Bygge og bo

Vi har kunnskapsgrunnlaget for å redusere tapet av natur. Men for å kunne gjøre de riktige veivalgene, må kunnskapen være tilgjengelig på en måte som er relevant for beslutningstakerne i forvaltningsmiljøet. Dette skal prosjektet ECoMAP foreslå løsninger på, og Røros kommune er en av prosjektpartnerne. For oss i Røros kommune er det utrolig spennende og […]

Klikk her for å lese videre

Reguleringsplan for Fruvollen ble sluttbehandlet i kommunestyret den 25.-4.2024. Kommunestyret valgte å ikke vedta reguleringsplanen Les behandlingen her. Vi takker for bidrag i planprosessen. Trenger du hjelp til å finne dokumentene kan du ta kontakt med servicetorget.      

Klikk her for å lese videre

Et mål i klimaplanen vår, er å gå fra bensin og diesel til el-bil på alle biler i kommunens tjenester. Dette gjør vi gradvis. Vi venter til de eldre bilene skal byttes til nye, og da velger vi el-bil så langt det lar seg gjør. Vi startet med å bytte alle personbiler med elbil, og […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med bygging av den nye Hengfonna barnehage / Gåeblie maanagïerte i Røros kommune, er de to lokale kunstnere Per Lysgaard og Christer Tronsmed tildelt kunstoppdrag inne i barnehagen. Røros kommune har satt ned en kunstkomité i forbindelse med bygging av den nye store barnehagen som nå er i ferd med å reise seg […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har vedtatt å legge forslag til endringer i områdeplan for Røros sentrum ut til høring. Frist for innspill er 23. mai 2024. Planforslaget følger opp eksisterende bebyggelse med henhold til volum og høyder. Planforslaget samsvarer med gjeldende kommunedelplan for Røros sentrum. Reguleringsplanforslaget tar utgangspunkt i, viderefører og formaliserer eksisterende, bebygd situasjon. Plandokumentene finner […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 24. gang handverksdager på Røros i perioden 21. – 25. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årets kurs er: • Rapping – overflater av leire med tre som underlag • Dekorative malingsteknikker • Ramtredører • “Fra […]

Klikk her for å lese videre

Planen ble vedtatt i kommunestyret i Røros den 21. mars 2024. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vi har vurdert alle mottatte høringsinnspill, og endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse etter høring kan du lese i saksdokumentene. Vedtatte plandokumenter for Skarpsno (arealplaner.no) Trenger du hjelp til å finne dokumentene kan du ta kontakt med servicetorget. […]

Klikk her for å lese videre

[NO/SA] Her kan du hente nye poser: – Gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien – Servicetorget – Coop marked Glåmos – Coop marked Brekken – Coop Mega – Rema 1000 Les mer om avfall og gjenvinning her. // Jis ih vielie påassenh plaasteraatese jallh beapmoeraatese utnieh, datne maahtah orre påassenh daesnie veedtjedh: – Gjenvinningsstasjovne, Havsjøveien – Servicetåarje – […]

Klikk her for å lese videre

Forslaget til kommunens planstrategi for perioden 2024-2027 er ute til høring. Nå vil vi gjerne har dine innspill. Les høringsdokumentet til planstrategi 2024-2027  Send dine innspill til postmottak@roros.kommune.no, senest 25. april. Merk e-posten din med “Planstrategi 2024-2027”. Du kan også sende innspill i posten til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Hva er en planstrategi? Planstrategien er et […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på strekningen mellom Singsås og Ålen, på fylkesveg 30. Dette er viktig med tanke på den økte trafikken som kommer med vinterferien og Rørosmartnan (20.- 24. februar).  De siste dagene er veien høvlet og is er fjernet. Resultater og det gjør veien bedre og tryggere å kjøre på. Les mer om tiltakene fylkeskommuen gjør […]

Klikk her for å lese videre

Nå som Femundløpet er ferdig har uteseksjonen lagt en plan for å klargjøre sentrum for Martnan og ber om at det ikke parkeres biler i gata den natta det skal høvles. På grunn av sikkerhetshensyn vil arbeidet foregå om natta. Ettersom snødeponiet er flyttet vil det i år kreve flere kjøretøy og lengre tid enn […]

Klikk her for å lese videre

Ved krysset Konstknektveien/Volaveien, vil det fra mandag 12.02 til torsdag 15.02 pågå gravearbeid, som stenger veien. Omkjøring vil bli skiltet.

Klikk her for å lese videre

Onsdag 24. og torsdag 25. januar skal det arrangeres TAS-øvelse i storsalen på Øverhagaen. TAS-står for tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid, og øvelsen er i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette er en samøvelse der både politi, brann, ambulanse, helsevakt og leger er representert. Hovedmålet med kursene er å spare livsviktig tid for pasientene, og kursene tar […]

Klikk her for å lese videre

Vi implementerer nytt saksbehandlingssystem, Acos WebSak, for å forbedre tjenestene våre. Systemet blir satt i drift 2. februar. Det blir et kort opphold i journalføring av saker fra 27. januar til og med 1. februar Om nytt saksbehandlingssystem Røros kommune går en spennende tid i møte når vi bytter til nytt saksbehandlersystem. Det nye saksbehandlingssystemet […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 01.12.23 stenges Konstknektveien i en periode på dagen. Veien blir stengt ved avkjøring An-Magritts-veien. Stengingen skyldes arbeid med omlegging av en strømkabel. Omkjøring vil skiltes. Beklager ulempene dette medfører!

Klikk her for å lese videre

Fra torsdag 26. oktober kl. 19.30 og frem til natt/morgen fredag 27. oktober stenges krysset til Stormoen. Dette gjøres på grunn av arbeid med en stikkledning. Alle som skal til Stormoen må velge omkjøring om Stamphusveien.  Se vedlagt bilde for alternativ vei i denne perioden. Beklager ulempene dette medfører!

Klikk her for å lese videre

Torsdag 19. oktober hadde vi offisiell åpning av Beredskapsenter. Det ble en fin markering med underholdning av Politikoret og god lokalprodusert mat til våre inviterte gjester. I beredskapsenteret er flere samlokalisert på tvers av etater og avdelinger som er teknisk driftsavdeling, Politi, Brann og redning, sivilforsvaret, hjelpemidler og Røros parkering. Her skal vi utvikle vår […]

Klikk her for å lese videre

Bukkvollveien stenges for gjennomkjøring ved Bukkvollveien 122, i morgen tirsdag 17.oktober, fra kl. 09.00 på grunn av skifte av stikkrenne. Veien holdes stengt så lenge gravearbeidet pågår. Forventet åpningstid er ca. kl. 14.00.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har vedtatt å legge forslag til endringer i områdeplan for Røros sentrum ut til høring. Frist for innspill er 17. november 2023. Ny avkjøring til Rema fra Falunveien Klekkeriet ved Sjøbakken reguleres til næringsformål Ny bestemmelse om størrelse på redskapsskjul i parsellhagen Hensynssone grønnstruktur ved Hyttelva fjernes Utvidet parkeringsareal ved Domus reguleres til […]

Klikk her for å lese videre

X