Archives

Selv om pandemien også i år setter sitt tydelige preg på 17. maifeiringen på Røros, har årets 17. maikomite for bergstaden Røros tenkt kreativt og laget et velfylt program for både store og små innbyggere! Årets program byr på en fin kombinasjon av både digitalt og fysisk samvær. – Det er ikke til å stikke […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til lov om stadnavn ber Røros kommune om innspill på skrivemåten for samiske stedsnavn. Tabell viser foreslått skrivemåte basert på innstilling fra Saemien Sijjienïmmhmoenehtse/samisk stedsnavnutvalg i Røros kommune, og foreløpig tilråding fra Sametingets stedsnavnkonsulent for sørsamiske navn.  Her finner du stedsnavnskonsulentens faglige utredninger for samiske stedsnavn. Høringsfrist: 20.6.2021   Spørsmål rettes til morten.tondel@roros.kommune.no Innspill […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommunes frivillighetspris for 2020 ble tildelt Lorns Skjemstad for hans mangeårige engasjement for trim, skigåing og skileik på Røros. Ordfører Isak Veierud Busch overrakte Skjemstad frivillighetsprisen i et arrangement på Storstuggu onsdag 21. april.   Med hjerte for tur- og skiglede Lorns flyttet til Røros sammen med familien sin i 1982. Han tok umiddelbart fatt […]

Klikk her for å lese videre

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan er i gang. Et ledd i gjenåpningen er lettelser i tiltak for fritidsaktiviteter for både voksne, barn og ungdom.  Hva gjelder for voksne? Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Voksne må fremdeles passe på å holde […]

Klikk her for å lese videre

Det pågår nå et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal kommune. Det er også økende vest i Härjedalen, nær vår region. Vi har ingen nærkontakter til utbruddet i Midtre Gauldal i Røros . For å redusere faren for at smitten sprer seg til vår kommune, oppfordrer vi nå våre innbyggere om å begrense unødvendige reiser til Midtre […]

Klikk her for å lese videre

Før påske ble det innført strenge nasjonale tiltak for å begrense smittespredning i forbindelse med økt reiseaktivitet. For å få et bedre grunnlag til å vurdere hvordan påskeferien har påvirket smittesituasjonen, er tiltakene forlenget frem til og med 14. april. Her er en oppsummering av noen av de viktigste rådene: Reis minst mulig, og utsett reiser […]

Klikk her for å lese videre

Skolekretsene har egne 17. maikomiteer som har ansvar for ulike arrangement på årets nasjonaldag. Her er en oversikt over komiteene og deres medlemmer: Bergstaden: Nils Martin Tidemann (leder) Egil Harry Langeng (kasserer) Solfrid Ødegård (sekretær) Anne Grete T Sandbakken Eva Langeng Wenche Kolstad Terje Danielsen AnnMagritt Vormdal Birgit Tagvold Mølmann Per Erik Sandnes Oddny Pauline […]

Klikk her for å lese videre

Nå er påsken her. Mange kan glede seg over gode dager på tross av at vi fortsatt må forholde oss til strenge smittevernregler. Mange har reist på hyttene rundt om i landet. Mange har kommet til vår region, og alle er hjertelig velkomne. «I Røros har kriseledelsen forberedt seg godt på at mange tilreisende vil […]

Klikk her for å lese videre

Skal du søke tilskudd til arrangement, større kulturprosjekter, idrettsformål eller til den frivillige organisasjonen du er med i? Eller har du tenkt å søke årets Bergstadstipend? Da må du notere deg fristen 1. mai.  Tilskudd kultur- og idrettsformål Disse tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. mai: Tilskudd til fritidskulturlivet Arrangementsstøtte Prosjektstøtte Idrettsformål Hvem som kan søke, hva […]

Klikk her for å lese videre

I 2021 blir det ingen vanlig UKM-mønstring, nå tenker vi helt nytt. Dette betyr at enda flere kan være med på UKM med sine greier! I år gjør vi det ved bruk av egen Youtube-kanal, Instagram og et nytt UKM Røros-TALKSHOW! Hvordan kan jeg bli med? Hvis du driver med noe du vil vise frem, […]

