Archives

Rørosmuseet arrangerer for 24. gang handverksdager på Røros i perioden 21. – 25. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årets kurs er: • Rapping – overflater av leire med tre som underlag • Dekorative malingsteknikker • Ramtredører • “Fra […]

Klikk her for å lese videre

[NO/SA] Her kan du hente nye poser: – Gjenvinningsstasjonen i Havsjøveien – Servicetorget – Coop marked Glåmos – Coop marked Brekken – Coop Mega – Rema 1000 Les mer om avfall og gjenvinning her. // Jis ih vielie påassenh plaasteraatese jallh beapmoeraatese utnieh, datne maahtah orre påassenh daesnie veedtjedh: – Gjenvinningsstasjovne, Havsjøveien – Servicetåarje – […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Risten-Marja Inga Alle kommuner i Trøndelag har hjortevilt og/eller tamrein/villrein i fjell og utmark. Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. De er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan […]

Klikk her for å lese videre

VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) kalles også Aursundfondet. Fondet består av midler som utbetales av eier av konsesjonsrettighetene i Aursunden. Midlene kan kun brukes til vilt-, fiske- og friluftstiltak i nedslagsfeltet til Aursunden. Her finner du vedtektene til fondet. Søknadsfristen er 1. april 2024. Hva kan du søke på? • Det kan søkes […]

Klikk her for å lese videre

Nå som Femundløpet er ferdig har uteseksjonen lagt en plan for å klargjøre sentrum for Martnan og ber om at det ikke parkeres biler i gata den natta det skal høvles. På grunn av sikkerhetshensyn vil arbeidet foregå om natta. Ettersom snødeponiet er flyttet vil det i år kreve flere kjøretøy og lengre tid enn […]

Klikk her for å lese videre

Ved krysset Konstknektveien/Volaveien, vil det fra mandag 12.02 til torsdag 15.02 pågå gravearbeid, som stenger veien. Omkjøring vil bli skiltet.

Klikk her for å lese videre

På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen som egentlig består av rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger.  I februar 2023 ble det startet et prosjekt med å restaurere disse områdene, og dette arbeidet fortsetter nå i januar 2024.  Dette […]

Klikk her for å lese videre

Veterinærvakt for Røros og Holtålen vaktdistrikt nå er lagt ut på anbud. Les mer https://www.doffin.no/notices/2023-101581

Klikk her for å lese videre

Hele Norge øver / Mijjieh lïerebe Tema for årets Egenberedskapsuke er ØVE. Øvelse gjør mester! Det gjelder også for krisehåndtering. På hjemmesiden til sikkerhverdag.no finnes fire enkle øvelser alle kan gjennomføre på mobil og PC, og mange gode tips om hvordan man kan dekke de grunnleggende behovene i en krisesituasjon. // Daan jaepien Jïjtjeryöjredimmievåhkoen aamhtese lea “ØVE” […]

Klikk her for å lese videre

Er du berørt av en annens rusavhengighet og/eller psykisk sykdom, og behøver noen å snakke med? Norske Kvinners Sanitetsforenings veiledningssenter for pårørende er på Røros følgende dager: onsdag 25. oktober onsdag 22. november onsdag 13. desember Kontaktinformasjon for å bestille time: Mobil: 922 50 132 Sentralbord: 45 14 21 44 E-post: eva.grøntvedt@veiledningssenter.no Se her for […]

Klikk her for å lese videre

Bukkvollveien stenges for gjennomkjøring ved Bukkvollveien 122, i morgen tirsdag 17.oktober, fra kl. 09.00 på grunn av skifte av stikkrenne. Veien holdes stengt så lenge gravearbeidet pågår. Forventet åpningstid er ca. kl. 14.00.

Klikk her for å lese videre

I påskebrevet varslet vi om at kommunen inviterer til et nytt møte med dere som er eiere av hytter i Røros. Nå er det utsendt digitalt brev om at møtet blir under julemarkedet, den 9.12.2023. Vi håper at du/dere setter av datoen allerede nå. Vi kommer tilbake med invitasjon. // Påskeprievesne bïeljelimh Rossen tjïelte orre […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Inger Grøtli Nasjonalparkstyret ønsker innspill til revisjon av forvaltningsplanene for Øyungen landskapsvernområde og Ledalen landskapsvernområde fra lag og organisasjoner, offentlige instanser og enkeltpersoner. Offentlige oppstartsmøter vil bli holdt: Røros, Veksthuset – tirsdag 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 – Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros. Møterom: Femunden, 2. etasje. Ålen, Hovet – torsdag 26. oktober kl. […]

Klikk her for å lese videre

Her kommer siste nytt fra kommunal Landbruksavdeling. Les landbruksnytt her

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Bilde: Kart over målinger planlagt for 2023 (blå) og gjennomført i 2022 (grå). Dette er en fortsettelse av […]

Klikk her for å lese videre

Oppmålingsavdelingen i Røros kommune har i løpet av juni 2023 hatt rutinemessig tilsyn fra Kartverket. Hensikten er å kontrollere at arbeidet vi utfører er i samsvar med gjeldende lover og regler. – Slike jevnlige tilsyn er svært nyttig for oss, og gjør at vi hele tiden kan forbedre vår saksbehandling og våre rutiner, sier Benjamin […]

Klikk her for å lese videre

Paneldebatt i Vidarheim, Tolga Fredag 8. september 2023 Kl.19.00  

Klikk her for å lese videre

Det er klar for ny runde med utlysning av løyver for ervervskjøring med snøscooter i Røros Kommune. Perioden blir som før på fire sesonger (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027). En sesong går fra snøen legger seg til 05. mai påfølgende år. Saksgangen blir som følgende: De som har hatt løyve kontaktes i brev. Videre legges […]

Klikk her for å lese videre

Buerie biejjie! Vedlagt ligger nyhetsbrev nr 4 i 2023 fra Reindriftsavdelinga. Om dere ikke har fått lest tidligere nyhetsbrev, så er de lagt på heimesida til Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Reindrift/vare-nyhetsbrev/les-vare-nyhetsbrev2/ . Minner om at det blir førslaktermøter i år også. Mest sannsynlig på Røros den 30.08. og på Snåsa enten den 31.08 eller 1.09. Mer info kommer! […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har tildelt oppdraget med bygging av Hengfonna barnehage i Vola til Johan Kjellmark AS. Vi gleder oss til å få ny barnehage på plass med gode bygg og uteområder for barna, ansatte og foreldre/ foresatte. Vi er glade for å ha fått med oss en solid lokal entreprenør. Kontraktsummen er på 71 millioner, […]

Klikk her for å lese videre

X