Archives

Her finner du oversikt over alle 27 representantene i Røros kommunestyre i perioden 2023-2027 med bilde, partitilhørighet og kontaktinformasjon. / Daesnie gaajhkh dah 27 saadthalmetjh Rossen tjïelteståvrosne 2023-2027. Daesnie guvvieh, magkeres krirrijste båetieh jïh guktie dejgujmie gaskesadtedh. Alle foto krediteres: Liv Grådal, Røros kommune / Rossen tjïelte Arbeiderpartiet (12 representanter) Isak V. Busch – ordfører […]

Klikk her for å lese videre

Budsjett- og økonomiplan 2024-2027 skal vedtas i kommunestyret den 14. desember, men arbeidet med de kommende års økonomistyring er allerede godt i gang. Den 23. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt med hele kommunestyret.  I etterkant av diskusjonene på dialogkonferansen vedtok kommunestyret 31. august tre prioriterte områder for det kommende budsjett- og økonomiplanen. Vedlikehold av kommunale veier og […]

Klikk her for å lese videre

Valgstyret har godkjent kommunestyrevalget og signert valgprotokollen. Lenke til valgprotokollen (valgstyrets møtebok) med resultatet i sin helhet. Oversikt over hvem som er valgt inn i kommunestyret for perioden 2023-2027: Arbeiderpartiet (12 representanter) Isak Veierud Busch Sadmira Buljubasic Jon Anders Kokkvoll Elin Louise Silderen Tamnes Oskar Tørres Lindstad Henrik Grønn John Helge Andersen Rune Tørresvold Per Erik […]

Klikk her for å lese videre

Valgdirektoratet har sendt ut en informasjonsbrosjyre på sørsamisk til alle innbyggere i Røros kommune. Brosjyren gir informasjon om det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Valgdirektoratet har valgt å sende ut brosjyren fordi Røros er samisk forvaltningskommune.

Klikk her for å lese videre

Budsjett- og økonomiplan 2024-2027 skal vedtas i kommunestyret den 14. desember. Men budsjettarbeidet starter lenger før det! Den 23. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt på Storstuggu. Dette er kommunestyrets budsjettkonferanse som markerer oppstarten på budsjett- og økonomiplanarbeidet. Innledningsvis fikk kommunestyret informasjon om utfordringene, status og forutsetningene for økonomiarbeidet i årene fremover. Kommunedirektørens administrasjon orienterte også […]

Klikk her for å lese videre

Nå bygges det et nytt flott bibliotek ved Nilsenhjørnet som blir ferdig til 1. november. Det gleder vi oss til, men hva skjer med parken og området rundt? Det kan du være med å mene noe om. Kommunen starter sammen med innbyggerpanelet en prosess med utvikling av Nilsenhjørnet med parken. Sammen med nytt bibliotek ønsker […]

Klikk her for å lese videre

I dagens kommunale alkoholforskrift er ordinær skjenkestart kl. 11.00 for øl og vin (opp til 22 %), og kl. 13.00 for brennevin (mer enn 22 %). Under arrangementet Rørosmartnan er all skjenkestart kl. 13.00. Den 27. april vedtok kommunestyret å revidere alkoholforskriftens punkt om skjenkestart under Rørosmartnan: Dagens forskrift beholdes med unntak av skjenking i […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune. Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no I denne saken kan du lese en kort oppsummering av sakene som skal behandles i kommunestyremøtet på torsdag kveld. Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.  20/23 VALGLØFTET 2023 KS har utarbeidet Valgløftet 2023 som ble presentert på […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune. Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no I denne saken kan du lese en kort oppsummering av sakene som skal behandles i kommunestyremøtet på torsdag kveld. Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.  8/23 Interpellasjon til kommunestyret 23.03.2023 Representant Erling […]

