Archives

Helt siden 1972 har Røros kommune delt ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet. Fristen for å søke Bergstadstipendet er 1. mai hvert år. Informasjon om kriterier for søknad og hvordan du søker, finner du her: Bergstadstipend.  

Klikk her for å lese videre

Ønsker du å søke tilskudd til arrangement, større kulturprosjekter, idrettsformål eller til den frivillige organisasjonen du er med i? Da kan du søke på ulike tilskuddsordninger hos kommunen nå. Fristen er 1. mai. Tilskudd til kultur- og idrettsformål Disse tilskuddsordningene har frist 1. mai, og skal søkes på digitalt: Tilskudd til idrettsformål Arrangementsstøtte Tilskudd til […]

Klikk her for å lese videre

Ordningen med Aktivitetskortet fortsetter i 2024. Foto: Nataliya Haugen. I 2023 lanserte Røros, Os og Holtålen et nytt opplegg for aktivitetskort for barn og unge, hvor en QR-kode erstattet den tidligere «JOIN»-appen. Denne ordningen gjelder også i 2024. Aktivitetskortet gir flere mulighet til å delta i aktiviteter og opplevelser uavhengig av familiens inntektsnivå. Bedrifter og foreninger […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med torsdag 22. februar vil du kunne se de velkjente gule jakkene i gatebildet igjen på Røros. Et samarbeidsprosjekt Natteravnene har eksistert på Røros siden begynnelsen av 2000-tallet, men har vært nede i noen år etter pandemiens utbrudd. Endelig er Natteravnene oppe og går igjen, og allerede i løpet av de førstkommende martnasdagene […]

Klikk her for å lese videre

Fritidsfondet skal sørge for at barn og unge får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Hva er fritidsfondet? Fritidsfondet er en ny ordning som gjør det mulig for flere barn og unge i Røros kommune å bli med på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Ordningen gjelder alle til og med 18 år. Fritidsfondet skal dekke […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet i Røros kommune vedtok torsdag 21. november at årets kulturpris tildeles Arne A. Tønset. Kulturprisen kan deles ut til personer, lag eller foreninger som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan. Bilde: privat (tatt ved Harrbekken, […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til Lov om stadnamn §8, reises det navnesak på nye veinavn i Røros kommune. Høringsfristen er 31.12.2023. Høringsinnspill sendes til postmottak@roros.kommune.no, eller Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Nye veinavn: Kølfogdveien Bergproberarveien Dalsmoveien   Veinavn 1 og 2 tilhører boligfelt i Gjøsvika. Navnene er i likhet med de fleste øvrige veinavn i området […]

Klikk her for å lese videre

Fra og med 15. september 2023 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2024. Søknadsfristen er 1. desember 2023. Hvordan leveres søknaden? Søknaden leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmesider. Skjemaet vil være tilgjengelig fra 15. september 2023. Regnskapsskjema finnes også via […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune inviterer alle i Trøndelag til å si hva de mener om kultur- og fritidstilbudet der de bor. Til alle som bor i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune ønsker at alle som bor i Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter, som gir muligheter til å delta, oppleve og skape, og som […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskudd til folkehelsearbeid i Trøndelag 2024. I den forbindelse arrangeres et digitalt kurs om søknadsskriving. Hvorfor være med på kurs om søknadsskriving? I det digitale kurset om søknadsskriving får du som mulig søker informasjon om tilskuddsordningen, hva som kan være viktig å tenke på om du vil lage en søknad og […]

Klikk her for å lese videre

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Fristen for å søke i år er 3. november. Hva kan man søke til? Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut frivilligprisen til enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune. I 2023 går frivilligprisen til En Hjelpende Hånd Fjellregionen. Gjør en forskjell for mange familier i Fjellregionen En Hjelpende Hånd Fjellregionen tildeles prisen med hovedbegrunnelsen at […]

Klikk her for å lese videre

Artut kulturfest er ei kulturfestuke for og med lokalbefolkningen, i regi av Virksomhet for kultur og fritid. I år varer den fra fredag 20. oktober til søndag 29. oktober, og i samme uke som Gïelevåhkoe/Språkuka. Variert program Under Artut i år kan du få med deg et veldig variert program. Bli med på liv og […]

Klikk her for å lese videre

TV-aksjonen har vært arrangert hver høst siden 1974 og kan regnes som verdens største dugnad. Tradisjon tro ønskes det velkommen til gratiskonsert i Røros kirke i forbindelse med årets TV-aksjon. Hva går pengene til i årets aksjon? I år går pengene til Redd Barna og deres arbeid med å hjelpe barn rammet av krig og […]

Klikk her for å lese videre

Hvert år kan man søke om statlige spillemidler til anlegg. Fristen for å søke i Røros kommune er 1. november. // Fïerhten jaepien maahta staate spïelen tsavtshvierhtieh ohtsedidh. Rahkan 1. biejjien minngemes biejjien Rossen tjïeltesne ohtsedidh. Søknad om statlige spillemidler Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles blant annet til idrettsformål. Av delen som går til idrett […]

Klikk her for å lese videre

Skal du søke tilskudd til fritidskulturliv, større arrangement eller har et prosjekt du trenger midler til for å få gjennomført, kan du søke Røros kommune om dette. Retningslinjer og detaljert informasjon om de ulike ordningene finner du ved å trykke på lenken under: Tilskuddsordninger med frist 1. november Spørsmål om ordningene kan rettes til Kulturkontoret: […]

Klikk her for å lese videre

Send inn din nominasjon I godt over 40 år har Røros kommune delt ut kulturprisen til mottakere innenfor et svært bredt kulturfelt. Kulturprisen består i dag av et diplom og et prisbeløp på 10 000,-. Røros kommune kan hvert år dele ut kommunens kulturpris. Prisen deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort […]

Klikk her for å lese videre

Den internasjonale eldredagen arrangeres hvert år 1. oktober. I år setter Røros Eldreråd søkelyset på eldreomsorg i kommunen vår, og hvordan eldre møter alderdommen. Program Tema: Møte med eldreomsorgen i Røros kommune Velkommen. Innslag v/Seniorkoret. Underholdning v/spellemann Jan Borseth. Faglig innlegg v/Anne Marit Engan, avdelingsleder forvaltningskontor helse- og omsorgstjenester og Nina Leer Harborg, virksomhetsleder hjemmebasert […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivilligpris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.  Send inn forslag til kandidat Har du […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag 23. september inviterer Brekken Pensjonistforening, med støtte av Den Kulturelle Spaserstokken Røros kommune, til sin årlige høstcafé. Her serveres det gratis kaffe og kaker og det blir trekning av høstlotteriet. Helge Solsten m. flere kommer for å underholde. Ønsker du transport til Brekken, kan du bestille Fleksibel transport hos ATB allerede 7 dager i forveien […]

Klikk her for å lese videre

X