Klikk her for å lese videre

Nå er det lov til å ha 100 publikummere på Storstuggu, dermed åpnes det for flere arrangementer utover våren! Med nye retningslinjer for arrangement, kan kulturhusleder Anne Linn V Schärer endelig vise frem hva Storstuggu har på plakaten denne våren. Teater, revy, konserter og mye mer! Og det er mange opplevelser i vente. «Den 10. […]

Klikk her for å lese videre

UKM (Ung Kultur Møtes) er i endring! I UKM 2.0 får ungdommene en enda større rolle i utviklingen og gjennomføringen, deler av UKM blir heldigital, og det blir mer aktivitet gjennom året.  Ungdommen i sentrum Som et ledd i utviklingen er hovedansvaret for UKM flyttet til Ungdommens Hus Røros. Tidligere var det kulturkontoret som hadde […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 18. februar åpnet Utstyrssentralen Røros. Utstyrssentralen har tilhold i Reiselivets hus, og her kan både innbyggere, hyttebeboere og turister låne gratis sports- og fritidsutstyr. Utstyrssentralen er del av BUA-nettverket. Høytidelig åpning Varaordfører Christian Elgaaen stod for den offisielle åpningen av sentralen. I sin tale fremhevet han at Utstyrssentralen er med på å imøtekomme både […]

Klikk her for å lese videre

Den siste uka har Sigrid og Ellen fra Kunst og kaos bidratt til at Øverhagaen bo- helse og velferdssenter har blitt et enda bedre sted å være. Et sekstitalls bilder har endelig fått ny plassering i det flotte bygget, til glede for både beboere og ansatte, og ganske snart også besøkende! Korona satte en stopper […]

Klikk her for å lese videre

Røros og Holtålen kommuner har siden 2014 samarbeidet om Opplevelseskortet, en ordning hvor ulike tilbydere har gitt bort et selvvalgt antall billetter eller aktiviteter til barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Tilbudene har vært samlet på et fysisk kort, som har blitt tildelt barn og ungdom fra lavinntektsfamilier gjennom NAV. De som står bak Opplevelseskortet har […]

Klikk her for å lese videre

Etter nye retningslinjer trådte i kraft, gjelder nå dette for avdelingene i kultur og fritid:  Røros folkebibliotek viderefører normal åpningstid. Maks antall besøkende som kan oppholde seg i lokalet samtidig er 10 personer, og hver enkelt kan oppholde seg inne på biblioteket i maks 15 minutter. Frivilligsentralen holder fremdeles fysisk stengt, men du kan gjerne ta […]

Klikk her for å lese videre

Gjøsvika sykehjem har siden 2019 gitt ansatte muligheten til å delta på kurs i musikkbasert miljøbehandling (MMB). Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere. Med støtte fra Røros og Holtålen demensforening er det kjøpt inn smarttelefoner, høyttalere og øretelefoner som brukes i miljøbehandlingen.  Musikkbasert miljøbehandling […]

Klikk her for å lese videre

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til “Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge”. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Hva er […]

Klikk her for å lese videre

Kulturskolen har gleden av å tilby opplæring innen duedtie, sørsamisk kunst og handverk. Dette er et helt nytt og spennende tilbud der elevene vil få lære om og praktisere samiske naturmaterialer, former og uttrykk.  Kultuvreskuvle sæjhta dijjem bööredh vytnesjidh! Daate voestes aejkien Kultuvreskuvle edtja vætnoen jïh duedtien bïjre ööhpehtidh. Learohkh åadtjoeh lïeredh guktie sjiehteles ïebnh ålkene […]

Klikk her for å lese videre

Sang og musikk for å lære norsk Vi gleder oss til debuten for koret Vox – et samarbeid mellom Voksenopplæringa og Kulturskolen. Sang og musikk brukes aktivt i norskopplæringa, i et nært og aktivt samarbeid mellom lærerne på kulturskolen og voksenopplæringa. Koret består av både arbeidsinnvandrere og flyktninger. Koret opptrer for føste gang i forbindelse […]

Klikk her for å lese videre

X