Politikk

Formannskapet har vedtatt å legge forslag om helårs gågate i Kjerkgata ut på høring. Forslaget gjelder fra Rauveta ned til Nilsenhjørnet. Etter høringa skal det lages ei utredning der høringsinnspillene er en del av kunnskapsgrunnlaget. Vi ønsker oss derfor høringsinnspill som øker dette grunnlaget. Vi vil vite hvordan ei gågate hele året vil påvirke deg […]

Klikk her for å lese videre

Høsten 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og Røros kommune trenger valgmedarbeidere til å bistå med gjennomføringen i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Forhåndsstemmeperioden varer fra 10. august til 8. september. Valgdagen er mandag 11.  september.​ Riktig gjennomføring av valget er viktig, og vi håper nettopp DU vil være med på laget! Arbeidsoppgaver Valgmedarbeidere skal veilede […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune. Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no I denne saken kan du lese en kort oppsummering av sakene som skal behandles i kommunestyremøtet på torsdag kveld. Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.  8/23 Interpellasjon til kommunestyret 23.03.2023 Representant Erling […]

Klikk her for å lese videre

1000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Røros kommune har fått invitasjon om å melde interesse i å delta i kommunens aller første innbyggerpanel. Hva er innbyggerpanelet? Innbyggerpanelet blir involvert i saker der politikerne har ekstra stort behov for råd og innspill fra innbyggerne. De 16-20 andre paneldeltakere skal sette seg ekstra godt inn i en sak, […]

Klikk her for å lese videre

Tirsdag til fredag i martnasuka er vi å treffe i martnashallen sammen med Rørosbanken, Næringshagen og Næringsklyngen. Sammen forteller vi om jobbmuligheter i kommunen. Du som ikke bor her kan høre om hvordan det er å bo og leve på Røros. Fredag kan du også komme og gi oss dine innspill til ny kulturplan Hvem […]

Klikk her for å lese videre

Vi gleder oss ekstra mye til Rørosmartnan nummer 168! De neste dagene skal vi igjen avholde marked, midt i verdensarven, med handel, folkefest, kulturopplevelser og glede. For oss som bor her, er martnan en del av tidsregningen. Det er det for alle dere som besøker Røros år etter år også. Det er en tradisjon som […]

Klikk her for å lese videre

Det nærmer seg kommunestyrevalg med valgdag den 11. september 2023. I denne saken gis informasjon om hva et politisk parti/gruppe må gjøre for å kunne stille til valg ved kommunevalget 2023 i Røros kommune. Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag innen fristen den 31. mars kl. 12.00. Et […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune legger ut kommunal målsetting for bever på høring med høringsfrist 10. februar 2023. Høringsdokument Forvaltningsplan for bever i Røros kommune. Planperiode 2022 – 2026 Kommunal målsetting for bever i Røros kommune 2023 – 2026

Klikk her for å lese videre

Den 6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres med bl.a. flaggheising, og flere store og små arrangementer. Røros kommune oppfordrer frivillige lag og foreninger til å skjerme 6. februar for møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid. Vi ønsker at det legges til rette for deltakelse på arrangementene i forbindelse med samefolkets dag. Dette vil være et lite, […]

Klikk her for å lese videre

Det er startet arbeid med detaljreguleringsplan for barnehage i Ysterhagaen.  Det er mulig å komme med innspill til planoppstarten. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller til post@selberg.no innen 27.1.2023 . Se også Selberg Arkitekter AS sin hjemmeside. Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av en barnehage med seks avdelinger […]

Klikk her for å lese videre

15. desember vedtok Røros kommunestyre å revidere boplikten: Røros kommunestyre ønsker å revidere boplikten i Røros, FOR-2007-06-07-578, med følgende endring: 1. Boplikt innføres også ved arv ved å sette konsesjonslovens §5 første ledd ut av kraft. 2. Den reviderte boplikten vil gjelde for alle boligeiendommer i Røros kommune. Revideringen legges ut til offentlig høring med […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i sitt møte den 15.12.2022 sak 35/22 å legge detaljregulering for barnehage i Vola ut til høring og offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av en barnehage med seks avdelinger og tilhørende uteområder og infrastruktur i Vola. Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld den 15. desember vedtok kommunestyret i Røros kommune to uttalelser hets, diskriminering og hverdagsrasisme – én mot samiske innbyggere og én mot minoriteter i kommunen. Uttalelse om hets, diskriminering og hverdagsrasisme mot samiske innbyggere Kommunestyret i Røros kommune ser med bekymring på det vi mener er et økende og alvorlig samfunnsproblem med hets, […]

Klikk her for å lese videre

I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det forbudt å skyte opp fyrverkeri. Derfor blir det også i år et flott fellesfyrverkeri som kan sees fra og rundt sentrum. Hvor og når er det forbudt å skyte opp fyrverkeri? I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, for å beskytte […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i sitt møte den 6.10.2022 sak 30/22 å legge detaljregulering for Røros videregående skole ut til høring og offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget avklarer reguleringsstatus for dagens skoleanlegg, og legger til rette for en videreutvikling av skolen. Planområdet omfatter også Verket Røros. Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 15.9.2022, saknr. 26/22 å legge forslag til reguleringsplan for Røros sentrum, planid 20130009_2, ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanforslaget foreslår nye bestemmelser for skilting, belysning og uteservering i Røros sentrum. Plandokumentene finner du ved å søke i Røros kommunes planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 03.00 natt til 12. november ble det nye journalsystemet Helseplattformen tatt i bruk hos i helse- og omsorgstjenestene i Rossen tjïelte / Røros kommune, sammen med St. Olavs Hospital og fem andre kommuner. – Klokka 2.44 i natt meldte vi inn til Helseplattformen at alt var klart hos oss, og klokka 3.00 gikk overgangen […]

Klikk her for å lese videre

Klokken 3.00, lørdag 12. november slår Røros kommune av gamle journalsystemer, og går over til Helseplattformen. – Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. – Vi blir nå med på å bidra til oppfyllelse av det nasjonale målet om èn innbygger – èn journal, det vil si at […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer) Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 2. desember 2022. Frist for høringsinnspill er fredag den 25. november 2022 kl. 12. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune reviderer i disse dager kommuneplanens samfunnsdel, og for å få den nye planen til å bli så god som mulig trenger vi dine innspill. Vi reiser derfor rundt med åpent kontor flere steder i løpet av november. Lurer du på hvordan samfunnsdelen påvirker deg? Har du lyst på en uforpliktende prat med kommunen […]

Klikk her for å lese videre

X