Kultur, idrett og fritid

Endelig er festivalen tilbake etter pandemien, og våre svenske venner kunne endelig komme over grensen for å feire. Fredag 29. september var det offisiell åpning av festivalen ved Elle Merete Omma, leder for Samerådets EU-avdeling. På åpningen sørget Ramona Kappfjell Sørfjell og skolelever fra Røros skole for de kulturelle innslagene. Vi ønsker arrangører og publikum […]

Klikk her for å lese videre

Den internasjonale eldredagen arrangeres hvert år 1. oktober. I år setter Røros Eldreråd søkelyset på eldreomsorg i kommunen vår, og hvordan eldre møter alderdommen. Program Tema: Møte med eldreomsorgen i Røros kommune Velkommen. Innslag v/Seniorkoret. Underholdning v/spellemann Jan Borseth. Faglig innlegg v/Anne Marit Engan, avdelingsleder forvaltningskontor helse- og omsorgstjenester og Nina Leer Harborg, virksomhetsleder hjemmebasert […]

Klikk her for å lese videre

Buerie båeteme Raasten Rastah:se Storstuggu:sne skïereden 28. biejjien raejeste golken 1. biejjien raajan! Raasten Rastah lea festivaale gaajhkide fuelhkide, sjïere maanide jïh noeride. Daate kulturelle jïh sosijaale gaavnedimmiesijjie maam stoere programmem fuelhkide öörnie. Maanah jïh noerh maehtieh ovmessie workshop:ide dåeriedidh, dovne vætna, teatere jïh kåanstoen bïjre. Geerve almetjh maehtieh seminaaride jïh digkiedimmide dåeriedidh, aamhtesi bïjre […]

Klikk her for å lese videre

Siste åpningsdag før biblioteket flytter, blir lørdag 14. oktober. Siste frist for bestilling av fjernlån blir mandag 2. oktober. Biblioteket blir da stengt i 6-8 uker. Gjenåpning vil bli annonsert. Vi oppfordrer alle til å komme og låne før det blir stengt. Det du låner skal da leveres i det nye biblioteket, etter at det er åpnet. Slik […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivilligpris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.  Send inn forslag til kandidat Har du […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag 23. september inviterer Brekken Pensjonistforening, med støtte av Den Kulturelle Spaserstokken Røros kommune, til sin årlige høstcafé. Her serveres det gratis kaffe og kaker og det blir trekning av høstlotteriet. Helge Solsten m. flere kommer for å underholde. Ønsker du transport til Brekken, kan du bestille Fleksibel transport hos ATB allerede 7 dager i forveien […]

Klikk her for å lese videre

Tusen hjertelig takk til alle som bidro til at det ble masse sommeraktivitet for barn og unge i Røros kommune i sommer. Dere er enestående! Noen aktiviteter var allerede planlagt på forhånd, og noen lag og organisasjoner kastet seg rundt på kort tid og ordnet et opplegg i anledning kalenderen. Til sammen bidro 19 ulike […]

Klikk her for å lese videre

Det er mye som må gjøres før biblioteket kan begynne med flytting. Derfor blir det en liten endring i åpningstidene fra mandag 14. august: Mandag og onsdag: 14-19 Tirsdag og torsdag 11-16 Fredag – Stengt Lørdag 11-14

Klikk her for å lese videre

Her finner du oversikt over aktiviteter for barn og unge i Røros kommune i sommer. Kalenderen viser aktiviteter i regi av ulike lag og organisasjoner, og vil oppdateres fortløpende hvis nye aktiviteter kommer til. Nederst i innlegget finner du oversikt over sommeraktiviteter du kan gjøre på egen hånd. Ved spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt […]

Klikk her for å lese videre

Åpent mandager og onsdager i sommerferien I sommerferien holder Ungdommens Hus åpent mandager og onsdager fra klokka 18-22. Disse åpningstidene varer fra mandag 26. juni til onsdag 19. juli. Klubben er stengt i uke 30, 31 og 32, og åpner igjen med vanlige åpningstider mandag 14. august. På Ungdommens Hus kan du blant annet: Ha […]

