Næring

Regjeringen endret i går, 15.09.2020, karantenereglene med umiddelbar virkning. To endringer som gjelder for arbeidstakere fra røde land: Pendlere fra røde land må nå teste seg hver 7. dag. Det betyr at alle som daglig eller jevnlig reiser mellom Sverige og Røros må testes til fast tid hver uke; tirsdag klokken 8.00 på Røros legesenter. […]

Continue Reading

Natt til lørdag 5. september går Jämtland i Sverige fra «rødt» til «gult». Det betyr at du kan reise fra Funäsdalen til Norge uten innreisekarantenen. Dette er likevel ikke en oppfordring om å ta turen over grensen. Utenriksdepartementet forlenger reiserådene sine til 1. oktober. Det betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt […]

Continue Reading

Røros kommune har mottatt 2.078.421 kroner i ekstraordinært tilskudd til det kommunale næringsfondet. Dette er en del av den offentlige krisepakken fra regjeringen til næringslivet for å motvirke konsekvensene av covid-19-utbruddet. Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Hvem kan motta […]

Continue Reading

Alle som planlegger et større arrangement på offentlig sted skal ta kontakt med kommuneoverlegen i forkant. Her får du hjelp til å gå gjennom risikovurderingen for ditt arrangement. Du får også hjelp til å vurdere hvilke smitteverntiltak du må gjøre under arrangementet. Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen Du sender en e-post til korona@roros.kommune.no, og vi svarer innen et døgn. Arrangøren har ansvar for å følge smittevernrådene Som arrangør skal du følge covid-19-forskriften og myndighetenes gjeldende […]

Continue Reading

I år er det 40 år siden bergstaden ble verdensarv og 10 år siden utvidelsen av verdensarven til Røros bergstad og Circumferensen. Vi markerer begge jubileene på Malmplassen torsdag 27. august. Her vil riksantikvar Hanna Geiran avduke en verdensarvplakett på Hyttstuggu. Plaketten har teksten; “Røros bergstad og Circumferensen, innskrevet på UNESCOS liste over verdensarven i […]

Continue Reading

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Coop Havsjøveien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Utvalg for Plansaker 20.8.2020, sak 27/20.

Continue Reading

En annerledes sommer er over og de fleste av oss er tilbake på jobb, skole og hverdag. På Røros har vi hatt en sommer med et yrende folkeliv og mange besøkende på Røros. – Vi ser at både lokalbefolkningen, hyttefolk, turister og lokalt næringsliv har tatt gode smittevernhensyn – til det beste for seg selv […]

Continue Reading

Regjeringen varslet i går at de innfører forbud mot åpne serveringssteder med alkohol etter midnatt. Det betyr at alkoholservering er tillatt frem til midnatt. Forbudet er nasjonalt og omfatter dermed alle skjenkesteder i Røros kommune. Skjenkestoppen gjelder fra i dag 8. august, det vil si natt til søndag. På grunn av smittesituasjonen slik den er […]

Continue Reading

Trøndersk Matfestival på Røros  Peder Hiorts gate fra Nilsenhjørnet til krysset mot Hans Aasens gate ved Frelsesarmeen stenges for trafikk fra torsdag 30. juli kl. 17.00 til lørdag 1. august kl. 18.00. Kveldsåpent Bergmannsgata stenges fra kl. 7.00 fredag 31. juli.

Continue Reading

Forvaltningsplanen for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for 2019–2023 vedtatt i verdensarvrådet I 2010 ble «Verdensarven bergstaden» utvidet til «Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen», slik at jordbrukslandskapene rundt bergstaden, gruveområdene på Storwartz og Nordgruvfeltet, Femundshytta og Vinterleden fra Røros til Tufsingdalen ble innlemmet i verdensarven. Arealet innenfor Circumferensen fikk samtidig status som «buffersone» for verdensarven. […]

Continue Reading

Vi er nå i gang med å utarbeide kommunens planstrategi for 2020–2023, og ønsker dine innspill. Har du tanker om hvilke utfordringer vi har, og hvilken retning rørossamfunnet skal gå? Da vil vi gjerne høre fra deg.   Nytt i år er også at FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for kommunenes planoppgaver. FNs bærekraftmål setter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De […]

Continue Reading

Webinar: Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh? Har du barn eller jobber du med samiske barn, er du opptatt av samisk barneoppdragelse? Duarstan ruffien 11.b. ts. 18.00 – 20.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese teemine / Torsdag 11. juni kl.18.00-20.00 inviterer Aajege til digitalt miniseminar med tema: –           Saemiej maanaj reaktah dej jïjtje kultuvrese jïh gïelese/ Samiske barns rettigheter […]

Continue Reading

I morgen, tirsdag 26.mai blir det spyling av gatene fra kl. 17.00

Continue Reading

Føringer for tildeling av tilskudd Næringslivet på Røros er til dels hardt truffet av konsekvensene av koronapandemien. Det er avsatt 200.000 kroner fra Røros kommunes næringsfond til fleksibel håndtering av næringslivets behov i denne situasjonen. Midlene skal brukes til å hjelpe i utgangspunktet levedyktige bedrifter med å holde seg flytende til markedene tar seg opp […]

Continue Reading

Slik blir du med i et møte i Teams Link til nettmøtets møterom finner du i arrangementets invitasjon, eller du har fått den på e-post. Gå inn i møterommet Når du klikker på møtelenken kommer du inn i «lobbyen» til møterommet. Du klikker på «Bli med nå» for å gå inn i møtet. Ditt kamera […]

Continue Reading

Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne høsten 2020 Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring i sørsamisk for voksne som deltidskurs høsten 2020. Kurset er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Continue Reading

Skogskolens første lansering: nettkurs i planting «Kursdeltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Kurset retter seg mot nye plantører, men passer også for skogeiere som ønsker en oppdatering innen temaet.» Kurset gjennomføres i løpet av 2-3 timer på PC, nettbrett eller mobiltelefon og avsluttes med […]

Continue Reading

Når vi slipper opp litt, blir det et større ansvar på hver enkelt I Røros kommune har vi så langt ingen som er påvist smittet av koronaviruset. Det er veldig bra! De gode tallene er et etterlengtet resultat av en felles innsats: En kombinasjon av et strengt regime på smittevern, næringsdrivende som har fulgt retningslinjer […]

Continue Reading

Årsrapport og årsregnskap 2019 / Jaepiereektehtse jïh jaepiereeknehlåhkoe 2019 Kommunedirektøren legger i dag frem årsrapport og årsregnskap for 2019. Årsregnskapet er avsluttet med et overskudd på omlag 1,8 millioner kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 6 millioner kroner for året. Etter flere år med bedre resultater enn budsjettert, endte altså 2019 med et […]

Continue Reading

Oppretthold fokuset på smittevern! For å beskytte befolkninga, beskytte dine kunder og beskytte dine ansatte, er det viktig at dere gjør tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Continue Reading

X