Blog

Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Artut kulturfest 2022: Artut med frivillighet

Etter et års pause, inviterer vi endelig til Artut kulturfest på ny. Artut kulturfest er en feiring av kulturen; bred og smal, stor og liten, frivillig og profesjonell. Under Artut kulturfest kan du oppleve kultur i vante og nye former, og på både tradisjonelle og utradisjonelle arenaer. 2022 er frivillighetens år, og frivillighet er derfor årets Artut-tema. Under årets Artut kulturfest 7.-13. november vil deler av programmet være viet frivilligheten på forskjellige måter!

Artut – hva skjer?

I løpet av Artut-uka skjer det stort og smått på ulike steder rundt omkring i kommunen vår. Det blir blant annet konserter, åpne øvinger, opptog, dans, fagseminar og film, for å nevne noe! Se www.artut.no –  programmet oppdateres fortløpende.

Mer synlighet – for frivillighet!

Etter to år med pandemi trenger vi kulturen mer enn noensinne. Vi trenger fellesskapet med andre mennesker, og vi trenger å oppleve og ta del i meningsfull aktivitet. Det frivillige kulturlivet vi har i vår kommune rommer alt dette. Hvorfor ikke bruke nettopp Artut kulturfest til å arrangere «Vår dag», invitere publikum til en øving, en åpen dag eller noe helt annet, og la ENDA flere ta del i det dere brenner for?

Hva er «Vår dag»?

VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år for alle i den norske frivilligheten. Lag/foreninger oppfordres til å velge seg sin egen dag for å være med å feire VÅR DAG! Tips til innhold, planlegging og markedsføring finner du på www.frivillighetensar.no

Lær mer!

Mandag 7. november inviterer vi lag og foreninger til seminar på Christianus Sextus på Storstuggu. Her blir det både faginnhold ut fra frivillighetens behov, og muligheter for å lufte ideer om hvordan vi bør jobbe videre med frivillighet i kommunen.

Hva vil du høre om?

Vi ønsker tilbakemelding på hvilket tema seminaret bør ha:

  1. Styrearbeid/rekruttering til styre
  2. Rekruttering til frivillighet generelt
  3. Søknadsskriving og støtteordninger
  4. Sosiale medier og markedsføring

Hvilket tema syns DU eller DITT LAG/FORENING er mest spennende? Send svar til artut@roros.kommune.no innen 10. oktober!

Gratis husleie for frivilligheten

Lag og foreninger får gratis husleie på Storstuggu hele Artut-uka. Ved behov for teknikk, må dette leies og betales utenom. Ta kontakt med Jo Hage eller Saara Kunelius ved Storstuggu for booking.

Jo.hage@roros.kommune.no
Saara.kunelius@roros.kommune.no

Bli med!

Har du/dere et arrangement, en øving eller aktivitet som kan være en del av Artutprogrammet 7.-13. november? Ikke noe er for stort eller for lite. Send inn til artut@roros.kommune.no før 26. oktober, eller ta kontakt med Ane Linn Haagaas ved Røros kulturkontor.

E-post: alh@roros.kommune.no
Telefon: 924 31 207

X