Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Vær med å gi skolebarna en trygg skolevei

skolegutt med skolesekk går langs grusvei

Denne uka skal barn i Brekken, Glåmos og Røros starte på et nytt skoleår, og mange spente førsteklassinger har sin første skoleuke. Alle vi som bor og jobber i Røros, Brekken og Glåmos har et felles ansvar for å gi barna våre en trygg skolevei.

Ikke kjør barna til skolen hvis du ikke må

Når mange kjører barna sine til og fra skolen skaper det trafikkaos og farlig trafikkbilde.

  • Det tryggeste for barna er å gå eller sykle.
  • Hvis du må kjøre barna, bør du la de gå det siste stykket til skolen.

Når færre kjører til skolen, unngår vi at det oppstår trafikkfarlige situasjoner rundt skolene morgen og ettermiddag. Det er et felles ansvar å sørge for trafikksikre soner rundt skolene. Det vil si lite biltrafikk i skoleområdet, og ikke minst at bilistene holde lav hastighet.

Oppfordringen gjelder ved alle skolene våre; Glåmos, Brekken og Røros.

Førsteklassinger har liten trafikkerfaring

Når du er 6 år forstår du ikke alt du ser og hører i trafikken. Førsteklassingen er små av vekst. Det gjør det vanskelig for dem å se og bli sett. Vi vet også at barna ikke kan bedømme avstand og fart til biler som nærmer seg. De forstår heller ikke alltid at biler kan dukke opp når de selv ikke ser dem.

Hastigheten må ned!

Fartsgrensen forbi skolen er 30. Vi har tidligere opplevd at mange ikke tar hensyn til dette. Slik kan vi ikke ha det!

Senk farten langs veiene forbi og nær skolene – sørg for at barna våre kommer seg trygt til og fra skolen.

X