Barn, unge og utdanning

Mennesket synger før det snakker og spiller før det forstår. Mennesket maler før det skriver og danser før det går!  Masse å velge mellom Alle er vi kreative! Noen liker å tegne, andre å lage musikk på PC. Noen liker å synge, andre liker å danse. På Røros kulturskole har vi mange forskjellige fag, så det er […]

Continue Reading

NAV Røros, Os og Holtålen åpner opp igjen for kontrollert “drop in” på nav kontoret fom mandag den 08.06.20. med samme åpningstider som før Korona. Vi oppfordrer folk å vurdere behovet for å oppsøke nav kontoret, og til å bruke nav sine digitale løsninger. Vi forholde oss til myndighetenes råd når det gjelder smitteverntiltak, og […]

Continue Reading

Smitteverntiltakene opprettholdes i hovedsak som de har vært fram til nå, men størrelsen på de faste gruppene (kohortene) er nå utvidet til hele barnehageavdelinger. Det åpnes også for at det til en viss grad kan være samarbeid mellom to avdelinger. Smitteverntiltakene bestemmes nå etter en trafikklysmodell. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via […]

Continue Reading

Fredag 5. juni vil elever på alle trinn i Røros kommune være tilbake på skolen. Skolene vil ha normal drift, og ingen elever vil ha hjemmeskole etter denne dagen. Åpningstiden ved SFO og barnehager er også tilbake til ordinære tider fra fredag. Bussene vil gå som normalt. Smitteverntiltak for å unngå spredning av smitte Tiltakene […]

Continue Reading

Vet du hva det fineste med huldrer og havfruer er? Det er at de alle er helt forskjellige. Akkurat sånn som det er med oss mennesker. Bli med på vårens siste eventyrlige lørdag i anledning Pride Røros. Vi leser Jenny Jordahls nydelige bok, «Hannemone og Hulda», tegnet og skrevet i alle regnbuens farger. Lørdag 30. […]

Continue Reading

Kommunedirektøren legger i dag rapporten «OPPVEKST – Struktur, kompetanse og ressurser» ut på høring. Formålet med rapporten er å presentere fakta om barnehager og skoler i Røros kommune, relevant forskning samt kommunedirektørens anbefaling om hvordan oppvekstsektoren bør organiseres. Denne informasjonen skal være en del av beslutningsgrunnlaget om fremtidig struktur innenfor oppvekst i Røros. Hovedfokuset i […]

Continue Reading

Barneverntjenestens kontorlokaler har nå åpnet for besøkende igjen, og vi tar i mot besøkende i vanlig åpningstid. På grunn av smittevernhensyn har barneverntjenestens kontorlokaler vært stengt for besøkende. Hvor finner du oss? Barneverntjenesten finner du i 2. etasje i Bergmannsgata 23. Vi tar imot alle henvendelser i vår ekspedisjon. Åpningstider Mandag til fredag fra klokken 08.00 […]

Continue Reading

Myndighetene ber alle som bor i Norge om å lese viktig informasjon og råd om koronavirus på www.fhi.no og www.helsenorge.no. Rådene forandrer seg raskt. Informasjon på flere språk Generell informasjon om koronavirus Litt, mye eller helt avstand Hjemmekarantene og isolasjon Råd som kan hjelpe deg trygt gjennom ramadan Foreldre med barn Slik snakker du med barn om […]

Continue Reading

Fra mandag den 27 april starter skolen med en gradvis gjenåpning og skolebussene begynner å kjøre igjen. Det legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. Det vil være store endringer i forhold til hva både elever og foresatte er vant til. Det er viktig at både foresatte og skoler veileder elevene […]

Continue Reading

Hei alle ungdommer mellom 12 og 20 år! På grunn av Covid 19 har vi hatt stengt siden midten av mars. Endelig kan vi åpne Helsestasjon for ungdom (HFU) igjen, og vi gleder oss til å møte dere. Fra mandag 27. april er vi på plass. Hva kan vi hjelpe deg med? Hos oss møter […]

Continue Reading

Etter seks uker med fjernundervisning er vi veldig glade for å kunne fortelle at Røros kulturskole gradvis åpner igjen fra mandag 27. april. Trygt å komme tilbake Vi åpner kulturskolen i nært samarbeid med kommuneoverlegen og skolene. Åpningen skjer trygt og godt innenfor rammen av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Kulturskolen tar kontakt Elever og foreldre/foresatte […]

Continue Reading

Når 1.-4. trinn åpner igjen mandag 27. april, åpner vi også skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten vil være tilstede både i Sundveien hvor 1.-4. trinn er, og i mellomtrinnsbygget til Røros skole. Skolehelsetjenesten fungerer da som normalt, med oppfølging av enkeltelever, faste kontroller og vaksiner. Åpen dør Hos skolehelsetjenesten er det “åpen dør” som gjelder. Både elever, foreldre/foresatte og lærere […]

Continue Reading

Mandag 20. april åpnet helsestasjonen for alle pålagte kontroller. Dere som har time neste uke (uke 18) kommer som avtalt til helsestasjonen, som dere nå finner i mellomtrinnsbygget til Røros skole. Ble kontrollen deres utsatt? I løpet av neste uke får alle som har fått utsatt kontrollene sine ny innkalling. Tiltak for smittevern Vi følger […]

Continue Reading

Røros kulturskole har under normale omstendigheter høy aktivitet og mange møter mellom lærer og elever hver eneste dag. Nå i koronatiden har også kulturskolen vært nødt til å tenke annerledes rundt undervisningen. Her er et lite innblikk i hvordan elever og lærere har møttes de siste ukene! Positive elever, lærere og foreldre Det meste av […]

Continue Reading

«Hodebra» er en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Bli med og del dine hodebra-tips! Hva handler Hodebra om? Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe […]

Continue Reading

Årsrapport og årsregnskap 2019 / Jaepiereektehtse jïh jaepiereeknehlåhkoe 2019 Kommunedirektøren legger i dag frem årsrapport og årsregnskap for 2019. Årsregnskapet er avsluttet med et overskudd på omlag 1,8 millioner kroner. Det var opprinnelig budsjettert med et overskudd på 6 millioner kroner for året. Etter flere år med bedre resultater enn budsjettert, endte altså 2019 med et […]

Continue Reading

Mandag 30. mars innføres det nye rutetider for lokal- og regionbuss i hele Trøndelag. Endringene kommer i tillegg til allerede innstilte skolelinjer.

Continue Reading

SchoolLink er Rørosskolenes digitale meldingsbok. Her får foreldre informasjon fra skolen, og kan kommunisere med skolen. Mye viktig informasjon deles her nå. All informasjon i SchoolLink kan oversettes til flere språk inne i appen. Her er en forklaring på hvordan du gjør dette: Åpne appen SchoolLink Gå inn på “Meldinger” nederst i skjermbildet Velg melding […]

Continue Reading

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Regjeringen vil at skolene skal prioritere god undervisning og standpunktvurdering i stedet for å bruke tid og ressurser på å planlegge eksamen. Vitnemål Elevene er sikret vitnemål selv om det ikke avholdes eksamen i år. Muntlig eksamen Regjeringen vurderer om det […]

Continue Reading

Gjennom Program for folkehelsearbeid skal uteområdene ved mellomtrinnet og ungdomstrinnet rustes opp over en periode på 3 år. Dette blir et stort løft for barn og unge på Røros, sier folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll. Om programmet Program for folkehelsearbeid er ei nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen […]

Continue Reading

X