Blog

røroskyr som gresser med røroskirka i bagrunnen

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 9. juni at Røros kommunes miljøpris 2022 skal gå til Reidun Roland. Roland har bidratt til å øke forbrukerbevissthet om å velge sunn og bærekraftig mat fra lokale ressurser. – Hun har en merittliste av de sjeldne, og har gjennom mange år vært en foregangsperson for miljøet, sier varaordfører Christian Elgaaen.

Omfattende innsats over mange år

– På vegne av formannskapet vil jeg gratulere Reidun Roland med årets miljøpris. Hun får den for et langvarig og bredt engasjement innenfor store områder som miljø, natur og mat. Det er virkelig lov å la seg inspirere av en så omfattende innsats, sier varaordfører Christian Elgaaen.

Roland startet Miljøpatruljen sammen med daværende miljøvernsjef Ernst Ivar Tønseth i 1994-95. Miljøpatruljens arbeidsoppgaver består i å vedlikeholde kommunens grøntarealer og å holde sentrumsområder rene og søppelfrie. Den er fortsatt i drift og gir ungdom sommerjobb.

Rørossymposiet med 250 deltakere fra 17 land

Reidun Roland har sittet i utallige styrer, nemder, komiteer, råd og utvalg. På Verdens forbrukerdag i mars 1993 ble Reidun valgt inn som representant for forbrukere og ansatte i Røros kommune til Hovedkomiteen for «Det III. Internasjonale symposiet for bærekraftig landbruk og bygdeutvikling», Rørossymposiet 10.-16. mars 1995. Rørossymposiet med 250 deltakere fra 17 land ble så stor suksess at forbrukere på Røros med Reidun i spissen sa at dette var så viktig og gøy at dette må følges opp lokalt.

Bærekraftig landbruk og bygdeutvikling

Det lokale initiativet resulterte i Mat-Helse-Miljø­Alliansen i Fjellregionen med Reidun som koordinator. Som koordinator har Reidun vært utholdende, forutsigbar, stabil, samlingspunkt for alliansens arrangementer og knoppskytinger hvert halvår siden 1995: Verdens forbrukerdag 15. mars gjennom 27 år – og Verdens Matvaredag 16. oktober gjennom 8 år, som ble kalt Smakeriet fra 2000 fram til Rørosmat tok over i 2008.

Venn av Røroskua og pådriver for økologisk landbruk

Reidun har vært leder for Røroskuas venner i flere år, og har ivret for ivaretagelse av kurasen som har en viktig plass i vår historie. I tillegg har hun vært sentral i driften av Nord-Østerdal økologiske landbrukslag.

Om miljøprisen

Miljøprisen er består av et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner. I miljøprisens statuetter står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen.

X