Archives

HDO boliger står for boliger med heldøgns omsorg. Det vil si at det skal være bemanning tilknyttet boligene hele døgnet. Tilgang til bemanning skal være det samme som om du bor på et sykehjem. Sykehjem og HDO-plasser er på det øverste nivået i omsorgstrappa vår. Alle kommuner er pålagt å ha et visst antall sykehjemsplasser, [...]

Klikk her for å lese videre

Natt til lørdag tok vi i bruk Helseplattformen i Rossen tjïelte / Røros kommune. For deg som innbygger betyr det at du kan bruke HelsaMi. Der finner du dine opplysninger som sykehus og kommuner legger inn i Helseplattformen. I starten vil HelsaMi være ganske tom for de fleste av oss, men etter hvert vil du […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 03.00 natt til 12. november ble det nye journalsystemet Helseplattformen tatt i bruk hos i helse- og omsorgstjenestene i Rossen tjïelte / Røros kommune, sammen med St. Olavs Hospital og fem andre kommuner. – Klokka 2.44 i natt meldte vi inn til Helseplattformen at alt var klart hos oss, og klokka 3.00 gikk overgangen […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 3.00, lørdag 12. november slår Røros kommune av gamle journalsystemer, og går over til Helseplattformen. – Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. – Vi blir nå med på å bidra til oppfyllelse av det nasjonale målet om èn innbygger – èn journal, det vil si at […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2023–2026 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 10. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett, eller synes du det […]

Klikk her for å lese videre

Vi har forberedt oss lenge, og nå tar vi endelig Helseplattformen og HelsaMi i bruk. Helseplattformen er et felles journalsystem for helsetjenestene i Midt-Norge, og du som er innbygger får tilgang til dine pasientopplysninger i innbyggerportalen HelsaMi. Når vi skal ta i bruk et så stort og nytt system vil det også kreve ekstra innsats […]

Klikk her for å lese videre

Telenor bygger for tiden ut 5G-nettet sitt i Røros kommune. Det betyr at de må oppgradere alle basestasjonene sine. Arbeidet er påbegynt, og Telenor forventer å at arbeidet er ferdig den 18. oktober. Mens arbeidet pågår kan dekningen bli lavere, og i perioder kan dekningen bli helt borte. Dette gjelder kun i områder der det ikke […]

Klikk her for å lese videre

I fjor laget barna i Øyaklubben Regnbueloven! Den er så fin at vi vil dele den med alle i dag: Jeg er stolt av å være meg Jeg kan være glad i den jeg vil Jeg kan bli det jeg vil Jeg har lov å si det jeg mener Jeg skal ikke si ord som […]

Klikk her for å lese videre

Telia bygger for tiden ut 5G-nettet sitt i Røros kommune. Det betyr at de må oppgradere alle basestasjonene sine. Arbeidet ble påbegynt i forrige uke, men de fleste basestasjonene skal oppgraderes denne og de to neste ukene. Telia sier at når de oppgraderer en basestasjon så vil det dessverre medføre noe nedetid på den aktuelle […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka skal vi feire Pride på Røros, igjen og det GLEDER vi oss til! Rørossamfunnet skal være inkluderende, og det skal være godt å bo her – uavhengig av hvem du er. Pride-feiringen er en viktig del av dette, sier ordfører Isak Veierud Busch. – Sommerens hendelser har vist oss at det finnes mørke krefter […]

Klikk her for å lese videre

I dag er det bestemt at kommunen Røros skal hete Rossen tjïelte. Vi søkte om godkjenning av det samiske navnet på kommunen 25. januar 2022. I dag ble det vedtatt i statsråd. Navnet er i samsvar med Sametingets anbefaling. Pressemelding om samiske navn på Røros og Trondheim kommune

Klikk her for å lese videre

Hva betyr mangfold, likestilling og inkludering i praksis for DEG? For Røros kommune som samfunnsutvikler handler det om at alle, uavhengig av kjønn, alder, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, økonomi, religion og livssyn, funksjonsevne, kjønnsidentitet og seksuell orientering opplever likeverd, har like muligheter og rettigheter og opplever tilgjengelighet og tilrettelegging. Dette er en del av hverdagen […]

Klikk her for å lese videre

Nå er arbeidet med fasaden på Rådhuset/Direktørgården ferdig! Det har vi lyst å feire, og inviterer alle som har lyst til å bli med på markering – onsdag 24. august fra 16.00 til 17.00. Markeringa skjer ute i Bergmannsgata ved Rådhuset. Program: Avduking av plakett v/riksantikvar Hanna Geiran Kaker og kaffe Hjertelig velkommen! Det er […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka ønsket vi skolebarna i Brekken, Glåmos og Røros velkommen til et nytt skoleår, og 44 håpefulle førsteklassinger har sin første skoleuke. Alle vi som bor og jobber i Røros, Brekken og Glåmos har et felles ansvar for å gi barna våre en trygg skolevei. Ikke kjør barna til skolen hvis du ikke må Når […]

Klikk her for å lese videre

Et godt og effektivt arbeid med næringsutvikling og verdiskaping betinger gode og effektive møtearena, en tydelig rollefordeling og god kommunikasjon innad i næringslivet og mellom næringslivet og kommunen. Røros kommune inviterer til et åpent møte for hele næringslivet der nettopp dette er hovedtema. Torsdag 1. september 2022, kl. 18.00–20.30 Storstuggu Agenda 1. Effektiv næringsutvikling: Roller […]

Klikk her for å lese videre

Etter to år uten Rørosmartna er det viktig å sikre en god og vellykket gjennomføring av Rørosmartnan 2023, og med støtten fra Trøndelag Fylkeskommune er vi på god vei! Visit Røros som arrangør av Rørosmartnan og Røros kommune v/ordfører har jobbet tett sammen denne våren med en søknad til Trøndelag fylkeskommune om midler til videreutvikling […]

Klikk her for å lese videre

Lurer du på hva du kan finne på i sommer? Røros kommune og Røros IL har laget en aktivitetskalender for barn og unge med masse ulike aktiviteter du kan være med på. Noe er gratis, noe må du betale for – noe kan du bare møte opp på, og noe må du melde deg på. […]

Klikk her for å lese videre

Vi har gledet oss til nye lokaler lenge! Mandag 20. juni inviterer vi alle som har lyst til ÅPEN DAG på det nye bo- helse og velferdssenteret, fra kl. 15.00 til 17.00. Vi byr på: Underholdning v/Kulturskolen fra kl. 15.00 Omvisning i lokalene Kaffe og kake Velkommen på åpen dag!

Klikk her for å lese videre

Skal du bygge på huset, sette opp en garasje eller andre byggeprosjekter? Kanskje må du søke om byggetillatelse for det du skal gjøre? – Vi vet at mange opplever denne prosessen som vanskelig å henge med på, spesielt de som ikke har gjort det før, sier Åshild Solbrekken Flatla, som er saksbehandler i avdelingen for […]

Klikk her for å lese videre

Skal du slå deg løs i handlegata? Rusle en tur for å treffe kjentfolk? Eller kanskje du bare har lyst å sitte ned på plattingen og kikke på folkelivet og spise en is? Hver lørdag hele året er det gågate helt fra Rauveta og ned til Nilsenhjørnet. Og fra 15. juni er det gågate hver […]

Klikk her for å lese videre

X