Archives

Fra og med 2021 vil Røros kommune bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi) for boliger som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. På Skatteetatens sider om eiendomsskatt kan du lese mer om hva dette betyr. Det betyr også at du må ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan verdien på din boligeiendom er beregnet. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune oppfordrer Rørosbefolkningen om å unngå reiser til Oslo-området. Bakgrunnen er utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo, og kommunene rundt. Statsforvalteren i Trøndelag har også i en pressemelding i dag bedt alle innbyggere i Trøndelag om å unngå reiser til dette området. De sier også at det nå er viktig at smittevernet i fylket […]

Klikk her for å lese videre

Vi ber alle som har besøkt Nordre Follo eller nabokommunene i løpet av de siste 14 dagene om å teste seg, og ha få nærkontakter. Det gjelder også alle som har hatt besøk fra disse kommunene i samme periode. Det ble i helga kjent at det er et utbrudd av den muterte virusvarianten i Nordre Follo, […]

Klikk her for å lese videre

Teststasjonen som nå har vært i drift i to dager, har fått offisielt navn av Helsedirektoratet: Vauldalen teststasjon. Vi har evaluert drifta tett siden åpninga, for å sikre funksjonelle lokaler og optimal plassering, og fredag har vi flyttet teststasjonen fra butikklokalet til leilighet 28. Vi vil fortsatt ha en kontinuerlig evaluering av drifta i uken […]

Klikk her for å lese videre

Natt til fredag 22. januar opphører det nasjonale skjenkeforbudet. Vi følger de nasjonale reglene i Røros kommune. Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar: Skjenkestopp ved midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Les mer om endringen på Helsedirektoratet.no Tre gode […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med onsdag 20. januar vil personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros bli testet ved egen teststasjon på Vauldalen. Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal teste seg for covid-19 ved grenseovergangsstedet i Norge (se […]

Klikk her for å lese videre

Fra onsdag 20. januar er både ungdomstrinnet og kulturskolen i Røros tilbake på gult nivå. Voksenopplæringa er tilbake på gult nivå fra mandag 25. januar. Regjeringen nedjusterte i går det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler. I Røros betyr det at vi går tilbake til samme nivå som vi har hatt gjennom høsten og fram til nyttår.

Klikk her for å lese videre

I oktober startet vi arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien. Hva jobber vi med nå? Fram mot jul kunne boligeiere sende oss innspill og synspunkter til planarbeidet. Her har vi fått […]

Klikk her for å lese videre

Fra januar skal kommunene ukentlig vurdere risikonivå i sin kommune, og rapportere dette til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Risikonivået danner grunnlag for hvordan situasjonen må håndteres videre – både i kommunen og i fylket. Risikovurderingen er et viktig verktøy for kommunen til å oppdage, vurdere og slå ned lokale utbrudd av covid-19. Vurdering av kommunens risikonivå gjøres av […]

Klikk her for å lese videre

Tre besøkende som var på Røros fra 30. til 31. desember i dag har testet positivt på covid-19. Smittesporing gjøres av personenes hjemkommune i henhold til rutinene for smittesporing. De smittede har ingen definerte nærkontakter på Røros, og det er per i dag ingen kjent smitte i vår kommune. Vi tar noen ekstra forholdsregler på Røros, og […]

Klikk her for å lese videre

Vi har nå tatt i bruk en tjeneste for selvregistrering av nærkontakter. Det betyr at personer som tester positivt på covid-19, selv kan registrere sine nærkontakter via et elektronisk skjema. Smittesporingsteamet får da automatisk liste over nærkontaktene til den som er smittet. Slik fungerer tjenesten Hvis du tester positivt på din koronatest, får du en […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka blir de første beboerne på sykehjemmene på Røros vaksinert, og fortsetter neste uke. Neste uke vil også utvalgt helsepersonell få vaksinen. Dette er en milepæl og vi ser frem til å komme i gang. Det er beboere i sykehjem som vil få vaksinen først. I tillegg har myndighetene besluttet at utvalgte helsepersonellgrupper også skal […]

Klikk her for å lese videre

Blant de nye nasjonale smittetiltakene som kom i går var forbud mot skjenking, og i tillegg en klar oppfordring om tiltak for å unngå trengsel i butikker og på kjøpesenter. Forbud mot skjenking Det er innført et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Dette forbudet vil også gjelde i Røros kommune, […]

Klikk her for å lese videre

En annerledes jul- og nyttårsfeiring er gjennomført, og de fleste av oss er tilbake på jobb, skole og hverdag. Gjennom jula har svært mange vært og testet seg hos Røros legesenter. Fra 23. desember til 2. januar testet vi 338 personer. Det er i snitt 60 om dagen mot 15 per dag i månedene før jul. […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du se hvilke tiltak vi gjør i kulturskolen, på ungdomstrinnet og på Røros opplærings- og veiledningstjeneste, etter at myndighetene i går kom med forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Vi vil vurderer tiltakene og hvordan vi organiserer undervisningen  fortløpende de neste to ukene. De nasjonale tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar. Kulturskolen I […]

Klikk her for å lese videre

Med utgangspunkt i kveldens pressekonferanse og regjeringens råd om strengere smittevern, så ser vi oss nødt til å starte året med hjemmeundervisning på ungdomstrinnet i morgen mandag 4. januar. Det er gitt påbud om at ungdomsskoler skal driftes på rødt nivå (etter trafikklysmodellen) de nærmeste 14 dagene. Dette betyr en vesentlig innstramming av tiltak som […]

Klikk her for å lese videre

En person på Røros er bekreftet smittet med covid-19. Personen har kommet til Norge for å jobbe på byggeprosjektet på Øverhagaen, sammen med seks andre arbeidere. Det er sannsynlig at personen er smittet i sitt hjemland. Personen er satt i isolasjon. Smittesporing er utført i henhold til rutiner og prosedyrer. Vi har vært i kontakt […]

Klikk her for å lese videre

Kriseledelsen ber om at alle som kommer hjem fra juleferie fra røde områder, for eksempel Oslo- og Trondheimsområdet, om å teste seg. Bakgrunnen er situasjonen som vi befinner oss i nå, med økende smittetrykk i flere norske kommuner. Vi ønsker også å komme med en oppfordring til alle som har hatt besøk fra røde områder om […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen besluttet mandag 20. desember at alle direkteflygninger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, fra mandag 21. desember, men kan bli forlenget. Samtidig strammes det inn på flere tiltak overfor alle reisende fra Storbritannia til og med 10. januar 2021. I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 […]

Klikk her for å lese videre

Tsïengele doekoe Röörosen tjïelte sæjhta aelkedh covid-19 vööste vaksineradidh. Almetjh mejtie 65 jaepien båeries bijjelen jïh båarasåbpoe leah prioritereeme dåehkieh. Dah nuepiem åadtjoeh koronavaksijnem voestegh vaeltedh. Datne prioriteereme dåehkesne jïh nuepiem åadtjoeh koronavaksijnem voestegh vaeltedh. Datne jïjtje veeljh mejtie sïjhth koronavaksijnem åadtjodh. Koronavaksijne namhtah almetjidie Nöörjesne. Datne sïjhth koronavaksijnem åadtjodh? Dellie tjoerh mijjem gaskesedtedh Gaskesadth […]

Klikk her for å lese videre

X