Archives

Mange rådyr har nå en utfordrende tid i vente, med mye snø og fettressurser som begynner å bli oppbrukt. Røros kommune oppfordrer alle som er ute og lufter seg i vårsola om å ta ekstra hensyn til rådyrene. Det meldes nå om rådyrspor i mange skiløyper, brøyta veier og boligområder. Rådyrene som bor nært folk […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 23. gang handverksdager på Røros i perioden 23. – 27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årets kurs er: • Skifer – fra brott til trappemuring • Overflatebehandling med limfarge – interiør • Tradisjonelle reiste konstruksjoner […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Risten-Marja Inga Alle kommuner i Trøndelag har hjortevilt og/eller tamrein/villrein i fjell og utmark. Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. De er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan […]

Klikk her for å lese videre

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars. Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. […]

Klikk her for å lese videre

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 12.-31. mars, trolig 3-4 dager. Arbeidet vil kunne foregå i kommunene Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros. Aktiviteten vil i stor […]

Klikk her for å lese videre

VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) kalles også Aursundfondet. Fondet består av midler som utbetales av eier av konsesjonsrettighetene i Aursunden. Midlene kan kun brukes til vilt-, fiske- og friluftstiltak i nedslagsfeltet til Aursunden. Her finner du vedtektene til fondet. Søknadsfristen er 1. april 2023. Hva kan du søke på? • Det kan søkes […]

Klikk her for å lese videre

På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen med rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger. Skogen skal derfor restaureres, og i vinter skal grana fjernes og transporteres ut til Skjevdalen. Her kan du se kart som viser hvor granplantefeltene ligger. […]

Klikk her for å lese videre

Forsvaret rekvirerer øvingslende til gjennomføring av mobilitetstesting av nytt lett terrengkjøretøy vinter. Forsvaret skal i perioden 20.-25. februar 2023 gjennomføre testingen. Aktiviteten vil foregå både på offentlig og privat vei og i terreng. All kjøring i terreng vil foregå utenfor Nasjonalparker og verneområder. Ansvarlig leder for gjennomføring av testaktiviteten kan treffes på tlf 924 61 […]

Klikk her for å lese videre

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager ligger i FORESATTPORTALEN. Mer informasjon finnes på Røros kommunes nettside: https://roros.kommune.no/roros-kommune-forside/barnehage/ Link til søknadsskjema: https://barnehage.visma.no/roros – Barnehageåret starter 15.august. – Kommunale barnehager har 50 % og 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider. – Samisk tilbud i Ysterhagaen barnehage. – Det er ikke nødvendig å søke på nytt […]

Klikk her for å lese videre

Vær oppmerksom i trafikken. Om ulykken er ute er det smart å ha et viltbånd i bilen. Viltbåndet reduserer ikke ulykkesrisikoen, men hjelper deg med å opptre korrekt om uhellet skulle være ute. Du bidrar til å redusere dyrelidelser ved å øke effektiviteten til fallviltmannskapet. Viltbåndet kan henges opp i nærmeste tre der påkjørselen har […]

Klikk her for å lese videre

Innskriving av førsteklasseelver på Brekken Oppvekst og Lokalsenter: Mandag 13.02.2023 klokken 15.00. Oppmøte i amfiet på skolen. Velkommen! Innskriving av førsteklasseelver på Glåmos Oppvekstsenter: Torsdag 16. februar kl.15.30 Oppmøte på skolen. Velkommen!

Klikk her for å lese videre

Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. biejjien 2023 Feiring av Samenes nasjonaldag på Røros 6. februar 2023 Aajege, Rørosmuseet, Åarjelsaemien healsoeviermie jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh hïeljen 2023 Plaassjesne. Aajege, Rørosmuseet, Sørsamisk helsenettverk og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag 2023 på Røros. Her finner du program.

Klikk her for å lese videre

Innskriving av nytt 1.trinn ved Røros skole – Sundveien skole 1.-4.trinn. Onsdag 15.02.23 kl. 15.30 – 19.45 Torsdag 16.02.23 kl. 15.30 – 19.45 Hver enkelt får invitasjon om eksakt tidspunkt via e-post eller Min skole.

Klikk her for å lese videre

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over […]

Klikk her for å lese videre

Vi har nydelige Allaq – Dållen Gïele som vi spiller i Røros Storstuggu i morgen tirsdag 17. januar kl. 19. Første helaftens forestilling med åarjelhsamien som hovedspråk. Tekstes mellom samisk og norsk. Handler om klima, det grønne skiftet, det at vi som urfolk ikke er problemet, men en del av løsningen. Omtale av forestillingen kan […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune legger ut kommunal målsetting for bever på høring med høringsfrist 10. februar 2023. Høringsdokument Forvaltningsplan for bever i Røros kommune. Planperiode 2022 – 2026 Kommunal målsetting for bever i Røros kommune 2023 – 2026

Klikk her for å lese videre

Vi takker for god respons og kjempeoppmøte på hyttebeboertreffet lørdag den 3. desember. Det ble et vellykket arrangement med over 200 deltakere.

Klikk her for å lese videre

Våren 2022 rettet Røros kommune en henvendelse til innbyggerne om mulige boliger for flyktninger fra Ukraina. Da fikk vi en fantastisk respons med et stort antall boliger som ble stilt til disposisjon, og vi fikk bosatt alle flyktningene. Røros kommune opplever nå et stort antall henvendelser fra immigrasjonsmyndighetene med nye fordelinger av flyktninger fra Ukraina. […]

Klikk her for å lese videre

Hva slags utstyr har du i ditt beredskapslager? Test beredskapsutstyret – da er du bedre forberedt hvis du plutselig må bruke det. Lær mer om egenberedskap her: https://www.sikkerhverdag.no/ Sjekk din egenberedskap! Informasjon om egenberedskap på ulike språk Brosjyrer og informasjonsmateriell om egenberedskap er tilgjengelig på ulike språk. Her har sikkerhverdag.no samlet ulike språkversjoner av sine råd.

Klikk her for å lese videre

Egenberedskapsuka er en årlig kampanje der innbyggerne oppfordres til å ta ansvar for sin egenberedskap. Kampanjen gjennomføres i uke 44, fra 31. oktober til 6. november. Har du begynt med egenberedskap? Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?  Det viktigste innholdet […]

Klikk her for å lese videre

X