Kultur, idrett og fritid

Etter nye retningslinjer trådte i kraft, gjelder nå dette for avdelingene i kultur og fritid:  Røros folkebibliotek viderefører normal åpningstid. Maks antall besøkende som kan oppholde seg i lokalet samtidig er 10 personer, og hver enkelt kan oppholde seg inne på biblioteket i maks 15 minutter. Frivilligsentralen holder fremdeles fysisk stengt, men du kan gjerne ta […]

Klikk her for å lese videre

Fra onsdag 20. januar er både ungdomstrinnet og kulturskolen i Røros tilbake på gult nivå. Voksenopplæringa er tilbake på gult nivå fra mandag 25. januar. Regjeringen nedjusterte i går det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler. I Røros betyr det at vi går tilbake til samme nivå som vi har hatt gjennom høsten og fram til nyttår.

Klikk her for å lese videre

Her finner du kommunens planstrategi for perioden 2020-2023 Kommunestyret vedtok 10. desember 2020 kommunens nye planstrategi for 2020 til 2023. Her kan du lese den vedtatte planstrategien med tilhørende planprogram. I planprogrammet finner du en overordnet oversikt over alle kommunens politiske vedtatte planer, når de er vedtatt og når de skal oppdateres. Hvorfor har vi laget […]

Klikk her for å lese videre

3. januar kom det innskjerpelser fra regjeringen med bakgrunn i koronasituasjonen i Norge. For avdelingene til kultur og fritid på Røros er det gjort følgende bestemmelser i dag, 4. januar. Disse retningslinjene gjelder i første omgang fram til 18.1.2021:  Biblioteket  Har åpent som vanlig med bestemmelser for antall personer og tid inne på biblioteket. Se facebookside og […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du se hvilke tiltak vi gjør i kulturskolen, på ungdomstrinnet og på Røros opplærings- og veiledningstjeneste, etter at myndighetene i går kom med forsterkede nasjonale smitteverntiltak. Vi vil vurderer tiltakene og hvordan vi organiserer undervisningen  fortløpende de neste to ukene. De nasjonale tiltakene gjelder i første omgang frem til 18. januar. Kulturskolen I […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra Destinasjon Røros «Det var så nære, men Røros tapte konkurransen om å bli opptakssted for nyinnspilling av Tre nøtter til Askepott helt på målstreken», sier Solveig Sigmond Ræstad, filmkommisjonær i Midgard Film Commission Norway. Sigmond Ræstad jobber for å få store film- og dramaproduksjoner lagt til regionen, Trøndelag og Innlandet. Hun forteller at […]

Klikk her for å lese videre

Siste åpningsdag på biblioteket før jul er onsdag 23. desember. Da er det åpent mellom kl. 11.00 og 16.00. Merk tiden! I romjula tar vi ut ferie og avspasering vi har til gode. Første åpningsdag på nyåret er mandag 4. januar.

Klikk her for å lese videre

Adventstiden står for døren, og mange gleder seg til en koselig tid. Men i år blir denne tiden litt annerledes, siden det fortsatt er noen begrensninger for hvor mange som kan treffes. Vi oppfordrer derfor alle innbyggere til å tenke kreativt på hvordan vi kan bidra til å gjøre denne tiden litt lysere for oss […]

Klikk her for å lese videre

Røros bibliotek inviterer sine lånere til å bli med på Nisseles. Lån bøker, les bøker og bli med i trekningen av bibliotekets lille juleoverraskelse. Hver lånte og leste bok i desember teller ett lodd, og du må fortelle oss hvor mange bøker du har lest. Gjerne så ofte som mulig, og senest innen 21. desember. […]

Klikk her for å lese videre

Gjøsvika sykehjem har siden 2019 gitt ansatte muligheten til å delta på kurs i musikkbasert miljøbehandling (MMB). Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere. Med støtte fra Røros og Holtålen demensforening er det kjøpt inn smarttelefoner, høyttalere og øretelefoner som brukes i miljøbehandlingen.  Musikkbasert miljøbehandling […]

Klikk her for å lese videre

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til “Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge”. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Hva er […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av situasjonen med covid-19 har kriseledelsen i Røros kommune besluttet å avlyse felles nyttårsfyrverkeri i 2020. Av erfaring vet vi at fyrverkeriet samler større grupper med folk ved Storstuggu. I år må vi unngå store folkeansamlinger der risikoen for smittespredning er stor. Vi håper at vi kan samles og feire litt ekstra med […]

Klikk her for å lese videre

Som de fleste er kjent med strammet regjeringen inn retningslinjene for å begrense covid 19-smitten før helga. De skjerpede reglene gjelder også for kultur- og idrettsarrangement. Fra regjeringen heter det at; grensen er inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte […]

Klikk her for å lese videre

Alle som planlegger et arrangement skal fylle ut skjema for risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern for arrangementet. Skjemaene er laget av FHI, og finnes også i wordformat på FHIs nettsider. Følg også med på eventuelle endringer i retningslinjene for arrangementer. Disse kan endre seg raskt i tråd med smitterisikoen i samfunnet. Du skal også ta kontakt med […]

Klikk her for å lese videre

Kulturskolen har gleden av å tilby opplæring innen duedtie, sørsamisk kunst og handverk. Dette er et helt nytt og spennende tilbud der elevene vil få lære om og praktisere samiske naturmaterialer, former og uttrykk.  Kultuvreskuvle sæjhta dijjem bööredh vytnesjidh! Daate voestes aejkien Kultuvreskuvle edtja vætnoen jïh duedtien bïjre ööhpehtidh. Learohkh åadtjoeh lïeredh guktie sjiehteles ïebnh ålkene […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2021–2024 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 12. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett? Da kan […]

Klikk her for å lese videre

Utviklingsplan for samisk språk og kultur 2020–2029 ble vedtatt 24. september 2020 24. september ble utviklingsplanen for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur vedtatt av kommunestyret i Røros kommune. Planen er et overordnet styringsverktøy for Røros kommune. Den skal først og fremst ligge til grunn for alt arbeid vi gjør for […]

Klikk her for å lese videre

Vista Analyse har sammen med Dyrvik Arkitekter gjennomført en handel- og næringsanalyse. Røros kommune skal bruke denne som ett av flere kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny kommunedelplan for Røros sentrum. Analysen ble presentert på et åpent møte på Storstuggu torsdag den 22. oktober 2020. Over 50 personer møtte opp og hørte Hanne Toftdahl fra Vista […]

Klikk her for å lese videre

Sang og musikk for å lære norsk Vi gleder oss til debuten for koret Vox – et samarbeid mellom Voksenopplæringa og Kulturskolen. Sang og musikk brukes aktivt i norskopplæringa, i et nært og aktivt samarbeid mellom lærerne på kulturskolen og voksenopplæringa. Koret består av både arbeidsinnvandrere og flyktninger. Koret opptrer for føste gang i forbindelse […]

Klikk her for å lese videre

Lorns Skjemstad får Røros kommunes frivillighetspris. Han har gjennom mange tiår vært en sentral person i tilrettelegging for trimposter, skigåing og skileik på Røros. Med hjerte for tur- og skiglede Lorns flyttet til Røros sammen med familien sin i 1982. Han tok umiddelbart fatt på arbeidet med å etablere Røros tur- og løypeforening, en forening […]

Klikk her for å lese videre

X