Natur og miljø

Foto: Risten-Marja Inga Alle kommuner i Trøndelag har hjortevilt og/eller tamrein/villrein i fjell og utmark. Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. De er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan […]

Klikk her for å lese videre

VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) kalles også Aursundfondet. Fondet består av midler som utbetales av eier av konsesjonsrettighetene i Aursunden. Midlene kan kun brukes til vilt-, fiske- og friluftstiltak i nedslagsfeltet til Aursunden. Her finner du vedtektene til fondet. Søknadsfristen er 1. april 2024. Hva kan du søke på? • Det kan søkes […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på strekningen mellom Singsås og Ålen, på fylkesveg 30. Dette er viktig med tanke på den økte trafikken som kommer med vinterferien og Rørosmartnan (20.- 24. februar).  De siste dagene er veien høvlet og is er fjernet. Resultater og det gjør veien bedre og tryggere å kjøre på. Les mer om tiltakene fylkeskommuen gjør […]

Klikk her for å lese videre

(NO/SA) Jorunn og Bjørg Sakrisvoll mottok Røros kommunens femte miljøpris i 2023. Nå trenger vi din hjelp til å finne årets kandidat. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får […]

Klikk her for å lese videre

I Røros kommune kan vi bruke bestillingstransport fra AtB. Tidligere het det “fleksible transporttjenester”, men AtB har nå samlet dette i AtB Bestill. Her finner du tilbudet i Røros og andre kommuner

Klikk her for å lese videre

På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen som egentlig består av rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger.  I februar 2023 ble det startet et prosjekt med å restaurere disse områdene, og dette arbeidet fortsetter nå i januar 2024.  Dette […]

Klikk her for å lese videre

I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det forbudt å skyte opp fyrverkeri. Her kan du lese om hvor fyrverkeri er forbudt, og hvor og når det er lov. Hvor og når er det forbudt å skyte opp fyrverkeri? I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, for å beskytte […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Tekstilbutikken Princess har blitt miljøfyrtårnsertifisert, og de er dermed den første butikken på Domus som har blitt med i den anerkjente sertifiseringsordningen. Vi har lyst til å starte en miljøtrend på senteret, sier en glad Astrid etter at hun mottok plakaten. For Princess er det viktig at man som kunde skal kunne finne og kjøpe miljøvennlige produkter. Produkter […]

Klikk her for å lese videre

Bli med på fotokonkurranse i desember og januar – temaet er jul og vinter. Vi ønsker oss bilder fra hele kommune. Det er mye spennende som skjer i kommunen vår midvinters, og du kan sende inn både naturbilder, bilder fra bygdene og sentrum, og blinkskudd fra opplevelser og aktiviteter du gjør alene eller sammen med […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Inger Grøtli Nasjonalparkstyret ønsker innspill til revisjon av forvaltningsplanene for Øyungen landskapsvernområde og Ledalen landskapsvernområde fra lag og organisasjoner, offentlige instanser og enkeltpersoner. Offentlige oppstartsmøter vil bli holdt: Røros, Veksthuset – tirsdag 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 – Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros. Møterom: Femunden, 2. etasje. Ålen, Hovet – torsdag 26. oktober kl. […]

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Bilde: Kart over målinger planlagt for 2023 (blå) og gjennomført i 2022 (grå). Dette er en fortsettelse av […]

Klikk her for å lese videre

Samarbeidsrådet for småvilt og fisk i Røros besluttet i møte 25. august å stenge all jakt på rype og skogsfugl i jaktåret 2023/2024. Grunnlaget for beslutningen baserer seg på resultatene fra linjetakseringen som er gjennomført i samarbeid med Røros jeger- og fiskeforening og Statskog. Resultatene viser, som i mange andre områder i Sør-Norge, at bestanden […]

Klikk her for å lese videre

Jorunn og Bjørg Sakrisvoll har som kjent fått kommunens miljøpris for 2023. De har ved to anledninger fått utdelt prisen. Prisen ble delt ut på Gjøsvika sykehjem før sommeren, og ved befaring på Sakrisvollen i starten av august. Vi er utrolig takknemlig for innsastsen Jorunn og Bjørg har lagt ned for å ta vare på […]

Klikk her for å lese videre

Det er klar for ny runde med utlysning av løyver for ervervskjøring med snøscooter i Røros Kommune. Perioden blir som før på fire sesonger (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027). En sesong går fra snøen legger seg til 05. mai påfølgende år. Saksgangen blir som følgende: De som har hatt løyve kontaktes i brev. Videre legges […]

Klikk her for å lese videre

Per 7. august rapporterer Mattilsynet til kommunene at de har fått inn en del meldinger om døde fugler i Midt-Norge, og en stabil og fallende trend gjennom uke 31. Det er ingen kjent fugleinfluensa i Røros kommune per 7. august. Mattilsynets generelle råd til innbyggere og turister i områder uten kjent fugleinfluensa Ikke ta på […]

Klikk her for å lese videre

Turistsesongen er godt i gang, og luftfartstilsynet ønsker å formidle viktig informasjon og regler for bruk av droner. Droner blir stadig mer populære blant turister som ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene […]

Klikk her for å lese videre

I vår region – Røros, Tydal, Holtålen og Os kommuner – er skogbrannfaren vesentlig mindre nå. Det er lov å tenne opp bål så lengen det er i god avstand til skogområder. Det er det generelle bålforbudet som gjelder fra i dag. Dette gjelder ved generelt bålforbud Og husk – når du brenner bål, griller, bruker primus, […]

Klikk her for å lese videre

Sofakampen feirer femårs-jubileum i år! I 2019 lanserte Røros kommune og SpareBank 1 SMN Sofakampen for første gang. Målet var – og er fortsatt – å motivere alle kommunens innbyggere til å komme seg opp av sofaen og ut på større og mindre turer. De siste fire årene har opplegget bidratt til at innbyggere, hyttefolk og andre […]

Klikk her for å lese videre

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 11. mai at Røros kommunes miljøpris 2023 skal gå til Jorunn Sakrisvoll og Bjørg Sakrisvoll Sundt for sitt arbeid med sibirstjernen. Jorunn og Bjørg har over lang tid, og primært på frivillig basis, lagt ned en innsats som helt konkret har bidratt med bevaring og tilbakeføring av biologisk mangfold og […]

Klikk her for å lese videre

X