Blog

Bilde er tatt ovenfra og ned, å viser mange hustak i sentrum av Røros. Det er mørkt ute, og i noen av husene kan man se lys i vinduene.

Røros kommune reviderer i disse dager kommuneplanens samfunnsdel, og for å få den nye planen til å bli så god som mulig trenger vi dine innspill. Vi reiser derfor rundt med åpent kontor flere steder i løpet av november.

Lurer du på hvordan samfunnsdelen påvirker deg? Har du lyst på en uforpliktende prat med kommunen om utviklingen av Røros-samfunnet? Kanskje har du gode råd og innspill til hva vi bør har søkelys på nå og i fremtiden?

Vi er på plass for å ta imot dine innspill. Du finner oss her:

  • Røros videregående skole: 17. november fra kl 10 til 14
  • Kaffestuggu (grønnrommet): 17. november fra kl 15 til 18
  • Coop Glåmos: 21. november fra kl 13 til 16
  • Coop Brekken: 25. november fra kl 9 til 12

 

Hva er kommuneplanens samfunnsdel? 

Alle kommuner er pålagt å ha en kommuneplan som omfatter kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanen består av samfunnsdel og arealdel. Mål og strategier i kommuneplanen skal være styrende for nye planer, prosjekt og tiltak i kommunen. Samfunnsdelen er sammen med arealdelen kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags sted vi ønsker å ha i 2028, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem.

Dagens samfunnsdel

Røros kommunes nåværende samfunnsdel ble vedtatt etter omfattende involvering i 2015. Det har skjedd mye i Røros kommune siden den gang, og det har også skjedd mye nasjonalt, regionalt og globalt, som gjør at det er på tide med en revisjon av samfunnsdelen. Det var også enighet om dette da kommunens planstrategi ble vedtatt i desember 2020.

FNs bærekraftsmål som et viktig grunnlag for planlegging

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. For å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft er det viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Målene skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. Kommunene er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av bærekraftsmålene lokalt og nasjonalt.

 

Den reviderte samfunnsdelen skal være ferdig før valget høsten, 2023.

 

Ta turen innom oss for en prat. Vi svarer på spørsmål, diskuterer og tar imot råd.

Velkommen!

X