Næring

God næringsutvikling betinger god samhandling, og da må vi møtes. Røros kommune inviterer alle som driver næring i Røros til et nytt åpent næringsmøte. Vi trenger at flest mulig deltar, så noter datoen i kalenderen allerede nå – uansett om du synes at du er i målgruppen for temaene eller ikke. Meld deg på HER. Tid: […]

Klikk her for å lese videre

Forslaget til kommunens planstrategi for perioden 2024-2027 er ute til høring. Nå vil vi gjerne har dine innspill. Les høringsdokumentet til planstrategi 2024-2027  Send dine innspill til postmottak@roros.kommune.no, senest 25. april. Merk e-posten din med “Planstrategi 2024-2027”. Du kan også sende innspill i posten til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Hva er en planstrategi? Planstrategien er et […]

Klikk her for å lese videre

(NO/SA) Jorunn og Bjørg Sakrisvoll mottok Røros kommunens femte miljøpris i 2023. Nå trenger vi din hjelp til å finne årets kandidat. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får […]

Klikk her for å lese videre

Vi implementerer nytt saksbehandlingssystem, Acos WebSak, for å forbedre tjenestene våre. Systemet blir satt i drift 2. februar. Det blir et kort opphold i journalføring av saker fra 27. januar til og med 1. februar Om nytt saksbehandlingssystem Røros kommune går en spennende tid i møte når vi bytter til nytt saksbehandlersystem. Det nye saksbehandlingssystemet […]

Klikk her for å lese videre

I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det forbudt å skyte opp fyrverkeri. Her kan du lese om hvor fyrverkeri er forbudt, og hvor og når det er lov. Hvor og når er det forbudt å skyte opp fyrverkeri? I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, for å beskytte […]

Klikk her for å lese videre

I 2024 er Røros kommune med på Hematt sammen med kommuner og bedrifter i Nord-Østerdal, Livestock og Klosser Innovasjon. Hematt er et arrangement med mål om å styrke Fjellregionens posisjon som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Den 16.3.2023 drar bedrifter og organisasjoner fra Fjellregionen til Vulkan i Oslo for å bygge nettverk og vise fram […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Tekstilbutikken Princess har blitt miljøfyrtårnsertifisert, og de er dermed den første butikken på Domus som har blitt med i den anerkjente sertifiseringsordningen. Vi har lyst til å starte en miljøtrend på senteret, sier en glad Astrid etter at hun mottok plakaten. For Princess er det viktig at man som kunde skal kunne finne og kjøpe miljøvennlige produkter. Produkter […]

Klikk her for å lese videre

Rørosregionen brann og redning sender med dette på høring forslag til ny lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (Gebyrforskrift om feiing og tilsyn). Se lenke: Alminnlig høring, Høringsnotat Frist for høringsuttalelser er 12. februar 2024. Uttalelsen må merkes med saksnummer 23/2241, og sendes på e-post: postmottak@roros.kommune.no eller som brev til: Røros kommune v/ […]

Klikk her for å lese videre

Bli med på fotokonkurranse i desember og januar – temaet er jul og vinter. Vi ønsker oss bilder fra hele kommune. Det er mye spennende som skjer i kommunen vår midvinters, og du kan sende inn både naturbilder, bilder fra bygdene og sentrum, og blinkskudd fra opplevelser og aktiviteter du gjør alene eller sammen med […]

Klikk her for å lese videre

Her kommer siste nytt fra kommunal Landbruksavdeling. Les landbruksnytt her

Klikk her for å lese videre

Paneldebatt i Vidarheim, Tolga Fredag 8. september 2023 Kl.19.00  

Klikk her for å lese videre

Bedriftene som lykkes best er i stadig utvikling og omstilling. Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en tilskuddsordning som skal bidra til kompetanseheving og nødvendig omstilling i bedrifter. Bedrifter i Røros har søkt og fått tildelt godt med midler fra denne ordningen. Nå er det mer å hente! Hva er BIO-midler Trøndelag? Trøndelag fylkeskommune har fortsatt […]

Klikk her for å lese videre

Det er klar for ny runde med utlysning av løyver for ervervskjøring med snøscooter i Røros Kommune. Perioden blir som før på fire sesonger (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027). En sesong går fra snøen legger seg til 05. mai påfølgende år. Saksgangen blir som følgende: De som har hatt løyve kontaktes i brev. Videre legges […]

Klikk her for å lese videre

Per 7. august rapporterer Mattilsynet til kommunene at de har fått inn en del meldinger om døde fugler i Midt-Norge, og en stabil og fallende trend gjennom uke 31. Det er ingen kjent fugleinfluensa i Røros kommune per 7. august. Mattilsynets generelle råd til innbyggere og turister i områder uten kjent fugleinfluensa Ikke ta på […]

Klikk her for å lese videre

Buerie biejjie! Vedlagt ligger nyhetsbrev nr 4 i 2023 fra Reindriftsavdelinga. Om dere ikke har fått lest tidligere nyhetsbrev, så er de lagt på heimesida til Statsforvalteren: https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Reindrift/vare-nyhetsbrev/les-vare-nyhetsbrev2/ . Minner om at det blir førslaktermøter i år også. Mest sannsynlig på Røros den 30.08. og på Snåsa enten den 31.08 eller 1.09. Mer info kommer! […]

Klikk her for å lese videre

I dagens kommunale alkoholforskrift er ordinær skjenkestart kl. 11.00 for øl og vin (opp til 22 %), og kl. 13.00 for brennevin (mer enn 22 %). Under arrangementet Rørosmartnan er all skjenkestart kl. 13.00. Den 27. april vedtok kommunestyret å revidere alkoholforskriftens punkt om skjenkestart under Rørosmartnan: Dagens forskrift beholdes med unntak av skjenking i […]

Klikk her for å lese videre

  Invitasjon til presentasjon av vegetasjonskartleggingen i Røros i 2022. Onsdag 12. april kl 12 på Storstuggu Alle interesserte velkommen!

Klikk her for å lese videre

Formannskapet har vedtatt å legge forslag om helårs gågate i Kjerkgata ut på høring. Forslaget gjelder fra Rauveta ned til Nilsenhjørnet. Etter høringa skal det lages ei utredning der høringsinnspillene er en del av kunnskapsgrunnlaget. Vi ønsker oss derfor høringsinnspill som øker dette grunnlaget. Vi vil vite hvordan ei gågate hele året vil påvirke deg […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 23. gang handverksdager på Røros i perioden 23. – 27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årets kurs er: • Skifer – fra brott til trappemuring • Overflatebehandling med limfarge – interiør • Tradisjonelle reiste konstruksjoner […]

Klikk her for å lese videre

X