Klikk her for å lese videre

1000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Røros kommune har fått invitasjon om å melde interesse i å delta i kommunens aller første innbyggerpanel. Hva er innbyggerpanelet? Innbyggerpanelet blir involvert i saker der politikerne har ekstra stort behov for råd og innspill fra innbyggerne. De 16-20 andre paneldeltakere skal sette seg ekstra godt inn i en sak, […]

Klikk her for å lese videre

Det nærmer seg kommunestyrevalg med valgdag den 11. september 2023. I denne saken gis informasjon om hva et politisk parti/gruppe må gjøre for å kunne stille til valg ved kommunevalget 2023 i Røros kommune. Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag innen fristen den 31. mars kl. 12.00. Et […]

Klikk her for å lese videre

Den 6. februar er samefolkets dag. Dagen markeres med bl.a. flaggheising, og flere store og små arrangementer. Røros kommune oppfordrer frivillige lag og foreninger til å skjerme 6. februar for møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid. Vi ønsker at det legges til rette for deltakelse på arrangementene i forbindelse med samefolkets dag. Dette vil være et lite, […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld den 15. desember vedtok kommunestyret i Røros kommune to uttalelser hets, diskriminering og hverdagsrasisme – én mot samiske innbyggere og én mot minoriteter i kommunen. Uttalelse om hets, diskriminering og hverdagsrasisme mot samiske innbyggere Kommunestyret i Røros kommune ser med bekymring på det vi mener er et økende og alvorlig samfunnsproblem med hets, […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB: kan ikke leses internet explorer) Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 2. desember 2022. Frist for høringsinnspill er fredag den 25. november 2022 kl. 12. […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøte på Røros om bompengeutredning på fylkesveg 30. Folkemøtet er den 31. august kl. 19.00 i Falkbergetsalen på Storstuggu. Innhold Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også.  Alle er velkommen til å delta på folkemøtet. Om du allerede vet at du kommer til å […]

Klikk her for å lese videre

Junior Consulting ble hyret inn av Vegforum Trøndelag for å utarbeide en rapport der kostnaden og nytten av en eventuell utbedring av fylkesvei 30 mellom Støren og Røros blir belyst. I juni i år ble rapporten ferdig. Les kost/nytte-analysen her. Kost/nytte-analysen inneholder en kort introduksjon av de foreslåtte utbedringene på fv. 30, en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av de lettest kvantifiserbare faktorene […]

Klikk her for å lese videre

Budsjett- og økonomiplan 2023-2026 skal vedtas i kommunestyret den 2. desember. Men arbeidet med budsjett- og økonomiplan starter lenger før det! Den 13. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt på Storstuggu. Dette er kommunestyrets budsjettkonferanse som markerer oppstarten på budsjett- og økonomiplanarbeidet. Innledningsvis fikk kommunestyret informasjon om utfordringene, status og forutsetningene for økonomiarbeidet i årene fremover. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune og Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital arrangerer en nasjonal erfaringskonferanse på Røros. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin avslutningsfase. På konferansen vil vi presentere hele reisen, fra ide til prosjektslutt og evaluering. Tjenesteinnovasjonsprosjektet […]

Klikk her for å lese videre

Mange syke i barnehagene gir behov for å tilpasse barnehagetilbudet. Informasjon om hvordan den enkelte barnehage tilpasser barnehagetilbudet, sendes ut på MyKid fra hver barnehage. Barnehagene er nå tilbake til grønt nivå. Vi er ikke lenger i en situasjon som gjør at barnehagedrifta kan reduseres av smittevernfaglige årsaker. Nasjonale tiltak slippes gradvis opp, og vi […]

Klikk her for å lese videre

I november 2021 gjennomførte vi Innbyggerundersøkelsen. Her har et tilfeldig utvalg innbyggere fått gi tilbakemelding på våre tjenester, kommunen som bosted og lokaldemokratiet. Det er andre gang Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i Røros kommune. Innspillene vi får fra innbyggerne våre i denne og andre undersøkelser er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Se resultatene fra […]

Klikk her for å lese videre

X