Blog

Barn, unge og utdanning, Den gode Rørosbarnehagen, Nyheter

Vi trenger flere forslag til navn på våre nye barnehager

Tre vinterkledde barn sitter på et gjerde med snakkeboble med teksten "Hva skal barnehagene hete"

Vi fikk inn litt for få forslag til navnekonkurransen før sommeren, og ønsker derfor ditt engasjement.

 

Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal bygges i Ysterhagaveien. Forslagene som velges blir premiert! Det er styringsgruppa for prosjektet som er jury i navnekonkurransen.

Send inn ditt forslag til navn på våre nye barnehager her

Svarfrist: 4. oktober

 

Om barnehageprosjektet

I mange år har det vært behov for nye barnehager i Røros sentrum. Kommunestyret vedtok å bygge to barnehager i fjor, og nå er arbeidet med planlegging og prosjektering i gang. Navnene til de to nye barnehagene vil vi at du som er innbygger skal være med å bestemme. I neste omgang skal de ansatte få være med og bestemme hva avdelingene skal hete. De skal være i samme tema som navnet på barnehagen.

X