Archives

Her kommer siste nytt fra kommunal Landbruksavdeling. Les landbruksnytt her

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Bilde: Kart over målinger planlagt for 2023 (blå) og gjennomført i 2022 (grå). Dette er en fortsettelse av […]

Klikk her for å lese videre

Oppmålingsavdelingen i Røros kommune har i løpet av juni 2023 hatt rutinemessig tilsyn fra Kartverket. Hensikten er å kontrollere at arbeidet vi utfører er i samsvar med gjeldende lover og regler. – Slike jevnlige tilsyn er svært nyttig for oss, og gjør at vi hele tiden kan forbedre vår saksbehandling og våre rutiner, sier Benjamin […]

Klikk her for å lese videre

Paneldebatt i Vidarheim, Tolga Fredag 8. september 2023 Kl.19.00  

Klikk her for å lese videre

Det er klar for ny runde med utlysning av løyver for ervervskjøring med snøscooter i Røros Kommune. Perioden blir som før på fire sesonger (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027). En sesong går fra snøen legger seg til 05. mai påfølgende år. Saksgangen blir som følgende: De som har hatt løyve kontaktes i brev. Videre legges […]

Klikk her for å lese videre

Buerie biejjie! Vedlagt ligger nyhetsbrev nr 4 i 2023 fra Reindriftsavdelinga. Om dere ikke har fått lest tidligere nyhetsbrev, så er de lagt på heimesida til Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Reindrift/vare-nyhetsbrev/les-vare-nyhetsbrev2/ . Minner om at det blir førslaktermøter i år også. Mest sannsynlig på Røros den 30.08. og på Snåsa enten den 31.08 eller 1.09. Mer info kommer! […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har tildelt oppdraget med bygging av Hengfonna barnehage i Vola til Johan Kjellmark AS. Vi gleder oss til å få ny barnehage på plass med gode bygg og uteområder for barna, ansatte og foreldre/ foresatte. Vi er glade for å ha fått med oss en solid lokal entreprenør. Kontraktsummen er på 71 millioner, […]

Klikk her for å lese videre

Gruppetime- forebyggende, på Øverhagaen, tar sommerferie fra 22.06 til 17.08. Det vil si at siste trening er 22.6 og første trening etter sommerferie er 17.08.

Klikk her for å lese videre

På grunn av kurs for NAV-ansatte er veiledningssenteret stengt for dropp inn førstkommende fredag, 2. juni 2023. Vakttelefon 469 06 249 er betjent som vanlig.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune inviterer til sentrumsseminar 9. mai fra kl. 18.00 – 20.00 Sted: Bergstaden hotell konferanserom An-Magritt Tema for seminaret er: Arrangement veileder/ forskrift v/ Morten Tøndel, Dag Øyen og Frode Skogås Vi er dyktige på arrangement i Røros, men det er stadig noe vi kan bli bedre på og utvikle enda mer. Hvilke utfordringer […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 20. April er det oppstart på ny gruppetrening her på Øverhagaen igjennom fysioterapien. Dette er et lavterskeltilbud der alle kan komme og trene. Gruppetimen har som mål å øke styrke og mobilitet. Det blir en gruppetrening med kroppsvekt som belastning og vi vil trene både stående, sittende på stol og på matte. Det vil […]

Klikk her for å lese videre

  Invitasjon til presentasjon av vegetasjonskartleggingen i Røros i 2022. Onsdag 12. april kl 12 på Storstuggu Alle interesserte velkommen!

Klikk her for å lese videre

Mange rådyr har nå en utfordrende tid i vente, med mye snø og fettressurser som begynner å bli oppbrukt. Røros kommune oppfordrer alle som er ute og lufter seg i vårsola om å ta ekstra hensyn til rådyrene. Det meldes nå om rådyrspor i mange skiløyper, brøyta veier og boligområder. Rådyrene som bor nært folk […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 23. gang handverksdager på Røros i perioden 23. – 27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årets kurs er: • Skifer – fra brott til trappemuring • Overflatebehandling med limfarge – interiør • Tradisjonelle reiste konstruksjoner […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Risten-Marja Inga Alle kommuner i Trøndelag har hjortevilt og/eller tamrein/villrein i fjell og utmark. Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. De er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan […]

Klikk her for å lese videre

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars. Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. […]

Klikk her for å lese videre

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 12.-31. mars, trolig 3-4 dager. Arbeidet vil kunne foregå i kommunene Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros. Aktiviteten vil i stor […]

Klikk her for å lese videre

VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) kalles også Aursundfondet. Fondet består av midler som utbetales av eier av konsesjonsrettighetene i Aursunden. Midlene kan kun brukes til vilt-, fiske- og friluftstiltak i nedslagsfeltet til Aursunden. Her finner du vedtektene til fondet. Søknadsfristen er 1. april 2023. Hva kan du søke på? • Det kan søkes […]

Klikk her for å lese videre

På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen med rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger. Skogen skal derfor restaureres, og i vinter skal grana fjernes og transporteres ut til Skjevdalen. Her kan du se kart som viser hvor granplantefeltene ligger. […]

Klikk her for å lese videre

Forsvaret rekvirerer øvingslende til gjennomføring av mobilitetstesting av nytt lett terrengkjøretøy vinter. Forsvaret skal i perioden 20.-25. februar 2023 gjennomføre testingen. Aktiviteten vil foregå både på offentlig og privat vei og i terreng. All kjøring i terreng vil foregå utenfor Nasjonalparker og verneområder. Ansvarlig leder for gjennomføring av testaktiviteten kan treffes på tlf 924 61 […]

Klikk her for å lese videre

X