Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Skolestart 2023 – Røros voksenopplæringssenter

bilde med en mobiltelefon, skrivbok, blyant, briller og pc

Første skoledag for elever ved Røros voksenopplæringssenter er mandag 21. august.
Oppmøte kl. 9.00.

Røros Voksenopplæringssenter har adresse:
Sundveien 12, samme bygg som Røros Videregående skole.

Henvendelser kan rettes til leder Toril Tronshart på mail: toril.tronshart@roros.kommune.no eller mobil 932 83 219.

Velkommen til skolestart!

X