Blog

Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Røros sanitetsforening får Røros kommunes frivillighetspris 2022

Røros kommune kan hvert år dele ut frivillighetsprisen til enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune. I 2022 gikk frivillighetsprisen til Røros sanitetsforening.

Mangeårig innsats for helse, inkludering og trygge lokalsamfunn

Røros sanitetsforening tildeles prisen med hovedbegrunnelsen knyttet til deres innsats for Rørossamfunnet gjennom mange år. Foreningen ble stiftet i 1901, og har i dag ca 60 medlemmer. De har i alle år jobbet med å få inn penger til gode formål i Rørossamfunnet. Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og levekår, og bidrar til et inkluderende oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn.

I Rørossamfunnet har sanitetsforeningen bl.a. jobbet med:

  • Årlig basar og utlodning, og salg av for eksempel julekaker
  • Salg av fastelavnsris og maiblomster
  • Jentekonferanse (ungdomsskolen)
  • Stort og smått av frivillige oppdrag. Det ferskeste eksempel er utstyrssentralen i samarbeid med flyktningtjenesten og Frivillighetssentralen.

Frihet, enighet og kjærlighet

Sanitetskvinnenes motto er: I de små ting frihet – i de store ting enighet – i alle ting kjærlighet.

Røros sanitetsforening har utført en uvurderlig innsats, jobbet idealistisk og utvist et særlig engasjement til beste for Rørossamfunnet. Røros kommune gratulerer foreningen med frivillighetsprisen 2022.

Om frivillighetsprisen

Det er formannskapet i Røros kommune som vedtar hvem som skal få frivillighetsprisen. Formannskapet i Røros gjorde følgende vedtak i sitt møte 10.11.2022: «Røros kommunes frivillighetspris 2022 tildeles Røros sanitetsforening».

Se mer om frivillighetsprisen her: Røros kommunes frivillighetspris

 

X