Næring

Driver du virksomhet innenfor reiseliv eller servering i Røros? Har din virksomhet falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger? Røros kommune har mottatt kr 510.785 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Hvem kan motta støtte Målgruppen for midlene er virksomheter i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er: • Arrangementer […]

Klikk her for å lese videre

Stor leiejordsandel, færre dyr på utmarksbeite og høg gårdbrukeralder, er noen av de sentrale utfordringene som landbruksnæringen i Røros står overfor i dag.   Planen er inndelt i fire hoveddeler med ulike delmål: Bonden i samfunnet: synliggjøring, fagmiljø, samarbeid, rekruttering og sysselsetting. Ressursgrunnlaget: bruk av dyrka og dyrkbar mark, beite i utmark, seterbruk, økologisk produksjon […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 21. gang handverksdager på Røros i perioden 25. – 29. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årtes kurs er: Muring i terreng Tradisjonell overflatebehandling interiør Fra blysprosser til trevinduer Smiing av eggverktøy og beslag til vinduer […]

Klikk her for å lese videre

Til våre brukere og andre! Vedlagt ligger siste Landbruksnytt for Røros, Os og Holtålen. Legger også ved forslag til beitelogg for beitesesongen, samt eksempel til hvordan man kan fylle den ut. Det er viktig å loggføre bruken av beite i forbindelse med søknad om tilskudd til dyr på beite gjennom produksjonstilskuddet og en evt. avlingssviktsøknad. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan nå gladelig si at vi er et miljøfyrtårn. Eller retter sagt 23 miljøfyrtårn. Og det kan over 50 personer fordelt på 25 virksomheter ta æren for. Omtrent samtidig som at Greta Thunberg og hundretusenvis av barn marsjerte i gatene for miljøomstilling bestemte en samlet kommuneledelse at vi skulle ta grep – at vi skulle bli et fyrtårn for […]

Klikk her for å lese videre

Røros Kommunestyre har i møte den 04.02.2021, vedtatt ovennevnte reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Detaljreguleringen åpner for etablering av forretningsbygg på eiendom 132/578 i Gjøsvika. Det er rekkefølgekrav til etablering av gang- og sykkelveg langs Havsjøveien fra Hånesåsveien og frem til til eksisterende gang- og sykkelveg ved Stenbråttet barnehage i Femundsveien. Eksisterende forretningseiendom […]

Klikk her for å lese videre

På grunn av strengere karantenebestemmelser ønsker vi å informere om hvilke regler som gjelder i Norge for både norske og svenske reindriftsutøvere som krysser grensen mellom Sverige og Norge. Reindriftsutøvere er definert som samfunnskritisk personell i den norske covid-19 forskriften. Det betyr at de har mulighet til unntak fra karantenebestemmelsene ved grensepassering inn til Norge, […]

Klikk her for å lese videre

I løpet av kort tid starter arbeidene med å restaurere veggen på Rådhuset ut mot Bergmannsgata. Det betyr også at flaggstanga blir tatt ned i perioden restaureringen pågår. Inntil vi kan montere opp flaggstanga igjen, blir det ingen flagging fra Rådhuset på de offisielle flaggdagene. Det er vanskelig å si nøyaktig når flaggstanga kommer opp […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen innfører nå strengere innreiseregler til Norge. Fra 29. januar får kun norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge reise inn i Norge. Noen unntak gjelder. Det betyr at blant andre gjestearbeidere og familiemedlemmer som besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk. Dette gjøres for å begrense […]

Klikk her for å lese videre

Snart 10 måneder etter at koronaen snudde hverdagen vår på hodet, har vi fortsatt sluppet unna større utbrudd i kommunen vår. Det kan vi takke hverandre for. Både innbyggere og hyttebefolkning har fulgt smitteverntiltakene trofast gjennom hele perioden. Lokalt kultur- og næringsliv har lagt til rette for trygg handel og andre opplevelser – for både […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med 2021 vil Røros kommune bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi (boligverdi) for boliger som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. På Skatteetatens sider om eiendomsskatt kan du lese mer om hva dette betyr. Det betyr også at du må ta kontakt med skatteetaten hvis du har spørsmål om hvordan verdien på din boligeiendom er beregnet. […]

Klikk her for å lese videre

Natt til fredag 22. januar opphører det nasjonale skjenkeforbudet. Vi følger de nasjonale reglene i Røros kommune. Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar: Skjenkestopp ved midnatt. Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Les mer om endringen på Helsedirektoratet.no Tre gode […]

Klikk her for å lese videre

Her finner du kommunens planstrategi for perioden 2020-2023 Kommunestyret vedtok 10. desember 2020 kommunens nye planstrategi for 2020 til 2023. Her kan du lese den vedtatte planstrategien med tilhørende planprogram. I planprogrammet finner du en overordnet oversikt over alle kommunens politiske vedtatte planer, når de er vedtatt og når de skal oppdateres. Hvorfor har vi laget […]

Klikk her for å lese videre

I oktober startet vi arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien. Hva jobber vi med nå? Fram mot jul kunne boligeiere sende oss innspill og synspunkter til planarbeidet. Her har vi fått […]

Klikk her for å lese videre

Blant de nye nasjonale smittetiltakene som kom i går var forbud mot skjenking, og i tillegg en klar oppfordring om tiltak for å unngå trengsel i butikker og på kjøpesenter. Forbud mot skjenking Det er innført et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Dette forbudet vil også gjelde i Røros kommune, […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese “Landbruksnytt desember 2020” Jula 2020 Landbruksavdelingen vil være stengt alle dager i mellomjula. Ønsker alle en god jul og godt nytt år! Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er: postmottak@os.kommune.no Tlf. 62 47 03 00. Følg oss gjerne på vår facebookside: Landbrukskontoret i Røros, Os og Holtålen

Klikk her for å lese videre

Jula står for døra, og mange skal hjem på juleferie. Dersom du bor i utlandet og pendler til Røros på jobb, har du kanskje hatt unntak for innreisekarantene i Norge dersom du har testet deg regelmessig. Det er ikke gjort endringer i reglene for kravet om testing av arbeidspendlere i forbindelse med julen. Dersom du […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra Destinasjon Røros «Det var så nære, men Røros tapte konkurransen om å bli opptakssted for nyinnspilling av Tre nøtter til Askepott helt på målstreken», sier Solveig Sigmond Ræstad, filmkommisjonær i Midgard Film Commission Norway. Sigmond Ræstad jobber for å få store film- og dramaproduksjoner lagt til regionen, Trøndelag og Innlandet. Hun forteller at […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker å gi en stor ros til de lokale serverings- og utestedene i Røros for den gode og viktige jobben de gjør for å ivareta smittevernet i sine virksomheter. I november utførte vi tilsyn ved 10 serveringssteder i Røros kommune. Dette ble gjort på grunn av kommunenes tilsynsansvar overfor restaurant- og serveringsbransjen etter Covid-19 forskriften. Kommunens […]

Klikk her for å lese videre

Sist oppdatert: 19. november 2020 Vi får en del spørsmål om karantenereglene som gjelder for arbeidstakere som kommer fra områder med karanteneplikt. Vi håper at informasjonen under kan gjøre det enklere å forstå hvilke regler som gjelder for de ulike gruppene av arbeidstagere som kommer til Norge fra andre land akkurat nå. Informasjonen under beskriver […]

Klikk her for å lese videre

X