Blog

Nyheter, Næring, Politikk

Folkemøte om fylkesveg 30 på Storstuggu

Trøndelag fylkeskommune inviterer til folkemøte på Røros om bompengeutredning på fylkesveg 30. Folkemøtet er den 31. august kl. 19.00 i Falkbergetsalen på Storstuggu.

Innhold
Fylkeskommunen vil presentere de foreslåtte tiltakene og orienterer om bomplasseringer og takster. Kost-nyttevurderinger for regionen presenteres også. 

Alle er velkommen til å delta på folkemøtet. Om du allerede vet at du kommer til å delta, er det fint om du melder deg på her.

Bakgrunn
Strekningen mellom Røros og Støren er regionalt viktig i Trøndelag, og er derfor en av de høyest prioriterte hovedvegene som står for tur for større investeringer. En omfattende utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros er snart ferdig planlagt, og prosjektet er tenkt finansiert med bompenger.

Dagens veg er svingete, smal og rasutsatt på flere strekninger. Vegen holder heller ikke dagens krav til vegstandard, og trenger oppgradering.

Ved å oppgradere den cirka ti mil lange strekningen vil sikkerheten for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter økes. Det blir også bedre framkommelighet på fylkesveg 30.

Les mer om prosjektet på disse sidene

Tre møter
Det arrangeres tre folkemøter. Alle møtene starter klokken 1900 og avlsuttes klokken 2100. Her er møtested for de tre møtene:

  • 29. august: Holtålen kommune: Hovet, Rallaren, i Ålen. 
  • 30. august: Midtre Gauldal kommune, Singsås skole, kantina. 
  • 31. august: Røros kommune: StorstugguFalkbergetsalen. 
X