Helse og omsorg

Mens Inger Lise Nyrud, Marianne Økdal og Rebekka Løkken tar sykepleierutdanning på Tynset, hadde de praksisplass i hjemmetjenesten her på Røros høsten 2023. På Røros hadde vi brukt Helseplattformen i nesten ett år og verktøyet var fortsatt nytt for medarbeiderne i tjenestene. Da de tre Tynset-studentene skulle velge tema for oppgavene de skulle gjøre mens […]

Klikk her for å lese videre

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3 kommer tilbake til Røros. Fikk du ikke deltatt sist, kan du delta nå! Få deg en enkel helsesjekk og bidra til viktig forskning! Alle mellom 40-79 år som er bosatt i Røros kommune har fått en invitasjon til å delta i helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3. Fikk du invitasjonen i […]

Klikk her for å lese videre

Onsdag 24. og torsdag 25. januar skal det arrangeres TAS-øvelse i storsalen på Øverhagaen. TAS-står for tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid, og øvelsen er i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette er en samøvelse der både politi, brann, ambulanse, helsevakt og leger er representert. Hovedmålet med kursene er å spare livsviktig tid for pasientene, og kursene tar […]

Klikk her for å lese videre

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for deg som ønsker å lære noen metoder og teknikker til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Alle som har en form for belastning som gjør at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne kan delta på kurset. Kurset går over 10 kvelder, med oppstart […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Desember måned. Det sitrer i kroppen. Av spenning og forventninger. Vi tenner lys og fyrer i peisen. Gleder oss over kulden som kommer snikende og den første snøen som faller.  Lukten av nybakte pepperkaker sprer seg i de tusen hjem og du kjenner smaken av gløgg, med kanel, kardemomme, rosiner og nøtter. Lukten og smaken […]

Klikk her for å lese videre

Influensavaksinering og koronavaksinering har pågått for fullt de siste ukene, både hos Røros kommune og Vitusapotek Røros.  Fra desember kan du ikke lenger ta koronavaksine på Vitusapotek Røros. Kommunen skal selv ta hånd om koronavaksinering. – Årsaken er at vilkårene for refusjon fra Helfo har endret seg for kommunene. En anstrengt kommuneøkonomi gjør at vi […]

Klikk her for å lese videre

SpedAims Hjertespråk — Samiskspråklige barns læring og utvikling i Norge Det meste av forskningen på hva som støtter små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Nå inviterer de alle samiskspråklige barn født i 2019 og 2020 til å delta i […]

Klikk her for å lese videre

Er du berørt av en annens rusavhengighet og/eller psykisk sykdom, og behøver noen å snakke med? Norske Kvinners Sanitetsforenings veiledningssenter for pårørende er på Røros følgende dager: onsdag 25. oktober onsdag 22. november onsdag 13. desember Kontaktinformasjon for å bestille time: Mobil: 922 50 132 Sentralbord: 45 14 21 44 E-post: eva.grøntvedt@veiledningssenter.no Se her for […]

Klikk her for å lese videre

Kom på foredrag tirsdag 24. oktober kl. 19 på Storstuggu! Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble levert til Stortinget 1. juni 2023. Kommisjonens formål var å granske fornorskningspolitikken og uretten overfor samer, kvener og norskfinner. Tirsdag 24. oktober kl. 19 skal Håkon Hermanstrand holde foredrag om hovedfunnene i rapporten og forslag til tiltak. Hermanstrand skal også […]

Klikk her for å lese videre

Alle ungdommer mellom 16 og 20 år, som bor i Røros kommune, kan nå bestille time på helsestasjon for ungdom selv. Det gjør du i HelsaMi-appen på mobilen.  Timen du bestiller vises ikke for foreldrene dine. Det er kun du og helsestasjonen som vet om den. – Vi er mest vant til at ting kan […]

Klikk her for å lese videre

Send inn innspill! Regjerningen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. I den anledning vil Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet ha innspill til arbeidet med denne meldingen. De ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan […]

Klikk her for å lese videre

Delta på sørsamisk helsekonferanse! Torsdag 16. og fredag 17. november 2023 arrangerer Aajege, Sørsamisk helsenettverk og Sametinget til sørsamisk helsekonferanse på Quality Airport Hotell Værnes, på Stjørdal. Sørsamisk helsekonferanse er den viktigste møteplassen for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Sørsamisk helsekonferanse er en viktig arena for kunnskapsformidling, -utveksling og nettverksbygging. […]

Klikk her for å lese videre

For å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, både på system- og tjenestenivå, har sju kommuner i Trøndelag opprettet interkommunalt brukerpanel Brukerpanelet er satt sammen av personer som bruker eller har brukt tjenestene i psykisk helse og rus – både brukere, erfaringskonsulenter og pårørende. Våre oppgaver er: å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen å få […]

Klikk her for å lese videre

Røros legesenter har over en lengre periode hatt ei liste med pasienter som ikke har vært tilknyttet en fast lege. Disse vil nå få Svend Peder Vesterfjell som fastlege fra 1. september. Samtidig vil vi flytte noen pasienter fra sin fastlege i dag, over til Vesterfjell sin liste. Dette er et grep vi gjør for […]

Klikk her for å lese videre

Gruppetime- forebyggende, på Øverhagaen, tar sommerferie fra 22.06 til 17.08. Det vil si at siste trening er 22.6 og første trening etter sommerferie er 17.08.

Klikk her for å lese videre

Denne uken har vi hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og EPIC. De ønsker å snakke med ansatte som bruker løsningen i det daglige for å ta med seg de ansattes erfaringer inn i videre utviklingsarbeid. Representantene fra Helseplattformen og EPIC har fulgt ansatte i to av våre tjenesteområder, saksbehandling og hjemmetjeneste, mens de utførte […]

Klikk her for å lese videre

Sofakampen feirer femårs-jubileum i år! I 2019 lanserte Røros kommune og SpareBank 1 SMN Sofakampen for første gang. Målet var – og er fortsatt – å motivere alle kommunens innbyggere til å komme seg opp av sofaen og ut på større og mindre turer. De siste fire årene har opplegget bidratt til at innbyggere, hyttefolk og andre […]

Klikk her for å lese videre

I dagens kommunale alkoholforskrift er ordinær skjenkestart kl. 11.00 for øl og vin (opp til 22 %), og kl. 13.00 for brennevin (mer enn 22 %). Under arrangementet Rørosmartnan er all skjenkestart kl. 13.00. Den 27. april vedtok kommunestyret å revidere alkoholforskriftens punkt om skjenkestart under Rørosmartnan: Dagens forskrift beholdes med unntak av skjenking i […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 20. April er det oppstart på ny gruppetrening her på Øverhagaen igjennom fysioterapien. Dette er et lavterskeltilbud der alle kan komme og trene. Gruppetimen har som mål å øke styrke og mobilitet. Det blir en gruppetrening med kroppsvekt som belastning og vi vil trene både stående, sittende på stol og på matte. Det vil […]

Klikk her for å lese videre

X