Archives

Røros legesenter har opprettet en egen koronatelefon for deg som er syk og har spørsmål om covid-19-test. Hvis du har andre spørsmål knyttet til koronasituasjonen, kan du sende oss en e-post til korona@roros.kommune.no. Ring koronatelefonen – 72 41 94 80 og tastevalg 1 Når du har symptomer og trenger en covid-19-test (koronatest) Når du er syk […]

Continue Reading

Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for 2019–2023 vedtatt i verdensarvrådet I 2010 ble «Verdensarven bergstaden» utvidet til «Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen», slik at jordbrukslandskapene rundt bergstaden, gruveområdene på Storwartz og Nordgruvfeltet, Femundshytta og Vinterleden fra Røros til Tufsingdalen ble innlemmet i verdensarven. Arealet innenfor Circumferensen fikk samtidig status som «buffersone» for verdensarven. […]

Continue Reading

Rådhusgården har vært Røros kommunes rådhus siden 1939. I 1940 ble den fredet. Nå skal bygningen settes i stand på en håndverksmessig forsvarlig måte og tilbakeføres til originalen: Utvendig kledning demonteres, og gammel isolasjon fjernes. Ny kledningen skal overflatebehandles på tradisjonell måte med linoljemaling. Listverket mot sokkel og gesimstakrenne skal tilbakeføres til slik det var […]

Continue Reading

I oktober 2019 vedtok kommunestyret i Røros kommune å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer. Den ene barnehagen skal ha fem avdelinger, hvor den ene er samisk avdeling. Den skal bygges på Ysterhagan innen utgangen av 2023. Den andre barnehagen skal ha syv avdelinger og være innflyttingsklar 1. […]

Continue Reading

Nå er det ikke lenge til første byggetrinn på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er ferdig. Røros kommune skal overta bygget den første uka i august. Allerede 19. august skal beboerne flytte inn. Torsdag 18. juni inviterte vi formannskapet på en befaring. Til stede var ordfører Isak Veierud Busch, Christian Elgaaen, Hilde Fjorden, Rob Veldhuis og […]

Continue Reading

Kommuneoverlege i Røros kommune Anne Lajla Westerfjell Kalstad har fått melding om at det er påvist to tilfeller med covid-19-smitte i Funäsdalen. Generelt vurderer vi at risikoen for smitte på Røros nå er større enn den har vært på en stund. Dette er en ventet utvikling, da smittesituasjonen i Jämtland Härjedalen er økende. Det er […]

Continue Reading

Sykehjemmene og omsorgsboligene i Røros kommune tar imot besøk, men kun etter avtale. Av erfaring vet vi at det kommer mye besøk om sommeren. I år ønsker vi å begrense besøket til den nærmeste familien og andre som står beboerne nær. For å beskytte pasientene på sykehjemmene og brukerne av hjemmetjenestene mot smitte kan du […]

Continue Reading

Snart starter byggetrinn 2 av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter. Nå flytter vi ut av de lokalene på sykehjemmet, og riving av bygget starter i september. Hjemmetjenesten og virksomhetsleder for Helse skal ha kontorene sine i midlertidige lokaler på Unicare, (tidligere Røros rehabiliteringssenter). Fysioterapeutene har også fått egne lokaler i underetasjen på Unicare. Der blir […]

Continue Reading

Kommuneoverlege i Røros kommune, Anne Lajla Westerfjell Kalstad, melder om at antallet smittede med covid-19 i Jämtland og Härjedalen øker. Tall fra svenske Folkhälsomyndigheten viser at smitten har bredt seg fra Östersund til kommunene rundt. Kommuneoverlegen i Røros holder nå tett kontakt med de lokale helsemyndighetene i Funäsdalen. Myndighetenes reiseråd med hensyn til covid-19 omfatter […]

Continue Reading

Glåmos skole har startet opp med en kort morgentrim for elevene på mellomtrinnet. Elevene starter dagen sin med 10 minutter aktivitet. De har ett program for hver dag, med øvelser som fremmer styrke i rygg, mage, skuldrer og bein. Øvelser for balanse og koordinasjon er også med. De har fått hjelp av fysioterapeut Tove Hegseth i […]