Klikk her for å lese videre

Som mange sikkert har fått med seg, blir det ikke arrangert Pride på Røros i 2023. Rossen tjïelte / Røros kommune ønsker derfor å bli med å markere Pridemåneden i juni, sammen med resten av landet. I år heiser vi regnbueflaggene, og flagger fra mandag 19. til torsdag 22. juni – i hele kommunen. Tidligere […]

Klikk her for å lese videre

Ragnar Kokkvoll har bodd på Røros siden 1956, men har aner i kommunen helt tilbake til 1672. Folk kjenner han gjerne som fysioterapeut, en jobb han har hatt her siden 1973. I tillegg er han forfatter, og har et glødende engasjement for lokalhistorie. Han har blant annet gitt ut bøker med tema fra norsk kvinnehistorie […]

Klikk her for å lese videre

Rossen tjïelte / Røros kommune har lagt kommuneplanens samfunnsdel til høring. Høringsfristen er 1. august 2023. I henhold til kommunens konsultasjonsplikt for samiske interesser (sameloven § 4.4) inviterer vi til et konsultasjonsmøte mandag 21. august kl. 19.00, for å bli enige om de delene som kan påvirke samiske interesser direkte. Vi ber om at dere […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune vil utbringe en stor takk til alle medlemmene av kommunens tre 17. maikomiteer for vel gjennomførte arrangement på nasjonaldagen. Selv om været ikke bidro med stort, så sørget komiteene for at dagen ble strålende på alle andre måter. Vi vil også takke andre som stilte opp for å gjøre denne dagen komplett, gjennom […]

Klikk her for å lese videre

Sofakampen feirer femårs-jubileum i år! I 2019 lanserte Røros kommune og SpareBank 1 SMN Sofakampen for første gang. Målet var – og er fortsatt – å motivere alle kommunens innbyggere til å komme seg opp av sofaen og ut på større og mindre turer. De siste fire årene har opplegget bidratt til at innbyggere, hyttefolk og andre […]

Klikk her for å lese videre

Eldar Vågan tar turen til Øverhagaen for spilling og tullprat 8. juni. Foto: Astrid M. Sæther. Kultur tilgjengelig for alle Kultur har en helsebringende effekt, men ikke alle har like god tilgang på denne ressursen. Frivilligsentralen på Røros inviterer til en gratis og rusfri fest, hvor kulturen gjøres tilgjengelig for alle – uavhengig av lommebok og […]

Klikk her for å lese videre

  Her finner du årets program for 17. mai i Bergstaden, Brekken og på Glåmos: Bergstaden Røros Trykk her for marsjrute, sanger, sponsorer m.m. (originalprogram) 07.00: Musikk i gatene v/Røros Janitsjarorkester 07.45: Festkiming fra Røros kirke 08.00: Flaggheising ved Rådhuset 08.15: Minnestund på kirkegården – Taler og kransepålegging – Røros Janitsjarorkester spiller 10.00: Oppmøte på […]

Klikk her for å lese videre

Her er en oversikt over skolekretsenes 17. mai-komiteer i 2023: Brekken: Einar Sjøvold (leder) Annie Rita Nepås Lars Sødal Miriam Ekker Franzén Runar Brynhildsvoll Silje Eidsvåg Glåmos: Åsmund Sandkjernan (leder) Mona Tingstad (sekretær) Steffen Brynhildsvold Rita Kulset Marthe Ophus Torun Seglem Sandnes Åge Sandnes Ewa Laxa Stein Sandnes Natalie Steinar Moe Inger Lise Bekkos Dahl […]

Klikk her for å lese videre

Ordningen med Aktivitetskortet er nå i gang. Foto: Nataliya Haugen. Røros, Os og Holtålen har laget et nytt opplegg for aktivitetskort for barn og unge. Aktivitetskortet erstatter det tidligere «JOIN», og gir flere mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger gir bort et visst antall besøk eller opplevelser, […]

Klikk her for å lese videre

Bergstadstipendet Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet. Informasjon om kriterier for søknad og hvordan du søker, finner du her: Bergstadstipend  

Klikk her for å lese videre

X