Politikk

Endring av områdeplan for Røros sentrum med planid 20130009_2 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Formålet med planendringen er å innarbeide bestemmelser for virksomhetsskilt, belysning, uteservering m.m. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, […]

Klikk her for å lese videre

Valgstyret har godkjent kommunestyrevalget og signert valgprotokollen. Lenke til valgprotokollen (valgstyrets møtebok) med resultatet i sin helhet. Oversikt over hvem som er valgt inn i kommunestyret for perioden 2023-2027: Arbeiderpartiet (12 representanter) Isak Veierud Busch Sadmira Buljubasic Jon Anders Kokkvoll Elin Louise Silderen Tamnes Oskar Tørres Lindstad Henrik Grønn John Helge Andersen Rune Tørresvold Per Erik […]

Klikk her for å lese videre

Røros bergstad og Circumferensen er tildelt Nordic World Heritage Award for et langvarig godt arbeid med verdensarv i lokalsamfunnet. Verdensarvkoordinator Odd Sletten mottok i går prisen på vegne av alle som bor i Circumferensen. – Det var en ære å motta denne på vegne av de mange som i flere tiår har bidratt i dette […]

Klikk her for å lese videre

Varselet gjelder vurdering av fortau langs Dalsveien i planområdet. Dette er en tilleggsvarsling til reguleringsplanarbeid for Skarpsno (planid 20200017). Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet 13.10.2020. Tilleggsvarselet gjelder at det nå skal sees på mulighet for å tilrettelegge for fortau langs Dalsveien innenfor planområdet. Fortau vil vurderes lagt inn i planen langs sørsiden av Dalsveien. […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune. Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no Kommunestyret skal behandle disse sakene: 55/23 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 31.08.23 – NÆRINGSUTVIKLING I RØROS KOMMUNE 56/23 REFERATSAKER – KOMMUNESTYRET 31.08.23 57/23 DIALOGKONFERANSE 1 – BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024-2027 58/23 UTVIKLING AV PARKEN VED NILSENHJØRNET 59/23 […]

Klikk her for å lese videre

Valgdirektoratet har sendt ut en informasjonsbrosjyre på sørsamisk til alle innbyggere i Røros kommune. Brosjyren gir informasjon om det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Valgdirektoratet har valgt å sende ut brosjyren fordi Røros er samisk forvaltningskommune.

Klikk her for å lese videre

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Finn ut om du står i manntallet Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Listen vil ligge tilgjengelig fra uke 28 og […]

Klikk her for å lese videre

Hvis du ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan du tidligstemme på kommunens servicetorg fra 3. juli 2023 til og med 9. august 2023. Åpningstider Mandag, onsdag, torsdag og fredag (tirsdag stengt) fra klokken 10.00 til klokken 14.00. Har du behov for å stemme utenfor åpningstiden, ta kontakt med servicetorget. […]

Klikk her for å lese videre

Detaljregulering for Fruvollen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Uttalefrist er 2.9.2023. Plandokumentene finner du på servicetorget og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Osloveien 34 og 36 med planid 20200007 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter […]

Klikk her for å lese videre

Som mange sikkert har fått med seg, blir det ikke arrangert Pride på Røros i 2023. Rossen tjïelte / Røros kommune ønsker derfor å bli med å markere Pridemåneden i juni, sammen med resten av landet. I år heiser vi regnbueflaggene, og flagger fra mandag 19. til torsdag 22. juni – i hele kommunen. Tidligere […]

Klikk her for å lese videre

Rossen tjïelte / Røros kommune har lagt kommuneplanens samfunnsdel til høring. Høringsfristen er 1. august 2023. I henhold til kommunens konsultasjonsplikt for samiske interesser (sameloven § 4.4) inviterer vi til et konsultasjonsmøte mandag 21. august kl. 19.00, for å bli enige om de delene som kan påvirke samiske interesser direkte. Vi ber om at dere […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Mattisvollen med planid 20210004 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Vintervoldlia- etappe 3 med planid 2021005 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for boliger Pinstivollen II med planid 20210001 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med […]

Klikk her for å lese videre

Nå har kommunestyret lagt Kommuneplanens samfunnsdel til høring, og vi vil gjerne ha innspill fra deg som innbygger. Alle kan sende oss innspill til postmottak@roros.kommune.no innen 1. august 2023. Innspill kan også leveres til servicetorget i Bergmannsgata 23. Les høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel Hvis du ikke kan lese høringsdokumentet digitalt, kan du få hjelp på servicetorget. […]

Klikk her for å lese videre

Budsjett- og økonomiplan 2024-2027 skal vedtas i kommunestyret den 14. desember. Men budsjettarbeidet starter lenger før det! Den 23. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt på Storstuggu. Dette er kommunestyrets budsjettkonferanse som markerer oppstarten på budsjett- og økonomiplanarbeidet. Innledningsvis fikk kommunestyret informasjon om utfordringene, status og forutsetningene for økonomiarbeidet i årene fremover. Kommunedirektørens administrasjon orienterte også […]

Klikk her for å lese videre

Valglistene ble endelig godkjent av valgstyret 4. mai 2023. Listene ligger nå ute til offentlig ettersyn på servicetorget i Bergmannsgata 23. Vil du lese listene digitalt kan du gjøre det her:  Listeforslag for Rødt Listeforslag for Senterpartiet Listeforslag for Arbeiderpartiet Listeforslag for Sosialistisk Venstreparti Listeforslag for Venstre Listeforslag for Høyre Listeforslag for Røroslista Listeforslag for […]

Klikk her for å lese videre

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 11. mai at Røros kommunes miljøpris 2023 skal gå til Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt for sitt arbeid med sibirstjernen. Jorunn og Bjørg har over lang tid, og primært på frivillig basis, lagt ned en innsats som helt konkret har bidratt med bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Djupsjøen hyttegrend med planid 20210006 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 27.04.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i planregisteret. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, […]

Klikk her for å lese videre

X