Helse og omsorg

Send inn innspill! Regjerningen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. I den anledning vil Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet ha innspill til arbeidet med denne meldingen. De ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan […]

Klikk her for å lese videre

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen (covid-19) før høst- og vintersesongen 23/24, hvis du er blant disse gruppen Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere Aldersgruppen 18- 64 år som inngår i risikogruppene, Aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom, Aldersgruppen 6 måneder- 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering, Gravide i 2. […]

Klikk her for å lese videre

Delta på sørsamisk helsekonferanse! Torsdag 16. og fredag 17. november 2023 arrangerer Aajege, Sørsamisk helsenettverk og Sametinget til sørsamisk helsekonferanse på Quality Airport Hotell Værnes, på Stjørdal. Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging. […]

Klikk her for å lese videre

For å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, både på system- og tjenestenivå, har sju kommuner i Trøndelag opprettet interkommunalt brukerpanel Brukerpanelet er satt sammen av personer som bruker eller har brukt tjenestene i psykisk helse og rus – både brukere, erfaringskonsulenter og pårørende. Våre oppgaver er: å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen å få […]

Klikk her for å lese videre

Røros legesenter har over en lengre periode hatt ei liste med pasienter som ikke har vært tilknyttet en fast lege. Disse vil nå få Svend Peder Vesterfjell som fastlege fra 1. september. Samtidig vil vi flytte noen pasienter fra sin fastlege i dag, over til Vesterfjell sin liste. Dette er et grep vi gjør for […]

Klikk her for å lese videre

Fra 23. august blir den interkommunale legevakten å finne i midlertidige lokaler på Røros sykehus. Adressen er Henrik Grønns vei 24. Legevakten får egen ringeklokke ved hovedinngangen til sykehuset, og kontoret blir i 1. etasje. Ring først Ring 116 117 når du trenger øyeblikkelig hjelp kveld, natt og helg. Hvis du må komme til oss på […]

Klikk her for å lese videre

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for deg som ønsker å lære noen metoder og teknikker til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Alle som har en form for belastning som gjør at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne kan delta på kurset. Kurset går over 10 kvelder, med oppstart […]

Klikk her for å lese videre

Som mange sikkert har fått med seg, blir det ikke arrangert Pride på Røros i 2023. Rossen tjïelte / Røros kommune ønsker derfor å bli med å markere Pridemåneden i juni, sammen med resten av landet. I år heiser vi regnbueflaggene, og flagger fra mandag 19. til torsdag 22. juni – i hele kommunen. Tidligere […]

Klikk her for å lese videre

Gruppetime- forebyggende, på Øverhagaen, tar sommerferie fra 22.06 til 17.08. Det vil si at siste trening er 22.6 og første trening etter sommerferie er 17.08.

Klikk her for å lese videre

Denne uken har vi hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og EPIC. De ønsker å snakke med ansatte som bruker løsningen i det daglige for å ta med seg de ansattes erfaringer inn i videre utviklingsarbeid. Representantene fra Helseplattformen og EPIC har fulgt ansatte i to av våre tjenesteområder, saksbehandling og hjemmetjeneste, mens de utførte […]

Klikk her for å lese videre

Rossen tjïelte / Røros kommune har lagt kommuneplanens samfunnsdel til høring. Høringsfristen er 1. august 2023. I henhold til kommunens konsultasjonsplikt for samiske interesser (sameloven § 4.4) inviterer vi til et konsultasjonsmøte mandag 21. august kl. 19.00, for å bli enige om de delene som kan påvirke samiske interesser direkte. Vi ber om at dere […]

Klikk her for å lese videre

Sofakampen feirer femårs-jubileum i år! I 2019 lanserte Røros kommune og SpareBank 1 SMN Sofakampen for første gang. Målet var – og er fortsatt – å motivere alle kommunens innbyggere til å komme seg opp av sofaen og ut på større og mindre turer. De siste fire årene har opplegget bidratt til at innbyggere, hyttefolk og andre […]

Klikk her for å lese videre

I dagens kommunale alkoholforskrift er ordinær skjenkestart kl. 11.00 for øl og vin (opp til 22 %), og kl. 13.00 for brennevin (mer enn 22 %). Under arrangementet Rørosmartnan er all skjenkestart kl. 13.00. Den 27. april vedtok kommunestyret å revidere alkoholforskriftens punkt om skjenkestart under Rørosmartnan: Dagens forskrift beholdes med unntak av skjenking i […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 20. April er det oppstart på ny gruppetrening her på Øverhagaen igjennom fysioterapien. Dette er et lavterskeltilbud der alle kan komme og trene. Gruppetimen har som mål å øke styrke og mobilitet. Det blir en gruppetrening med kroppsvekt som belastning og vi vil trene både stående, sittende på stol og på matte. Det vil […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for helse og omsorg har utarbeidet utkast til strategi for helse og omsorg. Vi ønsker innbyggerinvolvering, og inviterer alle til å komme med høringsinnspill. Strategien skal behandles i kommunestyret 25.05.23. Du kan lese strategien i Framsikt via denne linken: https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/plan/roros/461ca42b-dc4e-4841-8af8-7c74c0503283/plan-0d3416e7-cac6-4c06-b2b1-aea4e96edd7a-22009/ Eller som PDF-versjon via denne linken: Strategi for helse og omsorg_offentlig høring Høringsfrist er 28.04.23.  Innspill […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke om kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Før måtte du fylle ut søknadsskjema på papir. Nå kan du sende oss en henvendelse i HelsaMi, som vi behandler som en søknad. – Det betyr at søkeprosessen blir enklere og mer effektiv både for deg som søker og for oss som behandler den, […]

Klikk her for å lese videre

I samarbeid med Helseplattformen har vi nå hatt en detaljert gjennomgang av alle 21 tilfellene av pasientbrev som er forsøkt sendt som elektronisk melding. 13 mars fikk vi tilsendt en detaljert liste over antall pasientbrev. Umiddelbart samme dag ble listen gjennomgått i detaljer sammen med ressurser fra Helseplattformen. Hvert brev ble gjennomgått, og det ble […]

Klikk her for å lese videre

Mandag 6. mars ble det hasteinnkalt til et møte med Helseplattformen AS (HPAS). Innkallingene gikk til ledelsen i de ni kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen i full drift.  På møtet ble det informert om at det under feilsøking i Helseplattformen ble avdekket at feilen som ble funnet på St. Olavs hospital også […]

Klikk her for å lese videre

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars. Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. […]

Klikk her for å lese videre

Nå er det tre måneder siden vi tok i bruk Helseplattformen i helse og omsorgstjenestene i Rossen Tjïelte / Røros kommune, 12. november. Den første tiden etter lansering har vært viktig for oss for å lære systemet, avdekke og rette opp systemfeil, og ta tak i utfordringer de som bruker systemet har opplevd med mer […]

Klikk her for å lese videre

X