Politikk

Reguleringsplan for Fruvollen ble sluttbehandlet i kommunestyret den 25.-4.2024. Kommunestyret valgte å ikke vedta reguleringsplanen Les behandlingen her. Vi takker for bidrag i planprosessen. Trenger du hjelp til å finne dokumentene kan du ta kontakt med servicetorget.      

Klikk her for å lese videre

I dag har Opplev Røros og Røros kommune signert lisensavtalen om Rørosmartnan! Avtalen gir Opplev Røros lisens til å planlegge, utvikle og gjennomføre Rørosmartnan de neste årene. Røros kommune er glad for at denne avtalen har kommet på plass etter godt samarbeid over tid. Sammen med opplev Røros har vi gjennomført en omfattende strategiprosess som […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker velkommen til markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai. Vi møtes ved Røros kirke klokken 12.00. Markeringen er åpen for alle. Ordfører legger ned krans Arrangør: NVIO avdeling fjellregionen og Røros kommune

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med ny opplæringslov er kommunen pålagt å vedta nye forskrifter for skolene. Kommunestyret har vedtatt å sende fem ulike forskrifter ut på høring. Høringsfristen er 7. juni 2024. Vedtak av nye forskrifter skjer i kommunestyret 20. juni 2024. Innspill sender du til postmottak@roros.kommune.no   Forskriftene på høring Høringsbrev – Lokal forskrift om skolerute i Rossen […]

Klikk her for å lese videre

Onsdag 24. mai hadde ordfører og kommunedirektør et hyggelig møte og en god dialog med biskop Herborg Finnset og hennes følge i forbindelse med bispevisitasen på Røros. Mange tema innenfor lokalsamfunn og tjenester ble berørt, og også samarbeidet mellom kommune og kirke og kirkens funksjon i lokalsamfunnet var noe av det vi snakket om. Takk […]

Klikk her for å lese videre

Vil du være med å utvikle Studiesenter Trøndelag Sør? Vi trenger en engasjert daglig leder i 100 % stilling til å utvikle studiesenteret til å bli en motor for kompetanseutvikling i hele regionen! Fra og med 1. august 2024 etableres Studiesenter Trøndelag Sør som et kommunalt oppgavefelleskap hvor Røros, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu, Oppdal og […]

Klikk her for å lese videre

31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra regjeringen på til sammen 50 millioner kroner. I vår region har Studiesenter Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742 kroner. Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt. Studiesenter Trøndelag Sør, skal dekke kompetansebehovet for høyere utdanning […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet vedtok i sitt møte 11. april å legge saken ut på høring i 6 uker, fra 11. april til 22. mai. Bakgrunn for saken Med bakgrunn i forventet elevtallsutvikling og behov for flere ressurser for å innfri lærernormen ved Røros skole, samt endringer i opplæringsloven fra 1. august 2024, ser formannskapet behov for å […]

Klikk her for å lese videre

(NO/SA) Jorunn og Bjørg Sakrisvoll mottok Røros kommunens femte miljøpris i 2023. Nå trenger vi din hjelp til å finne årets kandidat. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har vedtatt å legge forslag til endringer i områdeplan for Røros sentrum ut til høring. Frist for innspill er 23. mai 2024. Planforslaget følger opp eksisterende bebyggelse med henhold til volum og høyder. Planforslaget samsvarer med gjeldende kommunedelplan for Røros sentrum. Reguleringsplanforslaget tar utgangspunkt i, viderefører og formaliserer eksisterende, bebygd situasjon. Plandokumentene finner […]

Klikk her for å lese videre

Vil du bidra til et viktig samfunnsoppdrag? Da kan du søke om å bli meddommer. Røros kommune skal nå rekruttere nye meddommere og skjønnsmedlemmer til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett for perioden 2025-2028. Hva gjør en meddommer? En meddommer er en vanlig innbygger som er med på å ta avgjørelser i rettssaker på lik linje med […]

Klikk her for å lese videre

Planen ble vedtatt i kommunestyret i Røros den 21. mars 2024. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vi har vurdert alle mottatte høringsinnspill, og endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring kan du lese i saksdokumentene. Vedtatte plandokumenter for Skarpsno (arealplaner.no) Trenger du hjelp til å finne dokumentene kan du ta kontakt med servicetorget. […]

Klikk her for å lese videre

Forslaget til kommunens planstrategi for perioden 2024-2027 er ute til høring. Nå vil vi gjerne har dine innspill. Les høringsdokumentet til planstrategi 2024-2027  Send dine innspill til postmottak@roros.kommune.no, senest 25. april. Merk e-posten din med “Planstrategi 2024-2027”. Du kan også sende innspill i posten til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Hva er en planstrategi? Planstrategien er et […]

Klikk her for å lese videre

[NO/SA] Norges viktigste sted gjennom tidene – Røros er en av kapitteloverskriftene i Reidar Müllers nyeste bok, Norge. Landet vårt gjennom tre milliarder år. Dette, og mye, mer vil forfatteren, forskeren og geologen Müller snakke om når han kommer til Røros bibliotek tirsdag 19. mars kl 19.00. Billetter på Hoopla: https://rorosbibliotek.hoopla.no/event/3420142399 // “Norge. Landet vårt gjennom tre milliarder år” lea Reidar […]

Klikk her for å lese videre

Nå blir det mulig å ta høgskole- og universitetsutdanning i Røros. Studiesenter Trøndelag Sør skal gjøre det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv der du bor! Kommunene Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus danner regionen Trøndelag Sør Dersom regionen vår skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, […]

Klikk her for å lese videre

Her finner du oversikt over alle 27 representantene i Røros kommunestyre i perioden 2023-2027 med bilde, partitilhørighet og kontaktinformasjon. / Daesnie gaajhkh dah 27 saadthalmetjh Rossen tjïelteståvrosne 2023-2027. Daesnie guvvieh, magkeres krirrijste båetieh jïh guktie dejgujmie gaskesadtedh. Alle foto krediteres: Liv Grådal, Røros kommune / Rossen tjïelte Arbeiderpartiet (12 representanter) Isak V. Busch – ordfører […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Rørosregionen brann og redning sender med dette på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (Gebyrforskrift om feiing og tilsyn). Se lenke: Alminnlig høring, Høringsnotat Frist for høringsuttalelser er 12. februar 2024. Uttalelsen må merkes med saksnummer 23/2241, og sendes på e-post: postmottak@roros.kommune.no eller som brev til: Røros kommune v/ […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til handlings- og økonomiplan 2024-2027 er nå lagt ut på høring. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer) Utskriftsversjon er tilgjengelig her. Mens papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på torsdag den 14. desember 2022. Frist for høringsinnspill er torsdag den 7. desember […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til Lov om stadnamn §8, reises det navnesak på nye veinavn i Røros kommune. Høringsfristen er 31.12.2023. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Nye veinavn: Kølfogdveien Bergproberarveien Dalsmoveien   Veinavn 1 og 2 tilhører boligfelt i Gjøsvika. Navnene er i likhet med de fleste øvrige veinavn i området […]

Klikk her for å lese videre

X