Blog

Nyheter, Politikk

Invitasjon om å delta i innbyggerpanel er sendt ut til 1000 innbyggere

fire hender setter sammen fire puslespillbiter

1000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Røros kommune har fått invitasjon om å melde interesse i å delta i kommunens aller første innbyggerpanel.

Hva er innbyggerpanelet?

Innbyggerpanelet blir involvert i saker der politikerne har ekstra stort behov for råd og innspill fra innbyggerne. De 16-20 andre paneldeltakere skal sette seg ekstra godt inn i en sak, diskutere muligheter og ulike veivalg, og gi råd til politikerne i kommunen. Det er ønskelig at panelet i størst mulig grad kan bli enig om noen felles anbefalinger.

Innbyggerpanelet skal være et speilbilde av innbyggerne i Røros. Vi ønsker at ungdom, voksne og eldre fra alle deler av kommunen er med i panelet.

Har du fått invitasjonsbrev fra kommunen, oppfordrer vi deg til å melde interesse om å delta til politisk.sekretariat@roros.kommune.no. Fristen er tirsdag 7. mars.

Av de som melder interesse, kommer vi til å trekke ut 16-20 deltakere som blir med i panelet de neste to årene.

Det er ikke slik at man må ha erfaring fra politikk fra før. Deltakerne vil få informasjon om sakene og hjelp til å sette seg inn i temaene som skal diskuteres i innbyggerpanelet. Det som er viktig er at man har et engasjement for utviklingen av lokalsamfunnet.

Invitasjonsbrevet som ble sendt ut til de 1000 tilfeldig utvalgte innbyggerne kan du lese her

Noen fakta

  • Panelet skal bestå av 16-20 deltakere, og de er med i to år
  • Det blir tildelt ca. to saker i året fra enten formannskapet eller kommunestyret
  • I tillegg til å møtes fysisk, blir det også opprettet en digital portal for informasjon og dialog.
  • Når panelet skal møtes blir det på kveldstid. Det vil også være noen «hjemmeoppgaver» som kan gjøres akkurat når det passer deltakerne best.
  • Innbyggere fra de er 16 år gamle kan delta.
  • For hver sak panelet jobber med, får hver deltaker en godtgjøring på 2000,-

Kommunestyrets beslutning

Tilbake i 2020 vedtok kommunestyret å opprette et innbyggerpanel. Blant annet pga. koronapandemien og utskiftninger i sentrale stillinger har oppstarten blitt noe utsatt.

I begynnelsen av februar i år vedtok kommunestyret noen justeringer av innbyggerpanelet og at den første saken for innbyggerpanelet blir å gi innspill og råd til innhold og funksjoner i utviklingen av parken på Nilsenhjørnet. Hva som vil bli de neste sakene er ikke bestemt enda.

Opprettelsen av Innbyggerpanelet er forankret i Strategi for innbyggerdialog (2019)

X