Archives

Det nærmer seg kommunestyrevalg med valgdag den 11. september 2023. I denne saken gis informasjon om hva et politisk parti/gruppe må gjøre for å kunne stille til valg ved kommunevalget 2023 i Røros kommune. Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag innen fristen den 31. mars kl. 12.00. Et […]

Klikk her for å lese videre

Den 6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres med bl.a. flaggheising, og flere store og små arrangementer. Røros kommune oppfordrer frivillige lag og foreninger til å skjerme 6. februar for møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid. Vi ønsker at det legges til rette for deltakelse på arrangementene i forbindelse med samefolkets dag. Dette vil være et lite, […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld den 15. desember vedtok kommunestyret i Røros kommune to uttalelser hets, diskriminering og hverdagsrasisme – én mot samiske innbyggere og én mot minoriteter i kommunen. Uttalelse om hets, diskriminering og hverdagsrasisme mot samiske innbyggere Kommunestyret i Røros kommune ser med bekymring på det vi mener er et økende og alvorlig samfunnsproblem med hets, […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer) Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 2. desember 2022. Frist for høringsinnspill er fredag den 25. november 2022 kl. 12. […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøte på Røros om bompengeutredning på fylkesveg 30. Folkemøtet er den 31. august kl. 19.00 i Falkbergetsalen på Storstuggu. Innhold Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også.  Alle er velkommen til å delta på folkemøtet. Om du allerede vet at du kommer til å […]

Klikk her for å lese videre

Junior Consulting ble hyret inn av Vegforum Trøndelag for å utarbeide en rapport der kostnaden og nytten av en eventuell utbedring av fylkesvei 30 mellom Støren og Røros blir belyst. I juni i år ble rapporten ferdig. Les kost/nytte-analysen her. Kost/nytte-analysen inneholder en kort introduksjon av de foreslåtte utbedringene på fv. 30, en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av de lettest kvantifiserbare faktorene […]

Klikk her for å lese videre

Budsjett- og økonomiplan 2023-2026 skal vedtas i kommunestyret den 2. desember. Men arbeidet med budsjett- og økonomiplan starter lenger før det! Den 13. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt på Storstuggu. Dette er kommunestyrets budsjettkonferanse som markerer oppstarten på budsjett- og økonomiplanarbeidet. Innledningsvis fikk kommunestyret informasjon om utfordringene, status og forutsetningene for økonomiarbeidet i årene fremover. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital arrangerer en nasjonal erfaringskonferanse på Røros. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin avslutningsfase. På konferansen vil vi presentere hele reisen, fra ide til prosjektslutt og evaluering. Tjenesteinnovasjonsprosjektet […]

Klikk her for å lese videre

Mange syke i barnehagene gir behov for å tilpasse barnehagetilbudet. Informasjon om hvordan den enkelte barnehage tilpasser barnehagetilbudet, sendes ut på MyKid fra hver barnehage. Barnehagene er nå tilbake til grønt nivå. Vi er ikke lenger i en situasjon som gjør at barnehagedrifta kan reduseres av smittevernfaglige årsaker. Nasjonale tiltak slippes gradvis opp, og vi […]

Klikk her for å lese videre

I november 2021 gjennomførte vi Innbyggerundersøkelsen. Her har et tilfeldig utvalg innbyggere fått gi tilbakemelding på våre tjenester, kommunen som bosted og lokaldemokratiet. Det er andre gang Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i Røros kommune. Innspillene vi får fra innbyggerne våre i denne og andre undersøkelser er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Se resultatene fra […]

Klikk her for å lese videre

Pandemien har snart pågått i to år, og Røros kommune har kontinuerlig arbeidet med å forvalte ressurser på best mulig måte. Dette handler ikke minst om testing, smittesporing og vaksinering. De fleste tjenester i kommunen er blitt utfordret på hvordan de kan organiseres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Enkelte tjenester har blitt spesielt berørt og […]

Klikk her for å lese videre

I tråd med kommuneloven legges formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2022-2025 ut på høring. Protokoll fra formannskapets behandling av budsjettet finner du her. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB. kan ikke leses i internet explorer) Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 26. november 2021. […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2022–2025 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 11. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett, eller synes du det […]

Klikk her for å lese videre

X