Næring

Natt til fredag 22. januar opphører det nasjonale skjenkeforbudet. Vi følger de nasjonale reglene i Røros kommune. Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar: Skjenkestopp ved midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Les mer om endringen på Helsedirektoratet.no Tre gode […]

Klikk her for å lese videre

Her finner du kommunens planstrategi for perioden 2020-2023 Kommunestyret vedtok 10. desember 2020 kommunens nye planstrategi for 2020 til 2023. Her kan du lese den vedtatte planstrategien med tilhørende planprogram. I planprogrammet finner du en overordnet oversikt over alle kommunens politiske vedtatte planer, når de er vedtatt og når de skal oppdateres. Hvorfor har vi laget […]

Klikk her for å lese videre

I oktober startet vi arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien. Hva jobber vi med nå? Fram mot jul kunne boligeiere sende oss innspill og synspunkter til planarbeidet. Her har vi fått […]

Klikk her for å lese videre

Blant de nye nasjonale smittetiltakene som kom i går var forbud mot skjenking, og i tillegg en klar oppfordring om tiltak for å unngå trengsel i butikker og på kjøpesenter. Forbud mot skjenking Det er innført et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Dette forbudet vil også gjelde i Røros kommune, […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese “Landbruksnytt desember 2020” Jula 2020 Landbruksavdelingen vil være stengt alle dager i mellomjula. Ønsker alle en god jul og godt nytt år! Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: postmottak@os.kommune.no Tlf. 62 47 03 00. Følg oss gjerne på vår facebookside: Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen

Klikk her for å lese videre

Jula står for døra, og mange skal hjem på juleferie. Dersom du bor i utlandet og pendler til Røros på jobb, har du kanskje hatt unntak for innreisekarantene i Norge dersom du har testet deg regelmessig. Det er ikke gjort endringer i reglene for kravet om testing av arbeidspendlere i forbindelse med julen. Dersom du […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra Destinasjon Røros «Det var så nære, men Røros tapte konkurransen om å bli opptakssted for nyinnspilling av Tre nøtter til Askepott helt på målstreken», sier Solveig Sigmond Ræstad, filmkommisjonær i Midgard Film Commission Norway. Sigmond Ræstad jobber for å få store film- og dramaproduksjoner lagt til regionen, Trøndelag og Innlandet. Hun forteller at […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker å gi en stor ros til de lokale serverings- og utestedene i Røros for den gode og viktige jobben de gjør for å ivareta smittevernet i sine virksomheter. I november utførte vi tilsyn ved 10 serveringssteder i Røros kommune. Dette ble gjort på grunn av kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter Covid-19 forskriften. Kommunens […]

Klikk her for å lese videre

Sist oppdatert: 19. november 2020 Vi får en del spørsmål om karantenereglene som gjelder for arbeidstakere som kommer fra områder med karanteneplikt. Vi håper at informasjonen under kan gjøre det enklere å forstå hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene av arbeidstagere som kommer til Norge fra andre land akkurat nå. Informasjonen under beskriver […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av situasjonen med covid-19 har kriseledelsen i Røros kommune besluttet å avlyse felles nyttårsfyrverkeri i 2020. Av erfaring vet vi at fyrverkeriet samler større grupper med folk ved Storstuggu. I år må vi unngå store folkeansamlinger der risikoen for smittespredning er stor. Vi håper at vi kan samles og feire litt ekstra med […]

Klikk her for å lese videre

Nå er Røros kommunes landbruksplan for 2021-2030 lagt ut på høring, det betyr at alle kan sende inn sine innspill til planen. Her kan du lese planen: Landbruksplan Røros kommune Hva må du gjøre? Innspillet ditt sender du til postmottak@roros.kommune.no innen 20. desember 2020. Du kan også sende innspillet per post til: Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 […]

Klikk her for å lese videre

Som de fleste er kjent med strammet regjeringen inn retningslinjene for å begrense covid 19-smitten før helga. De skjerpede reglene gjelder også for kultur- og idrettsarrangement. Fra regjeringen heter det at; grensen er inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte […]

Klikk her for å lese videre

Alle som planlegger et arrangement skal fylle ut skjema for risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern for arrangementet. Skjemaene er laget av FHI, og finnes også i wordformat på FHIs nettsider. Følg også med på eventuelle endringer i retningslinjene for arrangementer. Disse kan endre seg raskt i tråd med smitterisikoen i samfunnet. Du skal også ta kontakt med […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2021–2024 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 12. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett? Da kan […]

Klikk her for å lese videre

Nå stiger smittetallene i landet, og områdene rundt Røros. Det betyr at risikoen for et lokalt utbrudd i vår kommune har økt. Nasjonale retningslinjer gjelder i Røros I Røros kommune følger vi de nasjonale smittevernrådene som gjelder til en hver tid så lenge vi ikke har lokale utbrudd. I november er smittevernrådene strammet inn for […]

Klikk her for å lese videre

Eierkommunene i samarbeid med Abakus inviterer til webinar 11. november kl. 09-11. Målgrupper er bedrifter, enkeltpersonforetak og bestillere i kommunene. Agenda Hvorfor er offentlige anskaffelsesprosesser slik de er, og hva er viktig for lokale leverandører dersom de skal kunne komme i betraktning? Litt om regelverket Nye terskelverdier Konkurranseform Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier, hva kan evalueres Muligheter for […]

Klikk her for å lese videre

Her finner du: Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (Landbruk)  

Klikk her for å lese videre

Fra midnatt natt til lørdag 31. oktober er karantenereglene endret for arbeidstakere fra land med høyt smittenivå. Her er en kort oppsummering av det viktigste som er nytt, og hva som er uendret. Vi ber alle arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere om å sette seg inn i reglene som til en hver tid gjelder for utenlandske […]

Klikk her for å lese videre

Nå er høringsfristen over og arbeidet med å oppsummere merknader starter. Det foreligger 1 innsigelse til høringsutkastet. Planen kan ikke vedtas før vi har løst denne innsigelsen. I mange tilfeller må planforslaget endres som følge av merknader eller innsigelser. I tiden fram til planen legges fram for ny politisk behandling finner du ikke ny informasjon […]

Klikk her for å lese videre

Vista Analyse har sammen med Dyrvik Arkitekter gjennomført en handel- og næringsanalyse. Røros kommune skal bruke denne som ett av flere kunnskapsgrunnlag for arbeidet med ny kommunedelplan for Røros sentrum. Analysen ble presentert på et åpent møte på Storstuggu torsdag den 22. oktober 2020. Over 50 personer møtte opp og hørte Hanne Toftdahl fra Vista […]

Klikk her for å lese videre

X