Barn, unge og utdanning

Har du lyst til å utforske en spennende verden av muligheter? Da er kulturskolen plassen for deg! Kulturskolen på Røros har en rekke spennende tilbud, både innen musikk, billedkunst, dans, teater, samisk kunst og kultur og tilrettelagt musikk. Søknadsfrist for neste år er 15. juni! Kulturskolen er kommunens kulturelle kompetansesenter og samarbeider med en rekke virksomheter […]

Klikk her for å lese videre

Som meldt i NRK har det blitt avdekket alvorlige feil ved et fagsystem for barnevern fra Visma som har gjort at bekymringsmeldinger ikke har kommet fram til barnevernet. Barnevernet i Røros, OS og Holtålen bruker også dette systemet. Det er ikke tegn på at Røros, Os og Holtålen er rammet av samme feil som Bergen. […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for oppvekst vil gjerne høre din mening! Alle barn og unge skal ha en god oppvekst ved å oppleve trygghet, inkludering og mestring. Utvalg for oppvekst legger Strategi for oppvekst og utdanning ut på høring i perioden 3.-30. mai 2023. Strategien kan du lese her Frist for å gi innspill er 30. mai. Innspill […]

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke om kommunale helse- og omsorgstjenester via HelsaMi. Før måtte du fylle ut søknadsskjema på papir. Nå kan du sende oss en henvendelse i HelsaMi, som vi behandler som en søknad. – Det betyr at søkeprosessen blir enklere og mer effektiv både for deg som søker og for oss som behandler den, […]

Klikk her for å lese videre

Elektronisk søknadsskjema til kommunale og private barnehager ligger i FORESATTPORTALEN. Mer informasjon finnes på Røros kommunes nettside: https://roros.kommune.no/roros-kommune-forside/barnehage/ Link til søknadsskjema: https://barnehage.visma.no/roros – Barnehageåret starter 15.august. – Kommunale barnehager har 50 % og 100 % plass. Private barnehager har flere alternative oppholdstider. – Samisk tilbud i Ysterhagaen barnehage. – Det er ikke nødvendig å søke på nytt […]

Klikk her for å lese videre

Innskriving av førsteklasseelver på Brekken Oppvekst og Lokalsenter: Mandag 13.02.2023 klokken 15.00. Oppmøte i amfiet på skolen. Velkommen! Innskriving av førsteklasseelver på Glåmos Oppvekstsenter: Torsdag 16. februar kl.15.30 Oppmøte på skolen. Velkommen!

Klikk her for å lese videre

Innskriving av nytt 1.trinn ved Røros skole – Sundveien skole 1.-4.trinn. Onsdag 15.02.23 kl. 15.30 – 19.45 Torsdag 16.02.23 kl. 15.30 – 19.45 Hver enkelt får invitasjon om eksakt tidspunkt via e-post eller Min skole.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune reviderer i disse dager kommuneplanens samfunnsdel, og for å få den nye planen til å bli så god som mulig trenger vi dine innspill. Vi reiser derfor rundt med åpent kontor flere steder i løpet av november. Lurer du på hvordan samfunnsdelen påvirker deg? Har du lyst på en uforpliktende prat med kommunen […]

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne. //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

Styringsgruppa for Den god barnehagen har i møtet 5. oktober vedtatt navn for de to nye barnehagene. Barnehagen som bygges i Vola skal hete Hengfonna – Gåeblie og barnehagen som bygges i Ysterhagaveien skal hete Kåppårverket – Kåahperevierhkie. Vi takker for stort engasjement i befolkningen. Vinnerne av navnekonkurransen er Tone Stensaas , som foreslo Hengfonna, […]

Klikk her for å lese videre

I fjor laget barna i Øyaklubben Regnbueloven! Den er så fin at vi vil dele den med alle i dag: Jeg er stolt av å være meg Jeg kan være glad i den jeg vil Jeg kan bli det jeg vil Jeg har lov å si det jeg mener Jeg skal ikke si ord som […]

Klikk her for å lese videre

Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen» inviterer frivillige lag og organisasjoner og kommuneansatte innen kultur og idrett til et miniseminar på Tynset torsdag 27. oktober kl. 14.00-16.30.  Sammen om rett aktivitet for alle Prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» startet opp i 2018, som et samarbeid mellom […]

Klikk her for å lese videre

Utvidet tilbud innen Duedtie Kulturskolen utvider tilbudet innen Duedtie, sørsamisk kunst og handverk. Tilbudet vil nå gå fra september og helt fram til påske. Hva skjer? Med opplæring innen sørsamisk kunst og handverk, blir elevene kjent med tradisjonelle metoder og teknikker i møte med det moderne. Her vil elvene få mulighet til å lage flotte […]

Klikk her for å lese videre

Vi fikk inn litt for få forslag til navnekonkurransen før sommeren, og ønsker derfor ditt engasjement.   Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal […]

Klikk her for å lese videre

Første skoledag for elever ved Røros voksenopplæringssenter er mandag 21. august. Oppmøte kl. 9.00. Røros Voksenopplæringssenter har adresse: Sundveien 12, samme bygg som Røros Videregående skole. Henvendelser kan rettes til leder Toril Tronshart på mail: toril.tronshart@roros.kommune.no eller mobil 932 83 219. Velkommen til skolestart!

Klikk her for å lese videre

Den 16.06.2022 vedtok kommunestyret å legge planprogrammet for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028 ut på høring og offentlig ettersyn. Sammendrag Røros kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags sted vi ønsker å ha i 2028, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan forGranterveien med planid 20190003 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 16.06.2022. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser […]

Klikk her for å lese videre

Ved Røros kulturskole får elevene utforske, leke, skape og lære sammen med flinke lærere og andre elever innenfor musikk, kunst, drama, dans og duedtie. Til høsten har vi også et helt nytt tilbud: Rett i band! Våre tilbud Billedkunst Ballett Duedtie – sørsamisk kunst og handverk Teater Fele Gitar/bass og ukulele Sang/barnekor Blåseinstrument Kulturlab Musikkteknologi Slagverk […]

Klikk her for å lese videre

Hvilke områder i sentrum bruker barna mest? Er det noen områder som er skumle eller man unngår? Hvordan og hvor er skoleveien for barna på Røros skole? Dette er spørsmål som planavdelingen har spurt alle fjerde, sjette og åttende klassinger på Røros skole om i vinter. Gjennom løsningen “barnetråkk” har alle barna i disse klassetrinnene […]

Klikk her for å lese videre

Lenke til påmelding UKM 2022 | Meld deg på UKM festivalen for Fjellregionen! (retten.no)

Klikk her for å lese videre

X