Blog

Barn, unge og utdanning, Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Miniseminar om “Sammen for rett aktivitet – for alle”

bilde av to par ben, en står på skateboard, og med foten på en fotball

Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen» inviterer frivillige lag og organisasjoner og kommuneansatte innen kultur og idrett til et miniseminar på Tynset torsdag 27. oktober kl. 14.00-16.30. 

Sammen om rett aktivitet for alle

Prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» startet opp i 2018, som et samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og Regionrådet for Fjellregionen, nå Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal. Prosjektet eies av Tynset Idrettsforening, og drives med midler fra Folkehelseprogrammet UNG4Reg gjennom Innlandet fylkeskommune, Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal, Tynset kommune m.fl. Hovedmål: Gi tilflyttere og flyktninger gode og tilpassede aktivitetstilbud i et miljø som oppleves trygt og inkluderende – for alle familier, uavhengig av bakgrunn.

En del av hovedarbeidsoppgavene i prosjektet har vært å:

 • Dele resultater og erfaringer med interesserte i Fjellregionen, Innlandet og andre steder.
 • Avklare hvilke kommuner og organisasjoner i Fjellregionen som ønsker å inngå et samarbeid for egne aktiviteter
 • Bistå lag og foreninger og/eller kommuner med å legge til rette for aktiviteter i egne lokalmiljøer, utarbeide tilpasset informasjonsmateriell, etablere rutiner og systemer som sikrer kontinuerlig oppfølging av aktuelle barn, unge og familier.

Frivillige lag og organisasjoner og kommuneansatte innen kultur og idrett inviteres nå til et miniseminar på Tynset torsdag 27. oktober, hvor det blir mulig å høste erfaringer fra prosjektet og sammen se på veien videre.

Program

 • Velkommen ved Merethe Myre Moen, ordfører på Tynset
 • Historikk og forankring av prosjekt med Mahdi Hassen, leder i styringsgruppen
 • Presentasjon av modellbeskrivelse og erfaringer med Kristin Utby Telneset, prosjektleder
 • Fritidskontakter
 • Samarbeidspartnere i prosjektet ved Hege Hoel, Konsulent/prosjektleder for Tverrfaglig samarbeid barnehage, skole og helse Tynset kommune.
 • Erfaringer fra fritidskoordinator i Tolga kommune, Ingrid Vingelsgård
 • Erfaringer fra inkluderingskoordinator i Røros kommune, Caroline Oksdøl Søberg
 • Refleksjoner rundt dagens innlegg og videre arbeid.
 • Avslutning ved Sissel Løkra, Rådgiver folkehelse og samfunnsutvikling Innlandet fylkeskommune

Tid og sted:

Torsdag 27. oktober kl. 14.00 – 16.30, kommunestyresalen i Tynset Rådhus

Påmelding innen 1. oktober. Du melder deg på ved å gå inn på denne linken https://forms.office.com/r/UebeAvxgUy

X