Arbeid, aktivitet og familie

Det stenges mandag 13. mai og tirsdag 14.mai mellom kl. 07.00 og 16.00. Bergstaden Elektro  skal bruke lift for å utføre arbeid på tak for Rørosbanken.  

Klikk her for å lese videre

Vil du være med å utvikle Studiesenter Trøndelag Sør? Vi trenger en engasjert daglig leder i 100 % stilling til å utvikle studiesenteret til å bli en motor for kompetanseutvikling i hele regionen! Fra og med 1. august 2024 etableres Studiesenter Trøndelag Sør som et kommunalt oppgavefelleskap hvor Røros, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu, Oppdal og […]

Klikk her for å lese videre

31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra regjeringen på til sammen 50 millioner kroner. I vår region har Studiesenter Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742 kroner. Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt. Studiesenter Trøndelag Sør, skal dekke kompetansebehovet for høyere utdanning […]

Klikk her for å lese videre

Nå som Femundløpet er ferdig har uteseksjonen lagt en plan for å klargjøre sentrum for Martnan og ber om at det ikke parkeres biler i gata den natta det skal høvles. På grunn av sikkerhetshensyn vil arbeidet foregå om natta. Ettersom snødeponiet er flyttet vil det i år kreve flere kjøretøy og lengre tid enn […]

Klikk her for å lese videre

I Røros kommune kan vi bruke bestillingstransport fra AtB. Tidligere het det “fleksible transporttjenester”, men AtB har nå samlet dette i AtB Bestill. Her finner du tilbudet i Røros og andre kommuner

Klikk her for å lese videre

Nå blir det mulig å ta høgskole- og universitetsutdanning i Røros. Studiesenter Trøndelag Sør skal gjøre det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv der du bor! Kommunene Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus danner regionen Trøndelag Sør Dersom regionen vår skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, […]

Klikk her for å lese videre

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for deg som ønsker å lære noen metoder og teknikker til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Alle som har en form for belastning som gjør at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne kan delta på kurset. Kurset går over 10 kvelder, med oppstart […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Krigen i Ukraina har sendt mange på flukt. Antallet flyktninger som kommer til Norge gjør at behovet for utleieboliger er stort. For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, har Direktoratet for byggkvalitet lansert nettsiden boligdugnaden.no. Her finner du som er boligeier informasjon som hjelper deg å vurdere det du vil leie ut, […]

Klikk her for å lese videre

Sofakampen feirer femårs-jubileum i år! I 2019 lanserte Røros kommune og SpareBank 1 SMN Sofakampen for første gang. Målet var – og er fortsatt – å motivere alle kommunens innbyggere til å komme seg opp av sofaen og ut på større og mindre turer. De siste fire årene har opplegget bidratt til at innbyggere, hyttefolk og andre […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 20. April er det oppstart på ny gruppetrening her på Øverhagaen igjennom fysioterapien. Dette er et lavterskeltilbud der alle kan komme og trene. Gruppetimen har som mål å øke styrke og mobilitet. Det blir en gruppetrening med kroppsvekt som belastning og vi vil trene både stående, sittende på stol og på matte. Det vil […]

Klikk her for å lese videre

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars. Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. […]

Klikk her for å lese videre

Forsvaret rekvirerer øvingslende til gjennomføring av mobilitetstesting av nytt lett terrengkjøretøy vinter. Forsvaret skal i perioden 20.-25. februar 2023 gjennomføre testingen. Aktiviteten vil foregå både på offentlig og privat vei og i terreng. All kjøring i terreng vil foregå utenfor Nasjonalparker og verneområder. Ansvarlig leder for gjennomføring av testaktiviteten kan treffes på tlf 924 61 […]

Klikk her for å lese videre

Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. biejjien 2023 Feiring av Samenes nasjonaldag på Røros 6. februar 2023 Aajege, Rørosmuseet, Åarjelsaemien healsoeviermie jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh hïeljen 2023 Plaassjesne. Aajege, Rørosmuseet, Sørsamisk helsenettverk og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag 2023 på Røros. Her finner du program.

Klikk her for å lese videre

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker med dette å rette en stor takk til alle bidragsytere som engasjerte seg da vi etterspurte ved til flyktningene våre før jul. Dere bidro til at flyktningene hadde varme omgivelser i en ellers krevende tid for dem. En jul på flukt borte fra eget hjem og nettverk. Folk ga bort ved fra egen […]

Klikk her for å lese videre

Kommunen trenger en tettere kontakt med næringslivet for å kunne legge best mulig til rette for verdiskaping og utvikling. Hver uke gjennomfører næringskoordinatoren “Ukens Besøk” hos minst 1 bedrift. Vil din bedrift ha besøk? Ta kontakt ved å sende e-post til elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no eller ved å ringe/sende SMS til 926 57 906. Besøkene varer 1-1.5 time […]

Klikk her for å lese videre

Vi takker for god respons og kjempeoppmøte på hyttebeboertreffet lørdag den 3. desember. Det ble et vellykket arrangement med over 200 deltakere.

Klikk her for å lese videre

AtB har laget en spørreundersøkelse som kartlegger reisevaner og holdninger i Trøndelag 2022. Undersøkelsens formål er å kartlegge innbyggerne i Trøndelag sine reisevaner. Uansett hvordan eller hvor mye man reiser, er det viktig å delta på undersøkelsen. Svar på undersøkelsen om reisevaner fra AtB! Da er du med å påvirke hvordan kollektivtilbudet med buss utformes. Behovet […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune reviderer i disse dager kommuneplanens samfunnsdel, og for å få den nye planen til å bli så god som mulig trenger vi dine innspill. Vi reiser derfor rundt med åpent kontor flere steder i løpet av november. Lurer du på hvordan samfunnsdelen påvirker deg? Har du lyst på en uforpliktende prat med kommunen […]

Klikk her for å lese videre

X