Den gode Rørosbarnehagen

Fredag markerte vi starten på bygginga av Hengfonna barnehage i Vola sammen med barn og ansatte fra barnehagene! Ordfører Isak Busch var med oss og tok det første spadetaket i jorda. Herfra er entreprenør Johan Kjellmark AS, som tar over. De har fått oppdraget med å bygge barnehagen.  

Klikk her for å lese videre

Styringsgruppa for Den god barnehagen har i møtet 5. oktober vedtatt navn for de to nye barnehagene. Barnehagen som bygges i Vola skal hete Hengfonna – Gåeblie og barnehagen som bygges i Ysterhagaveien skal hete Kåppårverket – Kåahperevierhkie. Vi takker for stort engasjement i befolkningen. Vinnerne av navnekonkurransen er Tone Stensaas , som foreslo Hengfonna, […]

Klikk her for å lese videre

Vi fikk inn litt for få forslag til navnekonkurransen før sommeren, og ønsker derfor ditt engasjement.   Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal […]

Klikk her for å lese videre

Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal bygges i Ysterhagaveien. Forslagene som velges blir premiert! Det er styringsgruppa for prosjektet som er jury i […]

Klikk her for å lese videre

Alle barn har rett til å trives i barnehagen, og oppleve et trygt miljø for lek og læring. Barns trivsel er voksnes ansvar. Barnehagen skal i samarbeid med foresatte aktivt jobbe for en barnehage fri for mobbing. Personalet i barnehagen er rollemodeller og skal legge til rette for inkludering og vennskap. Barnehagen har et ansvar […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2021–2024 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 12. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett? Da kan […]

Klikk her for å lese videre

I oktober 2019 vedtok kommunestyret i Røros kommune å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer. Den ene barnehagen skal ha fem avdelinger, hvor den ene er samisk avdeling. Den skal bygges på Ysterhagan innen utgangen av 2023. Den andre barnehagen skal ha syv avdelinger og være innflyttingsklar 1. […]

Klikk her for å lese videre

X