regnværet de siste dagene. Situasjonen er nå mer mot normalen, sier beredskapsrådgiver Frode Skogås. Både sørover og nordover er det fortsatt utfordringer. Skal du ut å reise er det lurt å undersøke kjøreforhold og kollektivtrafikk dit du skal.

Klikk her for å lese videre

Klokken 9.30 tirsdag morgen er det foreløpig i Røros kommune kun meldt om en skade på vei, etter regnet det siste døgnet. Korssjøveien i Hådalen, er delvis utgravd og må utbedres slik at den blir kjørbar igjen. Det siste døgnet er det målt 41,5 mm nedbør på målestasjonen på brannstasjonen, og dette er uvanlig mye […]

Klikk her for å lese videre

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for deg som ønsker å lære noen metoder og teknikker til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Alle som har en form for belastning som gjør at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne kan delta på kurset. Kurset går over 10 kvelder, med oppstart […]

Klikk her for å lese videre

Frode Skogås, beredskapsrådgiver, vurderer situasjonen i Røros kommune nå som tilfredsstillende. Så langt i dag har det kommet lite og pent regn i vårt område, og ingen flom i våre store vassdrag, Håelva og Hyttelva Ren Røros informerer om at det fortsatt er en del å gå på før demningen ved Aursunden er full. Det […]

Klikk her for å lese videre

NVE varsler om fare for jord, flomskred, og flom på oransje nivå, fra mandag den 7. august. NVE legger ut nye oppdateringer, søndag 6. august. Alle som oppholder seg i Røros kommune bør følge med på varsom.no. Alle må følge med og gjøre tiltak Sikre og flytt bort verdier fra utsatte steder, for eksempel i kjellere, og […]

Klikk her for å lese videre

Sølendet naturreservat er et unikt eksempel på et gammelt myr – og engslåttlandskap der mer enn tolv orkideer preger det spesielle kulturlandskapet. Som tidligere år, inviterer vi til åpen dag der botanikere fra NTNU vitenskapsmuseet tar oss med på en botanisk vandring langs naturstien. Kom å bli med å lær om blomstene i slåttelandskapet. Ingen […]

Klikk her for å lese videre

I vår region – Røros, Tydal, Holtålen og Os kommuner – er skogbrannfaren vesentlig mindre nå. Det er lov å tenne opp bål så lengen det er i god avstand til skogområder. Det er det generelle bålforbudet som gjelder fra i dag. Dette gjelder ved generelt bålforbud Og husk – når du brenner bål, griller, bruker primus, […]

Klikk her for å lese videre

Som mange sikkert har fått med seg, blir det ikke arrangert Pride på Røros i 2023. Rossen tjïelte / Røros kommune ønsker derfor å bli med å markere Pridemåneden i juni, sammen med resten av landet. I år heiser vi regnbueflaggene, og flagger fra mandag 19. til torsdag 22. juni – i hele kommunen. Tidligere […]

Klikk her for å lese videre

X