Blog

Illustrasjon av valg - stemmeseddel i valgurne

Valgstyret har godkjent kommunestyrevalget og signert valgprotokollen.
Lenke til valgprotokollen (valgstyrets møtebok) med resultatet i sin helhet.

Oversikt over hvem som er valgt inn i kommunestyret for perioden 2023-2027:

Arbeiderpartiet (12 representanter)
Isak Veierud Busch
Sadmira Buljubasic
Jon Anders Kokkvoll
Elin Louise Silderen Tamnes
Oskar Tørres Lindstad
Henrik Grønn
John Helge Andersen
Rune Tørresvold
Per Erik Sandnes
Christer Tamnes Tronsmed
Jakob Tidemann
Erling Sven Busch

Høyre (5 representanter)
Rob Veldhuis
Anette Trønnes
Kjell Magnus Krog
Mona Waldahl Slettum
Linn Eva Kolstad

Senterpartiet (3 representanter)
Kristoffer Tamnes
Tove Iren Gløtheim Ryttervoll
Stein Petter Haugen

Sosialistisk Venstreparti (3 representanter)
Christian Elgaaen
Hilde Marie Gaebpie Danielsen
Rune Hansén Steinnes

Venstre (2 representanter)
Per Arne Gjelsvik
Gunn Merethe Prytz

Røroslista (1 representant)
Mattis Danielsen

Rødt (1 representant)
Stig-Arvid Leinum

 

X