Barn, unge og utdanning

Røros kommune reviderer i disse dager kommuneplanens samfunnsdel, og for å få den nye planen til å bli så god som mulig trenger vi dine innspill. Vi reiser derfor rundt med åpent kontor flere steder i løpet av november. Lurer du på hvordan samfunnsdelen påvirker deg? Har du lyst på en uforpliktende prat med kommunen […]

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne. //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppe Målgruppen for […]

Klikk her for å lese videre

Styringsgruppa for Den god barnehagen har i møtet 5. oktober vedtatt navn for de to nye barnehagene. Barnehagen som bygges i Vola skal hete Hengfonna – Gåeblie og barnehagen som bygges i Ysterhagaveien skal hete Kåppårverket – Kåahperevierhkie. Vi takker for stort engasjement i befolkningen. Vinnerne av navnekonkurransen er Tone Stensaas , som foreslo Hengfonna, […]

Klikk her for å lese videre

I fjor laget barna i Øyaklubben Regnbueloven! Den er så fin at vi vil dele den med alle i dag: Jeg er stolt av å være meg Jeg kan være glad i den jeg vil Jeg kan bli det jeg vil Jeg har lov å si det jeg mener Jeg skal ikke si ord som […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka skal vi feire Pride på Røros, igjen og det GLEDER vi oss til! Rørossamfunnet skal være inkluderende, og det skal være godt å bo her – uavhengig av hvem du er. Pride-feiringen er en viktig del av dette, sier ordfører Isak Veierud Busch. – Sommerens hendelser har vist oss at det finnes mørke krefter […]

Klikk her for å lese videre

Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen» inviterer frivillige lag og organisasjoner og kommuneansatte innen kultur og idrett til et miniseminar på Tynset torsdag 27. oktober kl. 14.00-16.30.  Sammen om rett aktivitet for alle Prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» startet opp i 2018, som et samarbeid mellom […]

Klikk her for å lese videre

Hvordan ønsker du at barnehagetilbudet skal være? Nå skal vi revidere vedtektene for de kommunale barnehagene og ønsker dine innspill. Her kan du lese høringsutkast til nye vedtekter Send dine innspill innen 3. oktober 2022, til postmottak@roros.kommune.no. Merk eposten din med “Vedtekter barnehage” Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Alle barnehager skal i følge […]

Klikk her for å lese videre

Utvidet tilbud innen Duedtie Kulturskolen utvider tilbudet innen Duedtie, sørsamisk kunst og handverk. Tilbudet vil nå gå fra september og helt fram til påske. Hva skjer? Med opplæring innen sørsamisk kunst og handverk, blir elevene kjent med tradisjonelle metoder og teknikker i møte med det moderne. Her vil elvene få mulighet til å lage flotte […]

Klikk her for å lese videre

Vi fikk inn litt for få forslag til navnekonkurransen før sommeren, og ønsker derfor ditt engasjement.   Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal […]

Klikk her for å lese videre

Denne uka ønsket vi skolebarna i Brekken, Glåmos og Røros velkommen til et nytt skoleår, og 44 håpefulle førsteklassinger har sin første skoleuke. Alle vi som bor og jobber i Røros, Brekken og Glåmos har et felles ansvar for å gi barna våre en trygg skolevei. Ikke kjør barna til skolen hvis du ikke må Når […]

Klikk her for å lese videre

Første skoledag for Røros voksenopplæringssenter er mandag 22. august. Oppmøte kl. 9.00. Røros Voksenopplæringssenter har adresse: Sundveien 12, samme bygg som Røros Videregående skole. Henvendelser kan rettes til leder Toril Tronshart på mail: toril.tronshart@roros.kommune.no eller mobil 932 83 219. Velkommen til skolestart!

Klikk her for å lese videre

Første skoledag er torsdag 18. august. SFO er stengt 15.-17. august, på grunn av planleggingsdager. Nytt SFO-år starter torsdag 18. august 2022. Dette gjelder ved Brekken oppvekstsenter, Glåmos oppvekstsenter og Røros skole. Røros skole: 2.-10. trinn: Elever starter torsdag 18. august kl. 08.00. Beskjed om oppmøtested kommer på Min skole. 1.trinn: Elever har oppmøte 18. […]

Klikk her for å lese videre

Lurer du på hva du kan finne på i sommer? Røros kommune og Røros IL har laget en aktivitetskalender for barn og unge med masse ulike aktiviteter du kan være med på. Noe er gratis, noe må du betale for – noe kan du bare møte opp på, og noe må du melde deg på. […]

Klikk her for å lese videre

Den 16.06.2022 vedtok kommunestyret å legge planprogrammet for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028 ut på høring og offentlig ettersyn. Sammendrag Røros kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags sted vi ønsker å ha i 2028, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan forGranterveien med planid 20190003 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 16.06.2022. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser […]

Klikk her for å lese videre

Ved Røros kulturskole får elevene utforske, leke, skape og lære sammen med flinke lærere og andre elever innenfor musikk, kunst, drama, dans og duedtie. Til høsten har vi også et helt nytt tilbud: Rett i band! Våre tilbud Billedkunst Ballett Duedtie – sørsamisk kunst og handverk Teater Fele Gitar/bass og ukulele Sang/barnekor Blåseinstrument Kulturlab Musikkteknologi Slagverk […]

Klikk her for å lese videre

Hvilke områder i sentrum bruker barna mest? Er det noen områder som er skumle eller man unngår? Hvordan og hvor er skoleveien for barna på Røros skole? Dette er spørsmål som planavdelingen har spurt alle fjerde, sjette og åttende klassinger på Røros skole om i vinter. Gjennom løsningen “barnetråkk” har alle barna i disse klassetrinnene […]

Klikk her for å lese videre

Lenke til påmelding UKM 2022 | Meld deg på UKM festivalen for Fjellregionen! (retten.no)

Klikk her for å lese videre

I dag var Knut Brandstorp på besøk hos 1. trinn ved Sundveien skole. Høsten 2021 donerte han kunstverket “Alfa – Omega” av Gunnar Bratlie til skolen, og i dag var det endelig tid for å besøke kunstens nye tilholdssted.  Stort engasjement for skolegang Knut Brandstorp har over lang tid jobbet utrettelig for å gi barn […]

Klikk her for å lese videre

X