Archives

Vi fikk inn litt for få forslag til navnekonkurransen før sommeren, og ønsker derfor ditt engasjement.   Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal […]

Klikk her for å lese videre

I år har flere søkt om samisk barnehagetilbud, og fra høsten har vi både økt antall plasser på vår samiske avdeling, og lagt til rette for nok plass inne til lek og aktiviteter.   Det samiske barnehagetilbudet er attraktivt Det er spesielt gledelig å se at etterspørselen til det samiske barnehagetilbudet er økene. Dette forteller […]

Klikk her for å lese videre

  Det er nå foretatt supplerende opptak i barnehagene. Ledige plasser er fordelt til barn uten barnehageplass hvor det er søkt utenom hovedopptaket, og hvor barnet ikke oppfyller retten til barnehageplass. Etter opptaket står 4 barn på venteliste. Disse ønsker oppstart i april og mai. Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser […]

Klikk her for å lese videre

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Kommunestyret vedtok 18. juni i år felles moderasjon på brukerbetaling når man har barn i barnehage og SFO, og at vedtektene skal revideres i henhold […]

Klikk her for å lese videre

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager samt div. informasjon finnes på Røros kommunes nettside https://barnehage.visma.no/roros Kommunale barnehager tilbyr 50 % og 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider. Barnehageåret starter 15.august. Oppstartdato for hovedopptak settes til perioden 15. – 31. august. Samisk tilbud i Ysterhagaen barnehage og Brekken barnehage. SØKNADSFRIST: 1. MARS […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har per definisjon full barnehagedekning, men dessverre ikke plass til alle. Det vil si at alle barn med rett til plass i barnehage har barnehageplass, men flere uten rett må vente til neste hovedopptak. Det er en kjent problematikk som deles med mange kommuner. Dette er svært beklagelig, da vi vet at det […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har tatt jordprøver med tanke på innhold av tungmetaller, i alle barnehager på Røros. Vi har nå svar på prøvene som ble tatt i Kvitsanden barnehage. Prøvene viser at det er gjennomgående god kvalitet og lite forurensning, i overflatejorda på barnehagens utelekeområde. 3 prøver viser at overflatejorda (ned til 20 cm) har tilstandsklasse 3 (moderat forurensning). Dette krever ingen […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kartlegger forekomsten av forurenset overflatejord i alle private og kommunale barnehager. Undersøkelsene startet i mai 2019, og skal etter planen være gjennomført innen 31. desember 2019. Målet er at barna skal ha trygge utemiljøer.   Bakgrunn Ved utbygging av Øverhagan Bo -Helse og velferdssenter ble det foretatt en grunnundersøkelse for miljøkartlegging. Det ble […]

Klikk her for å lese videre

Bakgrunn Ved utbygging av Øverhagan Bo -Helse og velferdssenter ble det foretatt en grunnundersøkelse for miljøkartlegging. Det ble da avdekket moderat forurensning (tilstandsklasse 3) av tungmetaller i det øverste jordlaget. En antar at dette har oppstått som følge av den virksomheten som har vært med «røken» og vær og vind fra slegghaugan. Det forurensede jordlaget […]

Klikk her for å lese videre

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er […]

Klikk her for å lese videre

X