Barn, unge og utdanning

Sámi ofelaččat 2021-2022 Bearjadaga 16.07.2021, almmuhuvvo boahtte skuvlajagi sámi ofelaččat. Almmuheapmi lei Riddu Riđđus gos stáhtaráđđi Linda Hofstad Helleland, sámediggepresideanta Aili Keskitalo ja Sámi allaskuvla rektor Laila Susanne Vars čuvvo doaluid. Golbma nieidda ja okta bárdni leat válljejvvon sámi ofelažžan. Sii galget jagi boahtte skuvlajagi johtit skuvllain miehtá Norgga muitalit sámi kultuvrra, historjjá ja servvodaga […]

Klikk her for å lese videre

Oppdatert: 01. juli 2021 22. juni besluttet regjeringen at kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert mot covid-19. Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten. – Det er viktig at vi får en så […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke plass på Røros kulturskole for skoleåret 2021/2022!  Har du lyst til å spille et instrument? Er du glad i å synge? Har du lyst til å drive med bildende kunst, samisk kunsthandverk, dans eller teater? Da er kulturskolen plassen for deg! Meld deg på og les mer om tilbudet her: https://roros.kommune.no/barn-unge-utdanning/kulturskolen/ […]

Klikk her for å lese videre

I år kan barn fra 6 til 18 år i Røros kommune være med på sommerskolen! Gjennom ulike temaer, praktisk- og fysisk aktivitet og kulturopplevelser skal sommerskolen bidra til mestring og spennende opplevelser. Målet med sommerskolen er å gi flere unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens […]

Klikk her for å lese videre

Det planlagte programmet for årets nasjonaldag er avlyst på grunn av det pågående smitteutbruddet i regionen vår. Det betyr at feiringen også i år blir ganske annerledes enn ved vanlige år. Selv om det meste er avlyst, har vi heldigvis digitale alternativer og noen smittefrie aktiviteter det går an å være med på!  Syng sammen […]

Klikk her for å lese videre

Er du lei deg for at det ikke blir noe 17. maitog? Da har vi en god nyhet til deg, for i år kan du bli med og gå 17. maitog i Minecraft!  Eget tog for Røros Skogliv.no startet digitalt 17. maitog i fjor, og det ble en suksess! I år har enda flere byer […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du dra på Røros kino uten å tenke på barnevakt. Babykino er tilrettelagt for de som er i følge med de aller minste, og for å skape en sosial arena. Her kan du ta med våkne eller sovende barn i behagelige omgivelser. «På babykino er det lov å snakke, hyle, skrike, le og […]

Klikk her for å lese videre

Sparebank 1 SMN ønsker å hjelpe bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 og 25 år i sommerjobb, ved å bidra med et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr. Sommerjobb for ungdom er viktig slik at de unge får arbeidserfaring.  Det kan hjelpe ungdommen til å gjøre bedre valg når de skal velge veien videre senere i […]

Klikk her for å lese videre

Forrige uke møttes formannskapene i Os, Holtålen og Røros for å snakke om hvordan de folkevalgte kan ta et større eierskap til barneverntjenestene i kommunene, og utnytte det politiske handlingsrommet som finnes lokalt. Økt eierskap til kommunens barnevern Barneløftet er et prosjekt hvor et av målene er å bidra til at politikerne og administrasjonen får […]

Klikk her for å lese videre

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan er i gang. Et ledd i gjenåpningen er lettelser i tiltak for fritidsaktiviteter for både voksne, barn og ungdom.  Hva gjelder for voksne? Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Voksne må fremdeles passe på å holde […]

Klikk her for å lese videre

I 2021 blir det ingen vanlig UKM-mønstring, nå tenker vi helt nytt. Dette betyr at enda flere kan være med på UKM med sine greier! I år gjør vi det ved bruk av egen Youtube-kanal, Instagram og et nytt UKM Røros-TALKSHOW! Hvordan kan jeg bli med? Hvis du driver med noe du vil vise frem, […]

Klikk her for å lese videre

Har du lyst til å hjelpe andre til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter? Helsestasjon og hjemmetjenesten gir oppdrag til støttekontakter. De følger opp enkeltpersoner som trenger bistand til å delta i fritidsaktiviteter. Hvem kan bli støttekontakt? Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for […]

Klikk her for å lese videre

Samisk språkkurs for nybegynnere (A1) – Sørsamisk Røros kommune ønsker at alle skal gis mulighet til å høre, se og bruke samisk språk og kultur på alle samfunnsområder. Ansatte med samisk språk- og kulturkompetanse er avgjørende for å sikre nødvendig utvikling i barnehage, skole og kommunal forvaltning. Hvem passer kurset for? Lærere, barnehageansatte og andre […]

Klikk her for å lese videre

Kan du eller din familie tenke dere å være besøkshjem for et barn eller søsken som trenger å oppleve andre omgivelser, og flere trygge voksne rundt seg? Nå ser vi i barneverntjenesten etter flere besøkshjem. Hva er et besøkshjem? Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller søsken i […]

Klikk her for å lese videre

Alle elever har rett til et godt skolemiljø. Rørosskolene skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal rørosskolene lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap. Formålet med […]

Klikk her for å lese videre

Alle barn har rett til å trives i barnehagen, og oppleve et trygt miljø for lek og læring. Barns trivsel er voksnes ansvar. Barnehagen skal i samarbeid med foresatte aktivt jobbe for en barnehage fri for mobbing. Personalet i barnehagen er rollemodeller og skal legge til rette for inkludering og vennskap. Barnehagen har et ansvar […]

Klikk her for å lese videre

Elevundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse, som er viktig for skolenes arbeid for å få et godt skolemiljø. Gledelig med bedre resultater på trygt miljø Vi har bedre resultater på mange av områdene. Det er spesielt gledelig at resultatene innenfor trygt skolemiljø er bedre i år enn i foregående år. På spørsmålet «Er du blitt mobbet […]

Klikk her for å lese videre

UKM (Ung Kultur Møtes) er i endring! I UKM 2.0 får ungdommene en enda større rolle i utviklingen og gjennomføringen, deler av UKM blir heldigital, og det blir mer aktivitet gjennom året.  Ungdommen i sentrum Som et ledd i utviklingen er hovedansvaret for UKM flyttet til Ungdommens Hus Røros. Tidligere var det kulturkontoret som hadde […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 18. februar åpnet Utstyrssentralen Røros. Utstyrssentralen har tilhold i Reiselivets hus, og her kan både innbyggere, hyttebeboere og turister låne gratis sports- og fritidsutstyr. Utstyrssentralen er del av BUA-nettverket. Høytidelig åpning Varaordfører Christian Elgaaen stod for den offisielle åpningen av sentralen. I sin tale fremhevet han at Utstyrssentralen er med på å imøtekomme både […]

Klikk her for å lese videre

Røros og Holtålen kommuner har siden 2014 samarbeidet om Opplevelseskortet, en ordning hvor ulike tilbydere har gitt bort et selvvalgt antall billetter eller aktiviteter til barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Tilbudene har vært samlet på et fysisk kort, som har blitt tildelt barn og ungdom fra lavinntektsfamilier gjennom NAV. De som står bak Opplevelseskortet har […]

Klikk her for å lese videre

X