Archives

eReseptmodulen som Røros legesenter har hatt problemer med siden forrige torsdag er i orden igjen. Dette betyr at vi nå kan lage elektroniske resepter. Vi beklager ulempen dette har medført for våre pasienter.  

Klikk her for å lese videre

I sammenheng med den uavklarte smittesituasjonen i Os var det 138 personer som testet seg for covid-19 i går.  Vi forventer å få svar på disse testene i løpet av ettermiddagen. Jeg er veldig glad for at det er så mange som tar ansvar og tester seg. Det er avgjørende for å få oversikt over […]

Klikk her for å lese videre

Etter nøye vurdering er det bestemt at arbeidet på Øverhagaen kan starte opp igjen fredag. Dette med bakgrunn i at de som er testet ikke er definert som nærkontakter til den smittede personen i Os kommune. Arbeiderne er ikke satt i karantene, men hvis de får luftveissymptomer skal de teste seg, og være i karantene […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av at smittesituasjonen i Røros kommune  er uavklart per nå, innfører vi noen ekstra tiltak på sykehjem og i omsorgsboliger Besøkende på sykehjem må bruke munnbind under hele besøket Besøkende til omsborgsboliger anbefales å bruke munnbind under hele besøket Så lenge smittesituasjonen er uavklart må nærkontakter til beboere vente med å klemme og […]

Klikk her for å lese videre

Lahkoe biejjine gaajhkh dovnesh! Gratulerer med dagen alle sammen!   Her kan du se programmet for årets markering av samefolkets nasjonaldag.

Klikk her for å lese videre

Nå åpner vi opp for at flere kan besøke beboere på sykehjem. Med bakgrunn i de oppdaterte nasjonale rådene fra 18. januar, fjerner vi nå grensen på maks to nærkontakter per. beboer. Skal du besøke beboere på sykehjem eller i omsorgsbolig er det fortsatt regler du må følge. Oppdatert informasjon for regler ved besøk. Alle som […]

Klikk her for å lese videre

Tross koronasituasjonen har byggesak åpent for publikum. Trenger du veiledning, har spørsmål når det gjelder byggesak, eller har en komplett søknad du vil behandle ta kontakt med servicetorget for å sette opp avtale. Når er byggesak tilgjengelig? Byggesaksbehandler er tilgjengelig for behandling over disk, fysiske møter og telefonmøter tirsdager mellom 10.00 og 17.00. Torsdager mellom […]

Klikk her for å lese videre

Som følge av de nye smittevernstiltakene fra 3. januar fra regjerningen og retningslinjer fra FHI har vi oppdatert dagens rutiner for besøk på våre sykehjem. De to første ukene i januar er det viktig å redusere sosial aktivitet. Med bakgrunn i dette reduserer vi også besøk på våre sykehjem til en til to nærkontakter per beboer. Det er bare disse to som kan komme på besøk så lenge disse restriksjonene gjelder. Sykehjemmet vil ta […]

Klikk her for å lese videre

3. januar kom det innskjerpelser fra regjeringen med bakgrunn i koronasituasjonen i Norge. For avdelingene til kultur og fritid på Røros er det gjort følgende bestemmelser i dag, 4. januar. Disse retningslinjene gjelder i første omgang fram til 18.1.2021:  Biblioteket  Har åpent som vanlig med bestemmelser for antall personer og tid inne på biblioteket. Se facebookside og […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Plikten gjelder også norske statsborgere. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst. Så langt mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må den reisende ta kontakt med […]

Klikk her for å lese videre

Jula står for døra, og mange skal hjem på juleferie. Dersom du bor i utlandet og pendler til Røros på jobb, har du kanskje hatt unntak for innreisekarantene i Norge dersom du har testet deg regelmessig. Det er ikke gjort endringer i reglene for kravet om testing av arbeidspendlere i forbindelse med julen. Dersom du […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har sammen med Sørsamisk helsenettverk hatt lansering av prosjektet «Samisk helseteam – helsetjenester for samisk befolkning» og halvdagseminar i samisk helse på Storstuggu, onsdag denne uka. Arrangementet ble åpnet av en hilsen fra Helsedirektoratets direktør Bjørn Guldvog,  i tillegg til at Røros kommune v/varaordfører Christian Elgaaen og Sametingspresident Aili Keskitalo hadde åpningstaler. Dagen […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Coop Havsjøveien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Utvalg for Plansaker 20.8.2020, sak 27/20.

Klikk her for å lese videre

Byggesakskontoret stenger i uke 29, 30 og 31 på grunn av ferieavvikling. Vi åpner igjen i uke 32 for avtaler på tirsdager mellom klokken 10.00 og 17.00, og  torsdager mellom klokken 10.00 og 15.00. Servicetorget kan svare på generelle spørsmål, og på nettsiden  finner du mye nyttig informasjon. Kontaktinformasjon Ring servicetorget for spørsmål eller for å […]

Klikk her for å lese videre

Vi har startet utlevering av de nye dunkene til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje, og papp og papir. Du må vente til september før du begynner å bruke dunkene. Plastemballasje skal du fortsatt sortere i den gjennomsiktige sekken. I dunken for matavfall ligger det ett informasjonsskriv til deg, og poser som du skal bruke til […]

Klikk her for å lese videre

Kyr på Floan fellesseter på Røros – snart på tur til melking etter dagens beiteinntak!   Landbruksnytt  juli 2020 kan leses her    

Klikk her for å lese videre

Helsestasjonen har åpent alle hverdager mellom klokken 09.00- 15.00 i hele sommer. Vi er endelig tilbake i egne lokaler ved Røros helsesenter, men vi har fått ny inngang (luftveispoliklinikken har vår gamle inngang). Inngangen er tydelig merket.

Klikk her for å lese videre

Smitteverntiltakene opprettholdes i hovedsak som de har vært fram til nå, men størrelsen på de faste gruppene (kohortene) er nå utvidet til hele barnehageavdelinger. Det åpnes også for at det til en viss grad kan være samarbeid mellom to avdelinger. Smitteverntiltakene bestemmes nå etter en trafikklysmodell. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 5. juni vil elever på alle trinn i Røros kommune være tilbake på skolen. Skolene vil ha normal drift, og ingen elever vil ha hjemmeskole etter denne dagen. Åpningstiden ved SFO og barnehager er også tilbake til ordinære tider fra fredag. Bussene vil gå som normalt. Smitteverntiltak for å unngå spredning av smitte Tiltakene […]

Klikk her for å lese videre

I år er det stor sannsynlighet for vårflom. Det er meldt fint vær og høy temperatur i dagene fremover, og mye snø smelter i fjellet. Som privatperson er det en del ting det kan være lurt å tenke på for å være best mulig forberedt. NVE har laget fem nyttige filmer. Du kan se filmene […]

Klikk her for å lese videre

X