Arbeid, aktivitet og familie

Deler av Ole Guldals gate vil i perioder bli stengt i uke 39. Hvor det stenges er avmerket i kartet og det blir skiltet på stedet i de aktuelle dagene. Rød : stengt mandag 21.09. kl 08.00-15.00 Blå : stengt tirsdag 22.09. kl 08.00-15.00 Grønn : stengt onsdag 23.09. kl 08.00-15.00

Continue Reading

Røros kommune har mottatt 2.078.421 kroner i ekstraordinært tilskudd til det kommunale næringsfondet. Dette er en del av den offentlige krisepakken fra regjeringen til næringslivet for å motvirke konsekvensene av covid-19-utbruddet. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Hvem kan motta […]

Continue Reading

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO (skolefritidsordningen) for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særlig tilrettelegging. I pressemeldingen 07.07.2020 skriver regjeringen: “Regjeringen er opptatt av å redusere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til […]

Continue Reading

Ny frist for å komme med innspill er satt til 30. august 2020. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no Høringsdokumentet finner du her.

Continue Reading

En annerledes sommer er over og de fleste av oss er tilbake på jobb, skole og hverdag. På Røros har vi hatt en sommer med et yrende folkeliv og mange besøkende på Røros. – Vi ser at både lokalbefolkningen, hyttefolk, turister og lokalt næringsliv har tatt gode smittevernhensyn – til det beste for seg selv […]

Continue Reading

Kommunedirektøren har i dag, 13. august, sendt ut sak om rapporten «Oppvekst – struktur, kompetanse og ressurser» til politisk behandling. Rapporten ble sendt ut på høring 7. mai med frist for innspill 18. juni. Det kom inn 38 innspill. Kommunedirektøren er glad for engasjementet i saken og alle høringsinnspill som har kommet. Innspillene har vært […]

Continue Reading

Velkommen tilbake til skolestart! Første skoledag høsten 2020 er mandag 17. august  Røros skole: 2-10. trinn Elever på 2-10. trinn starter mandag 17. august kl. 08.00, med oppmøte utenfor sitt trinnareal. 1.trinn: Elever på 1. trinn har oppmøte 17. august kl. 09.00 utenfor A-fløya. SFO er stengt 12., 13. og 14. august pga planleggingsdager. Nytt SFO-år […]

Continue Reading

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte […]

Continue Reading

Trøndersk Matfestival på Røros  Peder Hiorts gate fra Nilsenhjørnet til krysset mot Hans Aasens gate ved Frelsesarmeen stenges for trafikk fra torsdag 30. juli kl. 17.00 til lørdag 1. august kl. 18.00. Kveldsåpent Bergmannsgata stenges fra kl. 7.00 fredag 31. juli.

Continue Reading

Vi er nå i gang med å utarbeide kommunens planstrategi for 2020–2023, og ønsker dine innspill. Har du tanker om hvilke utfordringer vi har, og hvilken retning rørossamfunnet skal gå? Da vil vi gjerne høre fra deg.   Nytt i år er også at FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for kommunenes planoppgaver. FNs bærekraftmål setter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De […]

Continue Reading

Webinar: Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Har du barn eller jobber du med samiske barn, er du opptatt av samisk barneoppdragelse? Duarstan ruffien 11.b. ts. 18.00 – 20.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese teemine / Torsdag 11. juni kl.18.00-20.00 inviterer Aajege til digitalt miniseminar med tema: –           Saemiej maanaj reaktah dej jïjtje kultuvrese jïh gïelese/ Samiske barns rettigheter […]

Continue Reading

NAV Røros, Os og Holtålen åpner opp igjen for kontrollert “drop in” på nav kontoret fom mandag den 08.06.20. med samme åpningstider som før Korona. Vi oppfordrer folk å vurdere behovet for å oppsøke nav kontoret, og til å bruke nav sine digitale løsninger. Vi forholde oss til myndighetenes råd når det gjelder smitteverntiltak, og […]

Continue Reading

I morgen, tirsdag 26.mai blir det spyling av gatene fra kl. 17.00

Continue Reading

Valgutvalget har i møte 20. mai 2020 fremmet forslag til valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett, Sør-Trøndelag jordskifterett og Frostating lagmannsrett, samt skjønnsmedlemmer til Sør-Trøndelag tingrett. Eventuelle innvendinger til valgutvalgets innstilling kan meldes til Røros kommune innen 8. juni 2020. Enten på e-post til postmottak@roros.kommune.no eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Meddommere […]

Continue Reading

Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne høsten 2020 Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs høsten 2020. Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Continue Reading

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 30. april at Røros kommunes miljøpris 2020 skal gå til Prüberhagaen parsellbruk. Dyrkingsfellesskapet er en verdig vinner, ved at de sprer kunnskap om og interesse for økologisk dyrking av nyttevekster til egen husholdning, sier ordfører Isak Busch.  Matproduksjon som en del av naturens kretsløp Prüberhagaen parsellbruk et lokalt bærekraftig økologisk […]

Continue Reading

Barneverntjenestens kontorlokaler har nå åpnet for besøkende igjen, og vi tar i mot besøkende i vanlig åpningstid. På grunn av smittevernhensyn har barneverntjenestens kontorlokaler vært stengt for besøkende. Hvor finner du oss? Barneverntjenesten finner du i 2. etasje i Bergmannsgata 23. Vi tar imot alle henvendelser i vår ekspedisjon. Åpningstider Mandag til fredag fra klokken 08.00 […]

Continue Reading

Skogskolens første lansering: nettkurs i planting «Kursdeltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Kurset retter seg mot nye plantører, men passer også for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet.» Kurset gjennomføres i løpet av 2-3 timer på PC, nettbrett eller mobiltelefon og avsluttes med […]

Continue Reading

«Hodebra» er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Bli med og del dine hodebra-tips! Hva handler Hodebra om? Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe […]

Continue Reading

Selv om selve huset Ungdommens Hus er stengt ei stund fremover, er ikke vi som jobber her stengte! Vi er her for dere. Vi vil veldig gjerne ha kontakt med dere, og høre hvordan livet er i denne rare tiden. Så – har dere lyst til å bli med på noe artut? Sleng dere med […]

Continue Reading

X