Blog

Nyheter, Næring

Søk om tilskudd til opplæring eller omstilling

Sort/hvitt-bilde av hyttklokka i Røros sentrum med kirketårnet i bakgrunnen. Bilde er tatt på våren/sommeren.

Bedriftene som lykkes best er i stadig utvikling og omstilling. Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en tilskuddsordning som skal bidra til kompetanseheving og nødvendig omstilling i bedrifter. Bedrifter i Røros har søkt og fått tildelt godt med midler fra denne ordningen. Nå er det mer å hente!

Hva er BIO-midler Trøndelag?

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt igjen midler i BIO-ordningen for 2023. Det er tilført ekstra midler for særlig å kunne støtte opplæringstiltak med fokus på grønn omstilling og bærekrafsarbeid i bedriftene. Fylkeskommunen vil derfor ha søknader med opplæringstiltak som omhandler bærekraft og grønn omstilling. Det er likevel fortsatt mulig å søke på alle de andre fagområdene som retningslinjene til BIO ordningen omfatter. Søknader behandles fortløpende inntil ordningen er tom for penger. Her kan du lese mer om BIO-ordningen for Trøndelag og hvordan du kan søke.

Slik søker du

Du skal benytte søkeportalen Regionalforvaltning når du søker om BIO-midler. Ta kontakt med Rørosregionen Næringshage dersom du trenger hjelp til å finne ut om din bedrift kan søke om tilskudd.

X