Continue Reading

Nå ligger forslag til samiske stedsnavn i Røros kommune ute. Du kan gi dine innspill til forslagene. Det er Saemien Sijjienïmmhmoenehtse / samisk stedsnavnutvalg i Røros kommune som har kommet fram til de samiske navnene: Rossen tjïelte – Røros kommune Plaassja – Røros Gloemege – Glåmos Praahka – Brekken Hyllege – Hyllingsdalen Her kan du lese […]

Continue Reading

Føringer for tildeling av tilskudd Næringslivet på Røros er til dels hardt truffet av konsekvensene av koronapandemien. Det er avsatt 200.000 kroner fra Røros kommunes næringsfond til fleksibel håndtering av næringslivets behov i denne situasjonen. Midlene skal brukes til å hjelpe i utgangspunktet levedyktige bedrifter med å holde seg flytende til markedene tar seg opp […]

Continue Reading

Slik blir du med i et møte i Teams Link til nettmøtets møterom finner du i arrangementets invitasjon, eller du har fått den på e-post. Gå inn i møterommet Når du klikker på møtelenken kommer du inn i «lobbyen» til møterommet. Du klikker på «Bli med nå» for å gå inn i møtet. Ditt kamera […]

Continue Reading

Når samfunnet skal åpnes gradvis og kontrollert skal også kapasiteten for å teste økes. Det er for å hindre at koronaviruset (covid-19) sprer seg. Det er også kommet nye testkriterier for alle kommuner. Det er bestemt at alle kommuner skal ha beredskap for å kunne teste 5 % av befolkningen sin hver uke ved behov. […]

Continue Reading

Har du mistanke om smitte? Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon er det viktig at du holder deg hjemme. Ikke møt opp på legesenteret uten avtale. Du må ringe oss først, for å unngå at andre blir smittet. Tror du at du har symptomer på koronaviruset kan du ta koronasjekken før du ringer lege. På […]

Continue Reading

Kommunedirektøren legger i dag rapporten «OPPVEKST – Struktur, kompetanse og ressurser» ut på høring. Formålet med rapporten er å presentere fakta om barnehager og skoler i Røros kommune, relevant forskning samt kommunedirektørens anbefaling om hvordan oppvekstsektoren bør organiseres. Denne informasjonen skal være en del av beslutningsgrunnlaget om fremtidig struktur innenfor oppvekst i Røros. Hovedfokuset i […]

Continue Reading

Tirsdag 5. mai klokken 9.00 samles kommunestyret, kommunens tillitsvalgte og virksomhetsledere for å starte arbeidet med budsjett og økonomiplan for perioden 2021–2024. Konferansen er åpen for alle I år foregår konferansen digitalt. Alle som har lyst, kan følge med på hele eller deler av den. Det gjør du ved å gå inn i de digitale møterommene […]

Continue Reading

Fra mandag 4. mai åpner vi gradvis for besøk igjen. Servicetorget vil være åpent mellom klokken 10.00 og 14.00 på mandag, onsdag, torsdag og fredag. Fra og med tirsdag 12. mai åpner vi for de som ønsker møte med byggesaksbehandler, og tirsdagene framover blir reservert til møteavtaler om byggesak. Smitteverntiltak Vi må begrense antall personer som […]

Continue Reading

Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt. Informasjon på flere språk Generell informasjon om koronavirus Litt, mye eller helt avstand Hjemmekarantene og isolasjon Råd som kan hjelpe deg trygt gjennom ramadan Foreldre med barn Slik snakker du med barn om […]

Continue Reading

Denne uken åpner vi for samtaler en-til-en med brukere som trenger å møte oss fysisk. Vi fortsetter også med telefon- og videosamtaler der det er mulig. Vi er her for alle som trenger hjelp til å mestre hverdagen, forebygge utvikling av psykiske lidelser og rusproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege for å ringe oss. Er […]

Continue Reading

X