Archives

  På grunn av smittetallene i landet, og områdene rundt Røros, reduserer vi, som et smitteverntiltak, åpningstiden for byggesak over disk, og fysiske møter med byggesaksbehandler. De begrensede åpningstidene for byggesaksavtaler vil erfaringsmessig ikke medføre lengre behandlingstid, siden vi går inn i en sesong med færre henvendelser. Når er byggesak tilgjengelig? Byggesaksbehandler er tilgjengelig for […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune ved Ordfører, Isak Veierud Busch og Sametinget ved Sametingspresident, Aili Keskitalo har nå underskrev en midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidlene som blir gjeldene fra 2021. Det var en høytidelig signering som lot seg gjøre under gïelevåhkoe/samisk språkuke på Storstuggu 21.10.2020.

Klikk her for å lese videre

Nå begynner arbeidet med med å sette i stand gavlveggen mot Sangerhuset. Først skal det gamle panelet fjernes og ny vindsperre skal monteres. Deretter kan det nye panelet monteres. Dagens panel skriver seg fra 1950-tallet. Vi har et foto som viser det originale panelet fra 1780. Dette bestod av 3 «skift» med panel med bord på […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Fjellsjøen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i utvalg for plansaker  10.9.2020. Planområdet omfatter området ved Fjellsjøen i Galåen. Hensikten med planarbeidet er å gjøre endringer i eksisterende reguleringsplan for fritidsbebyggelsen i området slik at BYA økes og det tilrettelegges for […]

Klikk her for å lese videre

Et Prosjekt som setter søkelys på hvordan arbeide med brukermedvirkning i utvikling og forbedring av helsetjenesten. Hovedmålet i prosjektet «Brukeren i sentrum» er å kunne bidra til økt mestring og livskvalitet for personer med hjertesykdom og deres nærpersoner. Arbeidsmodellen – «Den vet best hvor skoen trykker den som har den på» Arbeidsmodellen er inspirert av […]

Klikk her for å lese videre

24. september 2020 kl 8.00 – 15.00 veilederkurs for veiledere med lærlinger tilknyttet Fagopplæring i Fjellregionen på Storstuggu. Agenda for veilederkurset finner du her: Agenda Veilederkurs (Endringer på agenda kan komme.) Det er maks 25 plasser på kurset. Kursene har nå to plasser ledig på Røros, og seks plasser igjen på kurset på Tynset. Påmeldingen er nå […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 – 23 år. Søknadsfrist er 31.august. Søknadsskjema og retningslinjer finnes her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/idrett/idrettsstipend-i-Trondelag/

Klikk her for å lese videre

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 11.62020 å sende kulturminneplan for Røros ut til offentlig ettersyn. Planen er sendt ut til hjemmelshavere, lag og foreninger og offentlige myndigheter, men hvem som helst kan sende inn innspill. Vi vil derfor oppfordre til at dere leser plandokumentet, og sender inn merknader. Merknader sendes på e-post […]

Klikk her for å lese videre

Fra 15. juli får man ikke reisekarantene hvis man ankommer Norge fra land i Schengen og EØS med lav smittespredning. Da det er en økt risiko for smitte ved reise til utlandet, har vi i dialog med kommuneoverlegen bestemt at man ikke kan besøke sykehjemmene de første 10 dagene etter ankomst i Norge. For å […]

Klikk her for å lese videre

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11. Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern. Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du på nettsidene […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd […]

Klikk her for å lese videre

Fra mandag den 27 april starter skolen med en gradvis gjenåpning og skolebussene begynner å kjøre igjen. Det legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. Det vil være store endringer i forhold til hva både elever og foresatte er vant til. Det er viktig at både foresatte og skoler veileder elevene […]

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret skal oppnevne meddommere og skjønnsmedlemmer til tingrett, lagmannsrett, jordskifterett og skjønnsrett for perioden 2021-2024. Privatpersoner hjemmehørende i Røros kommune og som er over 21 år og under 70 år per 1. januar 2021, og som ønsker å bli meddommere, kan innen 8. mai 2020 melde sin interesse til postmottak@roros.kommune.no. Du kan også foreslå andre. […]

Klikk her for å lese videre

  Fra april kan alle som har eFaktura-avtale med Røros kommune få fakturert kommunale avgifter hver måned. Har du ikke eFaktura fra oss? Da kan du enkelt opprette dette i nettbanken din. Når du skal opprette avtalen, vil du få spørsmål om eFakturareferanse. Den finner du på fakturaen du fikk på kommunale avgifter i månedsskiftet […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har vedtatt at alle landets barnehager og skoler skal stenges på grunn av koronautbruddet. Foreløpig er skoler, barnehager og skolefritidsordning (SFO) stengt fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Dette har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager. Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den […]

Klikk her for å lese videre

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang i de tre kommunene Røros, Os og Holtålen. Ekstraordinær båndtvang trer i kraft fra og med 15. februar 2020. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet at det nå vurderes å være […]

Klikk her for å lese videre

Ungdommens Hus holder stengt i perioden 29 juli til 19 august på grunn av sliping og lakkering av gulv. Vi åpner igjen mandag 19. august kl. 18:00 Vi ønsker våre klubbere og nye medlemmer velkommen til et sosialt, artig og innholdsrikt skoleår! Åpent for ungdom i alderen 7. tinn til 18 år. Her kan du […]

Klikk her for å lese videre

Rådhuset vårt fremstår med behov for utbedringer og oppgraderinger som vi alle vet. Mange spør og lurer på hva planene er for huset -, og nå begynner det å skje ting og det vil bli igangsatt arbeider!  Litt informasjon om hva som er gjort og hva som er planen videre: • Vinteren 2018/19 har det […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt nr 2 – juli 2019 kan her leses i sin helhet  Viktige datoer sommer/høst 2019 Inspirasjonsmøte for næringslivet (kommer mer)           27. august Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding   01. september Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd RMP                        15. oktober Søknadsfrist for produksjonstilskudd […]

Klikk her for å lese videre

Fokus på psykisk helse i Røros kommune i løpet av 2019 Psykisk helse er noe som berører oss alle, enten med bakgrunn i egen mental helse, som pårørende, eller gjennom at vi møter andre i hverdagen som vi vet at ikke har det bra. I regi av IA-utvalget gjennomføres det et prosjekt ila. 2019 som […]

Klikk her for å lese videre

X